Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Νούς Χριστού και εμπειρία Πατέρων. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικ. Συνόδου
(Ιωάννου ΙΖ' 1-13)

Δεν είναι μόνο αυτοί που αγνοούν τα της Ορθοδόξου Πίστεως που αρνούνται την σημασία και τη συμβολή των δογματικών αγώνων των Αγίων Πατέρων, αλλά είναι και ορισμένοι που κατέχουν θέσεις και μάλιστα υψηλές στον χώρο της Εκκλησιαστικής διοικήσεως, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα δόγματα καταστρατηγούν την ενότητα του Χριστιανικού κόσμου.
Η Ευαγγελική όμως περικοπή από την αρχή του ΙΖ' κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αλλά και η εορτή των Αγίων πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου, μας φωτίζουν το όλον θέμα, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιούμε την Ορθόδοξη πίστη μας και να οικοδομούμαστε επάνω σε ορθή και ακλινή βάση.
Ας ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση.

Κανόνες τῆς ἐν Νικαίᾳ Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Α´ Συνόδου

 Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων
Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας (325 μ.Χ.)

Κανὼν Α´


Εἴ τις ἐν νόσῳ ὑπὸ ἰατρῶν ἐχειρουργήθη, ἢ ὑπὸ βαρβάρων ἐξετμήθη, οὗτος μενέτω ἐν τῷ κλήρῳ. Εἰ δέ τις ὑγιαίνων ἑαυτὸν ἐξέτεμε, τοῦτον καὶ ἐν τῷ κλήρῳ ἐξεταζόμενον, πεπαῦσθαι προσήκει· καὶ ἐκ τοῦ δεῦρο, μηδένα τῶν τοιούτων χρῆναι προάγεσθαι. Ὥσπερ δὲ τοῦτο πρόδηλον, ὅτι περὶ τῶν ἐπιτηδευόντων τὸ πρᾶγμα, καὶ τολμώντων ἑαυτοὺς ἐκτέμνειν εἴρηται· οὕτως, εἴ τινες ὑπὸ βαρβάρων, ἢ δεσποτῶν εὐνουχίσθησαν, εὑρίσκοιντο δὲ ἄλλως ἄξιοι, τοὺς τοιούτους εἰς κλῆρον προσίεται ὁ κανών.

Κανὼν B´

Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Ομιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

Ηχητικό αρχείο MP3 - Διάρκεια 00:52:33 - Μέγεθος 24,0 MB


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή αρχείου Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Ἡ προσευχὴ. Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἡ προσευχὴ. Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου
 «Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε» (Ἰω. 17,1)

(†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε μιὰ προσευχή. Ποιός ἔκανε τὴν προσευχὴ αὐτή; Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Πότε τὴν ἔκανε; Τὴν τελευταία νύκτα τῆς ἐπιγείου ζωῆς του, τὴ Μεγάλη Πέμπτη. Ὅταν τελείωσε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος κ᾿ ἔφυγε ὁ Ἰούδας, εἶχε πιὰ νυχτώσει καὶ ἔλαμπαν τὰ ἄστρα. Τότε ὁ Κύριός μας ὕψωσε τὰ μάτια στὸν οὐρανὸ καὶ προσευχήθηκε. Τί εἶπε;
Ὁ Χριστὸς δοξάζει τὸ Θεὸ καὶ λέει· «Πατέρα μου, σὲ ἐδόξασα ἐπάνω στὴ γῆ. Τὸ ὄνομά σου τὸ φανέρωσα στοὺς ἀνθρώπους»· «ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰω. 17,6).

Σχολιασμὸς τῆς “κοινῆς δηλώσεως” Πάπα – Πατριάρχη στὰ Ἱεροσόλυμα στὶς 25-5-2014. Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς

Ἐν Πειραιεῖ 25-5-2014
Εἰσαγωγή

Γεμάτο λύπη καί πικρία παρακολούθησε τὸ θεοσεβὲς πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ τίς, ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ παναιρετικοῦ διαχριστιανικοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἔσχατες καινοφανεῖς ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος συναντήθηκε στά Ἱεροσόλυμα τό διάστημα 25 καί 26 Μαΐου ἑ.ἔ. μέ τόν ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ καί αἱρεσιάρχη «πάπα Ρώμης», ἐκλαμπρότατο κ. Φραγκίσκο. Στίς 25-5 ὑπέγραψαν ‘Κοινή Δήλωση’[1], τήν ὁποία θά σχολιάσουμε παρακάτω.

Ἄννα Στάμου Ἐλγαντούρ - Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ. Βίοι παράλληλοι. Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ
Πειραιεύς, 30 Μαΐου 2014
 
Ἡ παγκόσμια φρίκη πού μέχρι στιγμῆς ἔχει συγκεντρώσει 700.000 ὑπογραφές μετά ἀπό τήν ἔκκληση τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας γιά τήν 27χρονη νεαρή μητέρα Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ πού καταδικάστηκε τήν 15/5/2014 σέ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ βάσει τοῦ μουσουλμανικοῦ νόμου Σαρία, στό μουσουλμανικό Σουδάν καί σέ 100 μαστιγώσεις, γιατί συνεζεύχθη ἕναν Χριστινανό καί γιατί ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό καί παραλλήλως ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία μέ τήν ὑποψηφιότητα γιά τήν Εὐρωβουλή μέ τό κόμμα τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων, τῆς κ. Ἄννας Στάμου, μιᾶς ἐκ τῶν συζύγων τοῦ κ. Ναΐμ Ἐλγαντούρ, ἱδρυτοῦ τῆς ΜΚΟ «Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδος», πρώην Ὀρθοδόξου Χριστιανῆς, πού θήτευσε στήν ἐξωκοινοβουλευτική ἀριστερά καί στήν ἰνδουϊστική Γιόγκα καί ἀντικατέστησε «τόν Στάλιν μέ τόν Μωάμεθ καί τό ταγάρι μέ τήν μαντίλα» (Ἐφ. Παραπολιτικά 16/5/2014) εὔλογα καί ἀναπόδραστα καταδεικνύουν τήν ἀβυσσαλέα διαφορά μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, φωτός καί σκότους, ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καί δαιμονικῆς δουλείας, ἀλήθειας καί ψεύδους.

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. «Μνημονευτέον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον»

Ο π. Επιφάνιος ήταν μια προφητική και πατερική παρουσία στην εποχή μας που είχε σαν αποστολή να διακρατήσει ζώσα τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας ότι πρέπει να αποβλέπει και να μιμείται τον της πίστεως Αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν, για να γίνει κοινωνός της Βασιλείας του Θεού.

Μια αποστολή που η εκπλήρωση της είχε σαν απαραίτητη προϋπόθεση τη συνεχή εν προσευχή επικοινωνία με την πηγή της Θείας Χάριτος, την Αγία Τριάδα για τη μέθεξη των υπερφυών χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, και την επίτευξη της καλής εν Χριστώ αλλοιώσεως.

Παράλληλα δηλαδή με την προσπάθεια μεθέξεως των διά μέσου των αιώνων καρπών του Αγίου Πνεύματος με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και της πατερική ς θεολογίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη της αδιαλείπτου προσευχής που αποτελεί την υψηλότερη από την μελέτη των Ιερών κειμένων έκφραση, απόδειξη και επισφράγιση της γνησιότητος της υψίστης αυτής αποστολής.

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Ο πραγματικός νικητής των εκλογών: ο υποκριτής. Δημήτρης Νατσιός

«Τι φωνάζεις και τους βρίζεις αφού πας και τους ψηφίζεις»
Τώρα που τέλειωσε το πανηγύρι, το θέατρο σκιών, «η γιορτή της Δημοκρατίας» όπως λένε και οι συνήθεις κολοκυθολογούντες – οι πολιτικοί νάνοι και αρλεκίνοι – μπορούμε, συνοψίζοντας, να αναφερθούμε σ’ αυτό το ανθρωπολογικό είδος που «έλαμψε» όλη την προεκλογική περίοδο: τον υποκριτή. Ελάχιστες φορές, δένοντας κόμπο την καρδιά μου, στάθηκα ν’ ακούσω, τις ουρανομήκεις ανοησίες και αερολογίες των υποψηφίων.
Αν προσθέταμε τις υποσχέσεις και τις ονειροφαντασίες τους, την επίδειξη ήθους και εντιμότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το γεγονός ότι οι μισοί περίπου Ελληνες κατέβηκαν στον «στίβο», θα νόμιζε κανείς ότι ζούμε σε χώρα και κράτος πρότυπο της οικουμένης.

Νοιώθουμε πτωχοί συγγενείς; Γεώργιος Παπαθανασόπουλος

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

          Η επίσκεψη του Πάπα στους Αγίους Τόπους έλαβε τέλος. Το πρώην υψηλό στέλεχος του τάγματος των Ιησουιτών προετοίμασε άριστα την επίσκεψη του και πέτυχε να στείλει ανά τον κόσμο μηνύματα θετικά για τον ίδιο και την υπ’ αυτόν εκκλησία. Η επίσκεψη του είχε κυρίως πολιτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θέλησε να ευχαριστήσει όλους, Ιορδανούς, Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς. Οι σε βάρος του διαδηλώσεις  ήσαν μεμονωμένες και πνίγηκαν στη γένεσή τους. Το κύριο που πέτυχε ήταν  μελλοντικά να συναντηθούν στο Βατικανό ο Πρόεδρος του Ισραήλ και ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής και από κοινού να «προσευχηθούν υπέρ της ειρήνης»! Άλλη δηλαδή μια παράσταση,  που θα έχει το ρόλο του πρωταγωνιστή…  

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Κεφάλαιο 2ον. 1) «Όποιος δικαιολογείται δέν μπορεί νά βοηθηθή πνευματικά.» 2) «Αν δέν εξηγής, θά σέ δικαίωση ό Θεός.»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή δικαιολογία διώχνει τήν Χάρη του Θεού
«Όποιος δικαιολογείται δέν μπορεί νά βοηθηθή πνευματικά.»

Έχω παρατηρήσει ότι σήμερα μικροί-μεγάλοι όλα τά δικαιολογούν μέ έναν λογισμό σατανικό. Όλα ό διάβολος τους τά ερμηνεύει μέ τόν δικό του τρόπο, καί έτσι βρίσκονται έξω από τήν πραγματικότητα. Ή δικαιολογία είναι σατανική ερμηνεία.
- Καί πώς γίνεται, Γέροντα, μερικοί σέ κάθε λόγο νά βρίσκουν αντίλογο;
- Ώ, είναι φοβερό νά συζητάς μέ έναν άνθρωπο πού συνήθισε νά δικαιολογήται! Είναι σάν νά μιλάς μέ έναν δαιμονισμένο! Όσοι δικαιολογούνται - ό Θεός νά μέ συγχώρεση - έχουν γέροντα τόν διάβολο. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι.

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 31ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου


Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Τριακοστό πρῶτο μέρος. Ὁμιλίες 99 ἕως καὶ 101.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου


99.Ἡ Ἐλευθερία αὐξήσεως εἰς τήν εὐσέβειαν ἤ τήν ἀσέβειαν, τήν ἁγιότητα ἤ τήν ρυπαρότητα. Ἡ ἔννοια τοῦ μισθοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν.
Χωρίον 22,11-12α (11/03/1984)


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πατῆστε περισσότερα γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Οπτικό Αγιολόγιο 2 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 2ας ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 30 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 30ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 29 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 29ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 28 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 28ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 27 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 27ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 26 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 26ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 25 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 25ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 24 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 24ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 23 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 23ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 22 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 22ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 21 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 21ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 20 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 20ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 19 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 19ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 18 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 18ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 17 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 17ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 16 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 16ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 15 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 15ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 14 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 14ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 13 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 13ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 12 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 12ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 11 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 11ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 10 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 10ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 9 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 9ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 8 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 8ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 7 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 7ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 6 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 6ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 5 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 5ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 4 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 4ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Οπτικό Αγιολόγιο 3 Ιουνίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 3ης ΙουνίουΓια να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Κεφάλαιο 2ον. 1) «Ή δικαιολογία εμποδίζει τήν πνευματική πρόοδο» 2) «Ή δικαιολογία οφείλεται στον εγωισμό »

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή δικαιολογία διώχνει τήν Χάρη του Θεού
 «Ή δικαιολογία εμποδίζει τήν πνευματική πρόοδο»

- Γέροντα, όταν λένε ότι ή δικαιολογία δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, τί εννοούν;
- Ότι δέν δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο ή δικαιολογία.
- Όταν, Γέροντα, δικαιολογούμαι, εκ των ύστερων σκέφτομαι ότι ή δικαιολογία δέν είναι ίδιον του μονάχου.
- Όχι απλώς δέν είναι ίδιον του μονάχου ή δικαιολογία, άλλα δέν έχει καμμιά σχέση με τήν πνευματική ζωή. Πρέπει να καταλάβω ότι, όταν δικαιολογούμαι, βρίσκομαι σέ λανθασμένη κατάσταση.
Κόβω τήν επικοινωνία μέ τον Θεό και στερούμαι τήν θεία Χάρη, γιατί ή θεία Χάρις δέν έρχεται σέ λανθασμένη κατάσταση. Από τήν στιγμή πού ο άνθρωπος δικαιολογεί τά αδικαιολόγητα, απομονώνεται από τον Θεό.
Μπαίνει μόνωση, ...καουτσούκ, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Μπορεί να περάση το ρεύμα μέσα από το καουτσούκ; Όχι.
Απομονώνεται. Ισχυρότερο μονωτικό από τήν δικαιολογία δέν υπάρχει γιά τήν θεία Χάρη! Είναι σάν νά χτίζης έναν τοίχο και νά χωρίζης τον εαυτό σου από τόν Θεό, οπότε κόβεις κάθε σχέση μαζί Του.

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου - Κεφ.Δ'« Περί Μοναχισμού, Παρθενίας και Αγνότητος» Επιστολές 5η -7η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Περί Μοναχισμού, Παρθενίας και Αγνότητος
5) Επιστολή
Αγαπήσατε τον Νυμφίον σας Χριστόν περισσότερον από την μητέρα σας, δια να μακαρισθήτε εις τους ουρανούς. Μηδέν γήινον μεριμνάτε, ει μη το πώς να αρέσητε τω ωραιοτάτω Νυμφίω Χριστώ, όπου ο γάμος ο πνευματικός θα διαρκέση αιωνίως, ενώ εδώ εις τους κοσμικούς διαρκεί ολίγον καιρόν, και κατόπιν αρχίζουν τα βάσανα της ζωής, ο μόχθος και ο κόπος.
Εις την μοναχικήν ζωήν, ό,τι και αν κοπιάση κανείς, όλα θα ανταμειφθούν πλουσίως και αιωνίως, ακόμη και εδώ εις την γην εκατονταπλασίονα θα λάβωμεν αφήνοντας γονείς, αδελφούς κ.λ.π. Μας δίδει ο Χριστός μας την εν Χριστώ αδελφότητα όπου η αγάπη είναι πνευματική σκοπόν έχουσα να συντελέση εις την πνευματικήν μας προκοπήν, ενώ η σαρκική μόνον τα σωματικά και τα μάταια αγαπά.
Εις την κοσμικήν ζωήν ο κόπος και τα βάσανα είναι μάταια, ενώ εις την μοναχικήν ζωήν συντελούν εις το να κερδίσωμεν τον Θεόν.

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 30ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Τριακοστό μέρος. Ὁμιλίες 96 ἕως καὶ 98.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου


96.Προϋποθέσεις θεωρίας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ πιστότης τοῦ περιεχομένου τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Χωρίον 22, 4 – 6 (12/02/1984)

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

ΣΤ Κυριακή του Πάσχα του Τυφλού. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Χριστός Ανέστη!  Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Έξι μήνες πριν από την σταυρική του Θυσία, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στην γιορτή της Σκηνοπηγίας, πήγε στα Ιεροσόλυμα, μολονότι γνώριζε, ότι οι άρχοντες των Ιουδαίων ζητούσαν να τον θανατώσουν, και κήρυττε μέσα στο περίβολο του Ναού.  Βγαίνοντας, είδε ένα τυφλό να κάθετε σε μιά γωνιά και να ζητά ελεημοσύνη.  Οι Μαθητές ρώτησαν τον Διδάσκαλό τους, «Κύριε, ποιός αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός»;  Και Εκείνος, που γνωρίζει τις καρδιές  των ανθρώπων απάντησε με φιλάνθρωπα αισθήματα αγάπης και ευσπλαχνίας.  «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του.  Γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν τα έργα του Θεού».

Τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»

 Στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, στὰ πρῶτα χρόνια τοῦ 12ου αἰώνα, εἶχαν κοινοβιάει δύο μοναχοί, ὁ Θεόφιλος καί ὁ Ἰωάννης, φίλοι στενοί ἀπό τά παιδικά τους χρόνια. Ἀλλά καί μέσα στή μονή εἶχαν γίνει ὑπόδειγμα ἀδελφικῆς ἀγάπης.
Ἐπειδή θέλησαν νά μείνουν ἀχώριστοι ἀκόμα καί στό τάφο, παρακάλεσαν τόν ἁρμόδιο μοναχό, τόν π.Μάρκο, νά τούς ἑτοιμασει ἕνα κοινό τόπο ταφῆς.
Κάποτε ὁ Θεόφιλος ἔλειψε γιά ἕνα διάστημα ἀπό τή Λαύρα.  Στή διάρκεια ὅμως τῆς ἀπουσίας του, ἀσθένησε ὁ Ἰωάννης κι ἔφυγε γιά τόν οὐρανό. Ἐπιστρέφοντας ὁ Θεόφιλος, ἔκλαψε πικρά γιά τό θάνατο τοῦ πνευματικοῦ ἀδελφοῦ του, ἀγανάκτησε ὅμως, γιατί βρῆκε τό νεκρό θαμμένο στήν πρώτη θέση τοῦ κοινοῦ τάφου.
-Πάτερ Μάρκε, διαμαρτυρήθηκε, γιατί τόν ἔβαλες ἐδῶ; Στήν πρώτη σειρά πρέπει νά ταφῶ ἐγώ, σάν μεγαλύτερος.
Ὁ ταπεινός καί ἁπλός Μάρκος ζήτησε συγνώμη ἀπό τόν ὀργισμένο μοναχό καί, γυρίζοντας στό νεκρό, πρόσταξε:

Κυριακή του Τυφλού. Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος

Κυριακή του Τυφλού
(Ιωαν. θ΄ 1-38) (Πραξ. Ιστ΄ 16-34)

Το φως της ζωής
«Ἐνίψατο, καί ἦλθε βλέπων»

Γεννήθηκε η ταλαιπωρημένη εκείνη ύπαρξη χωρίς να απολαμβάνει το θείο δώρο της όρασης. Άκουε μόνο για τις ομορφιές της φύσεως και η δοκιμασία του ήταν μεγαλύτερη γιατί δεν μπορούσε να έχει και θέαση εικόνων και πραγμάτων. Δεν μπορούσε να κοιτάξει ούτε το διπλανό του και η ζωή του ήταν ανυπόφορη, βυθισμένη στην κυριολεξία στο σκοτάδι.

Ο άνθρωπος αυτός, βέβαια, βίωνε οδυνηρά τη στέρηση της σωματικής όρασης. Πολύ όμως πιο τραγική ήταν σίγουρα η θέση των Φαρισαίων, οι οποίοι ήταν βυθισμένοι στο πνευματικό σκοτάδι, στο εφιαλτικό έρεβος της υποκρισίας τους. Είχαν ερμητικά κλειστά τα μάτια της ψυχής τους. Στην περίπτωσή τους ίσχυε ο λόγος του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος διαπιστώνει: «Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν μάλλον οι άνθρωποι το σκότος ή το φως».

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» μὲ ὅλη τὴν καρδιὰ. Κυριακὴ ΙΔ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,35-43). (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» μὲ ὅλη  τὴν  καρδιὰ
Κυριακὴ  ΙΔ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,35-43)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία  μας Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται ὡς εὐαγγέλιο μία ὡραία σύντομη περικοπὴ ἐκ τοῦ Κατὰ  Λουκᾶν Εὐαγγελίου, ποὺ  διηγεῖται ἕνα θαῦμα.
Ἀλλὰ ἕνα θαῦμα μόνο ἔκανε ὁ Χριστός; Ἔκανε πολλά, ἀναρίθμητα θαύματα.
Ἂν μπορῇς νὰ μετρήσῃς τὴν ἄμμο  τῆς θαλάσσης, τὶς σταγόνες τῶν ὠκεανῶν, τὰ ἄστρα  τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου, τότε θὰ μπορέσῃς νὰ μετρήσῃς καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ  μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Σωστὰ εἶπαν ὅτι, κι ἂν ὁ οὐρανὸς γίνῃ  χαρτὶ κ᾽ ἡ θάλασσα μελάνι, δὲν φτάνουν γιὰ νὰ γραφτοῦν τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ μας. Γι᾽ αὐτὸ  τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέ- λιο κλείνει μὲ τὰ λόγια· Λίγα εἶν᾽ ἐδῶ γραμμέ- να, ὑπάρχουν κι ἄλλα πολλά, ποὺ ἂν καθένα ἀπ᾽ αὐτὰ ἱστορηθῇ, ὁ κόσμος ὅλος νομίζω δὲν θὰ χωρέσῃ τὰ βιβλία ποὺ θὰ γραφτοῦν (βλ. Ἰω. 21,25).  Ἀλλ᾽ ἂς ἔλθουμε στὸ  σημερινὸ θαῦμα.

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ. Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
 Ἰωάν. θ΄, 1-38 

ἑρμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ἰωαν. Εὐαγγέλιον Κεφ. θ΄.

Η συνετή προάσπιση της αλήθειας. Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
(Ιωάννου Θ' 1-38)


Η Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του τυφλού, πλην των άλλων μας βοηθά να εμβαθύνουμε στο μεγάλο θέμα της αλήθειας και της στάσεως των ανθρώπων έναντι αυτής.
Ο πρώην τυφλός, θεραπευμένος από τον ίδιο τον Κύριο, βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών. Όσο περισσότερο οι Ιουδαίοι προσπαθούν να τον περιπλέξουν και να του αποσπάσουν έστω και μία λέξη, για να κατηγορήσουν τον Ιησού, τόσο και περισσότερο αυτός διακηρύττει και θαρραλέα ομολογεί την αλήθεια.

Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰωάν. θ/ 1 - 38). Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ (Ἰωάν. θ/ 1 - 38)

Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

«Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραββί, τὶς ἥμαρτεν, οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῆ;»

Βγαίνοντας ἀπὸ τὸ ἱερὸν ὁ Κύριος ἐπινοεῖ τρόπον, διὰ νὰ διασκεδάση τὸν θυμὸν τῶν Ἰουδαίων καὶ βαδίζει, διὰ νὰ θεραπεύση τὸν τυφλόν. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θέλει νὰ μαλακώση τὴν σκληρότητα καὶ τὴν ἀπείθειάν τους, ἂν καὶ δὲν ἐδέχοντο αὐτοὶ καμμίαν ἐπίδρασιν. Συνάμα τοὺς ἔδειχνε ὅτι δὲν εἶπε μάταια καὶ ὑπερήφανα τὸ «πρὶν Ἀβραάμ, γενέσθαι, ἐγὼ εἰμι».
 Διότι ἰδοὺ ποὺ κάμνει ἕνα θαῦμα, ποὺ κανεὶς δὲν τὸ ἔκανε πρωτύτερα. Μπορεῖ νὰ ἄνοιξε κάποιος τὰ μάτια ἑνὸς τυφλοῦ· ὄχι ὅμως τυφλοῦ γεννημένου.
Εἶναι λοιπὸν φανερὸν ὅτι σὰν Θεός, ποὺ ὑπῆρχε καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀβραάμ, κάνει αὐτὸ τὸ θαῦμα, ποὺ δὲν εἶχε γίνει ἕως τότε. Ἐπίτηδες ἐπῆγε καὶ εἰς τὸν τυφλόν. Δὲν ἐπῆ γε ὁ τυφλὸς πρὸς ἐκεῖνον.

Οι σχέσεις των σωματικών μετά των πνευματικών αισθήσεων της ψυχής. Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου στην Κυριακή του Τυφλού


Οι σχέσεις των σωματικών μετά των πνευματικών αισθήσεων της ψυχής
Κυριακή του Τυφλού
π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα χριστιανοί μου είναι αφιερωμένο στο θαύμα της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού.

Γύρω μας αρκετές φορές συναντάμε στη ζωή μας τυφλούς σωματικά, είτε αυτοί εγεννήθηκαν τυφλοί, είτε τυφλώθηκαν από ατυχήματα ή από διάφορες αρρώστιες. Έτσι όλοι αυτοί στερούνται το πολυτιμότατο αγαθό της οράσεως και του φωτός. Γι’ αυτό γλυκύ το φως και «αγαθόν τοις οφθαλμοίς του βλέπειν, συν τον ήλιον» βεβαιώνει η σοφία της Αγίας Γραφής μέσα από τον Εκκλησιαστή, που σημαίνει ότι το πιο γλυκό πράγμα της ζωής μας, το πιο ωραίο πράγμα για τα μάτια μας, είναι να μπορούν να βλέπουν και να απολαμβάνουν το φως της ημέρας και το φως του ηλίου, να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα αγαθά του Θεού.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Κορινθίους β´ δ' 6 - 15

Πρός Κορινθίους β´ δ' 6 - 15
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι,
9 διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

Ομιλία π Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή του Τυφλού

Ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου κατά την Κυριακή των Τυφλού (Ιωάννη 9.1 -38)

Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:29:24 - Μέγεθος 13,4 MB
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Ἡ μαγεία. Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἡ μαγεία
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 
«Διαπονηθεὶς δὲ ὁ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπε· Παραγ-
γέλλω σοι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῆς»
(Πράξ. 16,18)

(†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ἂς προσπαθήσουμε, ἀδελφοί μου, νὰ πάρουμε κάποιο δίδαγμα ἀπ᾿ ὅσα ἀκούσαμε σήμερα, Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ.
Ἀνοίγω τὸν ἀπόστολο, ποὺ εἶνε ἕνας καθρέφτης τῆς ἐποχῆς μας. Τί βλέπουμε ἐκεῖ;
Μιὰ ἁμαρτία, ποὺ ἐξακολουθεῖ δυστυχῶς νὰ διαπράττεται καὶ σήμερα. Ποιά εἶνε ἡ ἁμαρτία αὐτή;
* * *
Τὰ χρόνια ἐκεῖνα, λέει, ἕνα φτωχὸ κορίτσι κατοικοῦσε σὲ μιὰ μεγάλη πόλι τῆς Μακεδονίας, τοὺς Φιλίππους.  Οἱ Φίλιπποι εἶχαν μέγαρα, δικαστήρια, θέατρα, στρατῶνες. Ἀλλὰ μιὰ νύχτα ἔγινε σεισμὸς καὶ καταστροφή. Τώρα ἂν πᾷς ἐκεῖ, θὰ βρῇς μόνο σπασμένα μάρμαρα καὶ ἀρχαιολόγους νὰ σκάβουν. Λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὴν Καβάλα, στὴν παλαιὰ Ἐγνατία ὁδό, βρίσκονται τὰ ἐρείπια.

Τά κλειστὰ μάτια. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Τά κλειστὰ μάτια
«Ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὥν ἄρτι βλέπω». 
 Κυριακή τοῦ τυφλοῦ (Ἰωάν. θ΄ 1-38)

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Μίαν δραματικὴν σκηνὴν μᾶς παρουσιάζει τὸ σημερινὸν Εὐαγγέλιον, ἀγαπητοί μου. Ἀφορμὴ ἡ θεραπεία ἑνὸς τυφλοῦ. Ἔχει ὁ δυστυχὴς γεννηθῆ μέσ’ τὸ σκοτάδι. Ἀκούει χωρὶς νὰ βλέπῃ.  Δὲν γνωρίζει πότε νυχτῶνει καὶ πότε ξημερώνει. Ἄλλοι τοῦ δίδουν φαγητόν. Ἄλλοι τὸν ὁδηγοῦν.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ τραγούδι, μὲ τὴν ψυχὴν γεμάτην πόνον, κάθεται ὁ τυφλὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ στὴ συνηθισμένη του γωνία καὶ μαζεύει καρτερικὰ τὸ νῆμα τῆς θλιμμένης ζωῆς του.
Μιὰ μέρα ἐπέρασεν ἀπ’ ἐκεῖ ὁ Κύριος. Ἐστάθηκε.
Ἔπτυσε χαμαὶ καὶ μὲ τὸν πηλὸν ἔχρισε τὰ μάτια τοῦ τυφλοῦ καὶ τὸν διέταξε: «πήγαινε εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ νὰ πλυθῇς...».
Ὁ τυφλὸς ὑπήκουσε. Ἐπῆγε. Ἔσκυψεν εἰς τὴν στέρναν, ἐπῆρε μὲ τὴν παλάμην του νερὸ καὶ τὸ ἔφερε εἰς τὸ λασπωμένο του πρόσωπο. Δυὸ ἀστραφτερὰ μάτια ἐφάνησαν. Τὸ παντοδύναμο πρόσταγμα τοῦ Χριστοῦ ἐχάρισε τὸ φῶς εἰς τὸν πικραμένον τυφλόν.

Νὰ μὴ φοβόμαστε τίποτα! Άγιος Πορφύριος

Ὁ Γέροντας, καθισμένος κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο, ἕνα καλοκαιρινὸ ἀπόγευμα, μᾶς μιλοῦσε γιὰ τὴν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ: «Ξέρετε, αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή “καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν ἠριθμημέναι εἰσί”, εἶναι πραγματικότητα. Ἔτσι εἶναι.

Τίποτε στὴ ζωή μας δὲν εἶναι τυχαῖο. Ὁ Θεὸς φροντίζει ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ μᾶς, δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν κόσμο. Μᾶς ἀγαπᾶ πολύ, μᾶς ἔχει στὸ νοῦ του κάθε στιγμὴ καὶ μᾶς προστατεύει. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ καὶ νὰ μὴ φοβόμαστε τίποτε».

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου - Κεφ.Δ'« Περί Μοναχισμού, Παρθενίας και Αγνότητος» Επιστολές 2α -4η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Περί Μοναχισμού, Παρθενίας και Αγνότητος
2) Επιστολή

Τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, το γαρ πολίτευμα ημών, κατά τον Απόστολον Παύλον, εν ουρανοίς υπάρχει. Ω, τι ευτυχία κρύβει ο μοναχισμός! Ω, πολυτέλεια του ουρανού, πως θέλγεις τον μονάζοντα και βιώνοντα την ησυχίαν και φεύγοντα τον μάταιον κόσμον! Πόσον ο νους εις τον ήσυχον τόπον έλκεται προς τα άνω και διαβαίνει από γνώσεως εις γνώσιν, από θεωρίας εις θεωρίαν, αναβάσεις θέμενος εν τη καρδία αυτού, τον Θεόν μόνον κατοπτριζόμενος με θείον έρωτα! Ω, βάθος πλούτου και γνώσεως Θεού! Όντως οι την έρημον περιπολεύοντες άσημοι μοναχοί φιλόσοφοι κατά Θεόν υπήρχον, εις την γην περιεπάτουν, αλλά εις τον ουρανόν διέτριβον δια θεωρίας και έρωτος. Ω μοναχισμέ, οποίος εν τη δόξη σου!

«Ἐσένα λυπᾶμαι ποὺ διορθώνεις»!...Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

Τὴ φράση αὐτὴ ἔγραφε κάποιος μαθητής, ποὺ νομίζετε; Στὴν κόλλα τοῦ διαγωνισμοῦ στὶς Πανελλήνιες ἐξετάσεις! Ἀφοῦ διάβασε τὰ θέματα, διαπίστωσε πὼς δὲν καταλάβαινε τίποτα! Ὁπότε λυπήθηκε γιὰ τόν… καθηγητὴ ποὺ θὰ διόρθωνε τὸ γραπτό του, γι’ αὐτὸ χωρὶς δισταγμὸ καὶ γεμάτος συμπόνια τοῦ ἔγραψε: «Ἐσένα λυπᾶμαι ποὺ διορθώνεις»!
Ἀλλ’ ἡ περίπτωση αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ μόνη. Κι ἄλλοι κατὰ παρόμοιο τρόπο ἔγραψαν στὶς κόλλες τους: «Χαιρετίσματα στὴν ἐξουσία»! ἢ «Ζήτω ἡ ἀναρχία»! Ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ἀπάντησαν στὰ θέματα μέ… τραγούδια γνωστῶν συγκροτημάτων!

* * *

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Διδαχαὶ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

6. Ὄχι ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα Συχνά διαπιστώνουμε ὅτι μερικοί ἄνθρωποι πού βρίσκονται κοντά στήν Ἐκκλησία ἔχουν ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα. Δέν ἐκτιμοῦν σωστά οὔτε τίς ἀρετές τους οὔτε τίς ἁμαρτίες τους.
Παγιδεύονται στίς προσωπικές τους ἐκτιμήσεις καί αὐτό γιατί δέν ἔχουν ἔμπειρους πνευματικούς.
Ὁ ἅγιος Πορφύριος διευκρίνιζε σχετικά: «Ὁ χριστιανός πρέπει νά ἀποφεύγει τήν ἀρρωστημένη θρησκευτικότητα: τόσο τό αἴσθημα ἀνωτερότητος γιά τήν ἀρετή του, ὅσο καί τό αἴσθημα κατωτερότητος γιά τήν ἁμαρτωλότητά του.
Ἄλλο πρᾶγμα εἶναι τό κόμπλεξ (σύν ολο ἀπωθημένων καί ἔντονα φορτισμένων συναισθηματικά ἰδεῶν, ἐπιθυμιῶν καί παρορμήσεων) καί ἄλλο ἡ ταπείνωση· ἄλλο ἡ μελαγχολία καί ἄλλο ἡ μετάνοια».

* * * 

Περί τῶν ἀϊδίων ἐνδοτριαδικῶν σχέσεων. Πατερικές διδαχές

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σέ λόγο του λέγει γιά τήν Ἁγία Τριάδα «(Τιμῶ) Τελείαν Τριάδα ἀπό τρία τέλεια, ἐπειδή ηὐξήθη ἡ μονάς διά νά γί- νη πλουσιωτέρα, ἡ δυάς δέ ὑπεσκελίσθη (διότι εἶναι πάνω ἀπό τήν ὕλην καί τήν μορφήν ἀπό τάς ὁποίας ἀποτελοῦνται τά σώματα), ὡρίσθη δέ ἡ Τριάς λόγῳ τῆς τελειότητός της (διότι πρώτη αὐτή ξεπερνᾶ τήν σύνθεσιν τῆς δυάδος), διά νά μή μένη στενή ἡ θεότης, οὔτε νά διαχέεται εἰς τό ἄπειρον.
Διότι τό μέν πρῶτον εἶναι ἀνάξιον τιμῆς, τό δέ δεύτερον χωρίς τάξιν. Καί τό μέν ἕν εἶναι καθαρά ἰουδαϊκόν, τό δέ ἄλλο ἑλληνικόν καί πολύθεον»1.

Ὁ ἅγιος Βασίλειος στό λόγο του Περί πίστεως, λέγει «Πιστεύομεν καί ὁμολογοῦμεν ἕνα μόνον ἀληθινόν καί ἀγαθόν Θεόν καί Πατέρα παντοκράτορα, ἀπό τόν ὁποῖον ἐδημιουργήθησαν τά πάντα.
Καί ἕνα τόν μονογενῆ αὐτοῦ Υἱόν, Κύριον καί Θεόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, μόνον ἀληθινόν, διά τοῦ ὁποίου ἔγιναν τά πάντα. Καί ἕνα μόνον Πνεῦμα ἅγιον, τόν Παράκλητον, μέ τήν χάριν τοῦ ὁποίου ἐσφραγίσθημεν διά τήν ἡμέραν τῆς ἀπολυτρώσεως.

Ἡ ἀντίστροφος νοηματοδότησις τῶν θεολογικῶν ἐννοιῶν. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Προσοχή εἰς τήν παγίδα

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

 Ἕνα φαινόμενο καί ταυτοχρόνως παγίδα, πού συναντᾶ κάποιος στά πλαίσια τοῦ εὐρύτερου νεοεποχίτικου καί ἀποκρυφιστικοῦ χώρου εἶναι ἡ πρακτική πού χρησιμοποιοῦν ἐκπρόσωποι καί κινήσεις του καί συνίσταται στήν ἀντίστροφη νοηματοδότηση διαφόρων θεολογικῶν ἐννοιῶν. Πρόκειται γιά μιά συνήθη, πλήν ὅμως ἐπικίνδυνη πρακτική, πού δημιουργεῖ ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις καί ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος, ἐάν δέν τό ἀντιληφθοῦμε ἐγκαίρως ἤ ἐάν τό ἀγνοοῦμε, νά ὁδηγηθοῦμε σέ ἕνα εἶδος πνευματικῆς σύγχυσης ἤ καί ἀλλοίωσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος.
Παρεπιπτόντως πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ συγκεκριμένη πρακτική χρησιμοποιεῖται καί ἀπό τίς διάφορες αἱρετικές καί παραχριστιανικές ὁμάδες.
Οἱ λέξεις  ὅροι, π.χ. Θεός ἤ Χριστός, δέν κατανοοῦνται μέ τόν ἴδιο τρόπο ἀπό τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, τούς Μορμόνους ἤ τούς ὀπαδούς τῆς Χριστιανικῆς Ἐπιστήμης.

Η βασκανία. Η ευχή της βασκανίας διαβάζεται μόνο απο τους Ιερείς . Δεν επιτρέπεται το ξαμάτιασμα

Η βασκανία (ΚΑΙ Ο Π. ΠΑΪΣΙΟΣ)

Η ζήλεια, όταν έχει κακότητα, μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η βασκανία· είναι μια δαιμονική ενέργεια.
 - Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία;
 - Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή (Ο Γέροντας τόνιζε πως μόνο ο ιερέας μπορεί να διαβάζει την ευχή για βασκανία). Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το «μάτι».
 - Πολλοί, Γέροντα, ζητούν «ματάκια» για τα μωρά, για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια;
- Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν.
- Γέροντα, αν κανείς επαινέσει ένα ωραίο έργο, και αυτοί που το έφτιαξαν δεχθούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία;
 - Αυτό δεν είναι βασκανία. Σ’ αυτήν την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη Χάρη Του ο Θεός από τον άνθρωπο, και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις. Ιδίως oι άνθρωποι που έχουν ζήλεια και κακότητα – λίγοι είναι τέτοιοι – αυτοί είναι που ματιάζουν.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Κεφάλαιο 2ον. 1) «Ή δικαιολογία εμποδίζει τήν πνευματική πρόοδο» 2) «Ή δικαιολογία οφείλεται στον εγωισμό »

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή δικαιολογία διώχνει τήν Χάρη του Θεού
 «Ή δικαιολογία εμποδίζει τήν πνευματική πρόοδο»

- Γέροντα, όταν λένε ότι ή δικαιολογία δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, τί εννοούν;
- Ότι δέν δικαιολογείται κατά κάποιον τρόπο ή δικαιολογία.
- Όταν, Γέροντα, δικαιολογούμαι, εκ των ύστερων σκέφτομαι ότι ή δικαιολογία δέν είναι ίδιον του μονάχου.
- Όχι απλώς δέν είναι ίδιον του μονάχου ή δικαιολογία, άλλα δέν έχει καμμιά σχέση με τήν πνευματική ζωή. Πρέπει να καταλάβω ότι, όταν δικαιολογούμαι, βρίσκομαι σέ λανθασμένη κατάσταση.
Κόβω τήν επικοινωνία μέ τον Θεό και στερούμαι τήν θεία Χάρη, γιατί ή θεία Χάρις δέν έρχεται σέ λανθασμένη κατάσταση. Από τήν στιγμή πού ο άνθρωπος δικαιολογεί τά αδικαιολόγητα, απομονώνεται από τον Θεό.
Μπαίνει μόνωση, ...καουτσούκ, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Μπορεί να περάση το ρεύμα μέσα από το καουτσούκ; Όχι.
Απομονώνεται. Ισχυρότερο μονωτικό από τήν δικαιολογία δέν υπάρχει γιά τήν θεία Χάρη! Είναι σάν νά χτίζης έναν τοίχο και νά χωρίζης τον εαυτό σου από τόν Θεό, οπότε κόβεις κάθε σχέση μαζί Του.

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ἡ τιμωρία τῆς μνησικακίας. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»

Ὁ πρεσβύτερος Τίτος καί ὁ διάκονος Εὐάγριος ἦταν ἐπίσης συμμοναστές στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
Ὁ διάβολος, πού πάντοτε σπέρνει ζιζάνια, δημιούργησε ἔχθρα ἀνάμεσά τους.  Κι ἐνῶ πρῶτα ἦταν ἀγαπημένοι, ἔφασαν τώρα στό σημεῖο νά μή θέλουν νά ἰδωθοῦν.
Στήν ἐκκλησία δέν θύμιαζε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.  Κι ὅταν ὁ ἕνας θύμιαζε, ὁ ἄλλος ἔφευγε μακριά.
Οἱ ἄλλοι μοναχοί πάσχιζαν νά τούς συμφιλιώσουν, ἀλλά χωρίς ἀποτέλεσμα.
Κάποτε ὁ πρεσβύτερος Τίτος ἀρρώστησε βαριά.  Συνῆλθε τότε καί κάλεσε μετανοημένος τόν Εὐάγριο γιά νά συγχωρεθοῦν. Ἐκεῖνος ὅμως ἀρνήθηκε νά τόν συγχωρήσει, κι ἄρχισε ἀπό μακριά νά τόν καταριέται καί νά τόν βρίζει.  Τόν ἄρπαξαν τότε καί τότε τόν ἔφεραν μέ τή βία στόν ἄρρωστο.
-Συγχώρεσέ με, ἀδελφέ, ἱκέτεψε ὁ Τίτος μέ δάκρυα, μόλις τόν εἶδε.
-Ποτέ δέν θά συμφιλιωθῶ μαζί σου οὔτε σ’ αὐτήν τή ζωή οὔτε στήν ἄλλη,  δήλωσε ἄσπλαχνα ὁ Εὐάγριος.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Ἀντίστασις εἰς τοὺς Οἰκουμενιστάς. Πρωτοπρ. Διονυσίου Τάτση

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Στην ἐποχή μας, ὅπου σχεδὸν ὅλα ἔχουν χάσει τὴν ἱερότητά τους καὶ μεταβάλλονται μὲ μεγάλη εὐκολία, γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐφήμερες πολιτικὲς σκοπιμότητες, εἶναι ἀνάγκη οἱ συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀγρυπνοῦν στὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ νὰ ἀρνοῦνται κάθε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἑτερόδοξους.
Νὰ ὑψώνουν φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ νὰ διατυπώνουν τὴν ἄποψή τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν ὅτι ἐνδεχομένως ἡ στάση τους αὐτὴ θὰ ἐνοχλήσει τοὺς μεγαλόσχημους οἰκουμενιστές. Ἐκεῖνοι ποὺ ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους στὸ Χριστὸ μένουν ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς διώξεις.

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου - Γ'« Β΄ Περί Εξομολογήσεως και Πνευματικού Ταμείου» Επιστολές 5η -7η

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Β΄ Περί Εξομολογήσεως και Πνευματικού Ταμείου.

5 ) Επιστολή.

Σου έχω γράψει περί της συνειδήσεως, ότι πρέπει να προσέχωμεν, να μη πράττωμεν κάτι, που θα γίνη αιτία, να μας ελέγξη και να μας καταδικάση.
Έχε κατά νουν, ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα και ουδέν κρυπτόν από των οφθαλμών Του. Και πως θα είπω ψέμματα ενώπιον του Θεού; Ουκ οίδας ότι το ψέμμα είναι εκ του διαβόλου και μη προσέχοντας γίνεται συνήθεια, κατόπιν έξις και πάθος, και ότι ψεύσται «Βασιλείαν Θεού ου κληρονομούσι»;
Φοβού τον Θεόν, δεν αναπαύεται ο Θεός δια μέσου υλικών προσφορών, όταν εγκαταλείπωμεν την έσωθεν επιμέλειαν της καρδίας, αλλά είναι ανάγκη και τούτο ποιήσαι κακείνο μη αφιέναι.
Επιμελού το συνειδός, διότι ουκ οίδομεν την ώραν του θανάτου. Και εάν δεν αποδώσωμεν εις τον χρεωφειλέτην, όσα του οφείλομεν, θα μας κατηγορήση σφοδρώς, χωρίς ανοχήν, και τότε, όπερ και αλλοίμονον, φραγήσεται το στόμα ημών, μη έχον τι απολογήσασθαι.

Οι Σάπιοι. Δημήτρης Νατσιός

Οι Σάπιοι

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

Αντιγράφω από ένα καταγγελτικό βιβλίο, θαμμένο στην αφάνεια και την αποσιώπηση, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι Σάπιοι». Είναι του Κυριάκου Διακογιάννη, δημοσιογράφου της «Αυριανής», φυλλάδα-ναυαρχίδα κάποτε του Παπανδρεϊσμού και συνώνυμο του «κιτρινισμού».
Το βιβλίο γράφτηκε το 1995, όταν ο Διακογιάννης κατάλαβε τι είναι το ΠΑΣΟΚ. Γνώρισε και γεύτηκε εκ των έσω όλη την σαπίλα του πολιτικού κόσμου και υπόκοσμου, έγραψε κατά της Μασονίας και της λέσχης Μπίλντερμπεργκ, η οποία προετοίμασε το «Μάαστριχτ» και το έκγονό της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την μεγαλύτερη απάτη της σύγχρονης ιστορίας. (Περιττό να πω ότι στην «Λέσχη» έχουν υποβάλλει το σέβη τους όλοι σχεδόν οι πρωτοκλασάτοι πολιτικοί. Σαμαράς, ΓΑΠ, Μπακογιάννη, Πάγκαλος, Σημίτης, Καραμανλής και πολλοί υπουργοί κυρίως οικονομίας και παιδείας.

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 29ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984.
Εἰκοστό ἔνατο μέρος. Ὁμιλίες 93 ἕως καὶ 95.
Θὰ ἀκολουθήσουν καθημερινά καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τριάδες.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου


93.Περιγραφή τῆς Καινῆς Πόλεως. Ὁ Ποταμός τῆς ζωῆς. Ἡ Τριαδολογία τῆς εἰκόνος τοῦ Ποταμοῦ.
Χωρίον 21, 27 22, 1 (22/01/1984)


Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Τό θαῦμα τῆς μονῆς Δοχειαρίου. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»

Στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Νικηφόρου Γ΄ τοῦ Βοτανειάτη (1078-1081), ἡσύχαζε στό Ἅγιον Ὄρος, στήν τοποθεσία Δάφνη, ὁ μοναχός Εὐθύμιος μέ τή συνοδεία του. Ὕστερα ὅμως ἀπό ἐπιδρομή τῶν Σαρακηνῶν, ἀναγκάστηκαν νά φύγουν καί νά ἐγκατασταθοῦν στή θέση πού βρίσκεται σήμερα ἡ μονή Δοχειαρίου. Αὐτοί ἔχτισαν ἐκεῖ τήν μονή.
Τόν Εὐθύμιο διαδέχθηκε ὁ ἀνηψιός του Νεόφυτος. Ὁ Νεόφυτος εἶχε στόν κόσμο μεγάλη περιουσία, πού τή διέθεσε τώρα γιά νά χτίσει ἐκκλησία καί ν’ ἀσφαλισει τή μονή μέ τειχόκαστρο καί πύργο.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Μέρος δέυτερο. Κεφάλαιο 1ον. 1) «Ή άγια υποκρισία»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αποδοχή της αδικίας
«Ή άγια υποκρισία»

-Γέροντα, πόσοι είναι οι αναχωρητές[1] στο Άγιον Όρος;
- Δέν ξέρω· λένε ότι είναι επτά[2]. Έδώ καί μερικά χρόνια είναι πολύ δύσκολο νά βρή κανείς τόπο ήσυχο, γιά νά ασκητέψη.
Γι' αυτό μερικοί Πατέρες, όταν υπήρχαν ακόμη ιδιόρρυθμα[3] μοναστήρια στό Άγιον Όρος, έβρισκαν άλλον τρόπο νά ζήσουν τήν άσκηση. Π.χ. έλεγαν: «δέν μέ αναπαύει εδώ, θά πάω σε κανένα ιδιόρρυθμο νά δουλέψω, γιά νά μαζέψω χρήματα», καί οι άλλοι το πίστευαν.
Πήγαιναν σέ ιδιόρρυθμο, δούλευαν εκεί τρείς- τέσσερις μήνες καί ύστερα ζητούσαν μεγάλη αύξηση. Επειδή δέν τους τήν έδιναν, έλεγαν: «Δέν μέ συμφέρει· θά φύγω». Έπαιρναν λίγο παξιμάδι καί πήγαιναν, κρύβονταν σε καμμιά σπηλιά και ασκήτευαν.

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά Ομιλία επί του Ευαγγελίου του Χριστού περί της Σαμαρείτιδος

Ομιλία επί του Ευαγγελίου του Χριστού περί της Σαμαρείτιδος

Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, δεικνύοντας με αυτή την παράταση την υπεροχή της απέναντι στις άλλες εορτές.
Πραγματικά όλοι όσοι αναστήθηκαν από τους νεκρούς, αναστήθηκαν από άλλους και, αφού πέθαναν πάλι, επέστρεψαν στη γη. Ο δε Χριστός, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν κυριεύεται πλέον καθόλου από το θάνατο, γιατί δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανέβηκε στον ουρανό, καθιστώντας το φύραμά μας, που είχε λάβει ομόθρονο με το Πατέρα, ως ομόθεο.
Είναι ο μόνος που έγινε αρχή της μελλοντικής αναστάσεως όλων και πρωτότοκος από τους νεκρούς και πατέρας του μέλλοντος αιώνος.
Και όπως όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πεθαίνουν στον Αδάμ, έτσι στοn Χριστό θα ζωοποιηθούν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά ο καθένας στην τάξη του. Όταν καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, και θέσει όλους τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του, τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί είναι ο θάνατος, κατά την κοινή ανάσταση.

Κυριακή της Σαμαρείτιδας. Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος

Κυριακή της Σαμαρείτιδας
(Ιωαν. δ΄ 5-42)       (Παξ. ια΄ 19-30)
Προσκύνηση της αλήθειας

 Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος

«Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν»
Η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος της ζωής περνά μέσα από την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως μάς την αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή μάς βάζει ακριβώς μπροστά από αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Να ανοίξουμε τον εαυτό μας, να τον καταστήσουμε διάφανο, για να δεχθεί τη μεγάλη αλήθεια της ζωής, η οποία είναι εκείνη που σώζει και ανεβάζει τον άνθρωπο στις πιο ψηλές πνευματικές κορυφογραμμές.

Χρονικά και εορτολογικά βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της πορείας μας προς την Πεντηκοστή. Είναι ίσως η πιο κατάλληλη στιγμή για να γίνουμε κοινωνοί της αποκάλυψης που ο ίδιος ο Κύριος κάνει στη συνάντηση του με τη Σαμαρείτιδα. Ότι δηλαδή ο ίδιος είναι το «ύδωρ το ζων», το «αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον». Μια αλήθεια, η οποία επιβάλλεται να αγγίξει υπαρκτικά τον άνθρωπο και να τον απογειώσει,  να τον ανυψώσει πνευματικά.

Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου. Της Σαμαρείτιδος

Περί Θεοῦ καί σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μέ Αὐτόν

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. 4, 1-38)
Πραγματοποιήθηκε στις 05-06-1983. (Διάρκεια 29')


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


Πηγή ἀρχείου arnion.gr

Η στάμνα της Σαμαρείτιδος. (†) Αρχ. Χριστοδούλου Φάσσου

Η στάμνα της Σαμαρείτιδος

Αρχ. Χριστοδούλου Φάσσου

Αυτή η ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, που δια­βάσαμε, η συνομιλία του Κυρίου μας με τη Σαμαρείτιδα, είναι μία από τις ωραιότερες αλλά και διδακτικότερες σελίδες της ευαγγελικής διηγήσεως. Ο Κύριός μας αποκαλύπτει στη συνομιλία Του με τη γυναίκα αυτή αλή­θειες δογματικές, θεολογικές και λατρευτικές, τις οποίες για πρώτη φορά ακούμε και διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο.

Οταν διάβαζα προ ολίγων ημερών για να προετοιμα­στώ για τη Θ. Λειτουργία, στάθηκα σε μία φράση, η οποία με προβλημάτισε. Η φράση αυτή είναι στο τέλος της συνομιλίας του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα. Οπως θυμάστε, ο Κύριος ήρθε κουρασμένος και κάθισε στο πηγάδι. Οι μαθητές έφυγαν για να αγοράσουν τρόφιμα.