Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

''15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου και διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Ημερίδα 27-11-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου