Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου
 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρός τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
Κον. Κον. Ἄνθιμον
Τόν Σύλλογον Φοιτητῶν τοῦ Α.Π.Θ.
 τῶν ἀντιτιθεμένων εἰς τήν ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν εἰς τήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

Παναγιώτε Δέσποτα,

Ἀξιότιμοι Κύριοι,Σᾶς συγχαίρομεν ἐγκαρδίως διά τήν χριστιανική αὐτοθυσιαστικήν καί ὁμολογιακήν προσφοράν σας, ὑπερασπιζόμενοι τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καί τοῦ Ἔθνους.

Ἡ καθ' ἡμᾶς Ἱερά Μονή τοῦ Φιλοθέου, συμμερίζεται ἀπολλύτως καί ὐποστηρίζει τόν ἀγῶνα σας διά τήν, ὡς μή ὤφειλε, ἀπαράδεκτον, ἄδικον προδοτικήν διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τό Ἔθνος, καί ἐγκληματικήν κατά τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας ἀπόφασιν τῶν "ἁρμοδίων", περί ἱδρύσεως τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν εἰς τήν θεολογικήν Σχολή τοῦ Α.Π.Θ. -Αἰδῶς Ἀργεῖοι-

Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός, πρεσβείαις καί ἱκεσίαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Μεγαλομ. Δημητρίου, νά μεταβάλῃ τούς λογισμούς των καί ἀκυρώση μίαν τοιαύτην ἐπειϊκῶς ἀπαράδεκτον ἀπόφασιν.

Μετά πολλῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου
Ἀρχιμ. Νικόδημος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου