Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος. Μητροπολίτου Αιτωλίας Κοσμά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310-22322, 22421
Fax: 26310-28701
e_mail: imaa@otenet.gr
Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 20ῇ Φεβρουαρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ.: 189

Ποιμαντορικη ΕγκυκλιοςΚΟΣΜΑΣ
Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

            Ἀγαπητοί,
            Εἰσήλθαμε καί ζοῦμε τό ἅγιο καί ψυχοσωτήριο Τριώδιο. Ἤδη ὁλοκληρώνεται τό προπαρασκευαστικό στάδιο, τό ὁποῖο ἄρχισε τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου καί τελειώνει τήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς, δηλαδή σήμερα.

Απελευθέρωση Κονίτσης 24 Φεβρουαρίου 1913

Η Ιστορία προσμονούσε επί αιώνες. Και τώρα, βλέπει από ψηλά τον ελευθερωτή ελληνικό στρατό. Ακούει τους νικητήριους παιάνες αναμεμειγμένους με τις κωδωνοκρουσίες του Αγίου Νικολάου, των Αγίων Αποστόλων και των άλλων θυσιαστηρίων της περιοχής, και με κομμένη την ανάσα, σκύβει. Πιάνει την πένα, και αφού την βουτά στο αίμα και στο δάκρυ των τόσων αιώνων, χαράσσει στις χρυσές της σελίδες τα εξής: «Τη 24η του μηνός Φεβρουαρίου, του σωτηρίου έτους χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου και τρίτου, η απελευθέρωσις της μαρτυρικής Κονίτσης, εκ του οθωμανικού ζυγού»!
Σεβαστοί πατέρες, άρχοντες του τόπου, γενναίοι αξιωματικοί και οπλίτες, ευλογημένε του Κυρίου λαέ.

Περὶ Ἰσλαμικῶν σπουδῶν

Δέν γνωρίζω ἐάν ἀποτελῇ σύνεσι καί ἐάν αὐτό ἀποδεικνύῃ τήν ἀρετή τῆς ἀντικειμενικότητος τό νά παρέχῃ κανείς οὐσιώδη πράγματα συνεχῶς εἰς τόν ἄλλον, ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀπό τήν πλευρά του νά παραμένῃ ἀσυγκίνητος. Καί ἐάν μένῃ ἁπλᾶ ἀσυγκίνητος, θά λέγαμε πώς εἶναι μικρό τό κακό. Ὅταν ὅμως ὁ ἀποδέκτης γίνεται σκληρότερος καί θεωρῇ τήν παροχή αὐτῶν ὡς ἀδυναμία τοῦ δωρητοῦ, τότε πῶς μπορεῖ νά χαρακτηρισθῇ ἡ κατάστασις;
Αὐτές οἱ σκέψεις ἔρχονται αὐθόρμητα στόν νοῦ πολλῶν ἀνθρώπων, ὅταν εὐκαίρως - ἀκαίρως ἀκούουν νά γίνεται λόγος, ὄχι ἁπλᾶ γιά κέντρο Ἰσλαμικῶν σπουδῶν «ἐν μέσαις Ἀθήναις», ἀλλά καί γιά ἕδρα παρομοίων σπουδῶν στίς Θεολογικές μας Σχολές, παρακαλῶ.

Ἐπὶ τῶν πληγῶν….Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν...

Καί σάν νά μήν ἔφθανε ἡ ἐπιχείρησις «στραγγαλίσεως» τῶν διδακτικῶν ὡρῶν τοῦ μαθήματος, σάν νά μήν ἔφθανε τό «ἄκρως δημοκρατικόν» τοῦ «προαιρετικοῦ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τελευταίως ἐνεφανίσθη καί ὁ ἀποχαρακτηρισμός αὐτοῦ, ἀπό μαθήματος κατηχήσεως, εἰς θρησκειολογικόν τοιοῦτον. Τί νά κάνωμε, ὅμως, τά πάντα μεταβάλλονται «θεολογικῷ τῷ τρόπῳ». Κυρίως δέ, μακρυά ἀπό κάθε «καιροσκοπισμόν», ἄν καί πολλοί βιώνουν τό ἀμετάβλητο δόγμα «κατά τόν καιρό καί ἀρμένιζε».
Ἔπρεπε λοιπόν νά ὑποστῇ καί αὐτό τό ταλαίπωρο μάθημα τήν ἀλλαγή τοῦ «φύλου» του. Ὄχι λοιπόν κατηχητικό, ἀλλά θρησκειολογικό ἐφεξῆς τό προφίλ τοῦ μαθήματος. Ἔτσι, δέν θά μπορῇ κανείς νά μᾶς κατηγορήσῃ γιά φανατισμό καί μονολιθικότητα, ἤ, τό ἀκόμη χειρότερο, γιά ἄρνησι γνώσεων τῶν ἄλλων θρησκειῶν, οἱ ὁποῖες, ὅλες μαζί, ὅπως κηρύσσεται, ὁδηγοῦν εἰς τόν ἴδιο θεό, κι ἄν ὄχι εἰς τόν ἴδιο θεό σέ ἕναν τέλος πάντων κόσμο ἀπελευθερωτικά πλασμένο.
Ἀλλά ἐκεῖνο τό ὁποῖο δέν μπορῶ νά ξεδιαλύνω μέσα μου, ἐκεῖνο τό ὁποῖο σάν σφήνα μοῦ ἔχει καρφωθῆ εἰς τόν «θρησκειολογικόν μου ἐγκέφαλον» εἶναι τό ποιοί θά εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά διδάξουν τίς ἄλλες θρησκεῖες στά παιδιά.

Διαθρησκειακό και διχοτομικό ανακοινωθέν Αρχιεπ. Κύπρου & Μουφτή Τ/Κ. «Η πίστη μας στο Θεό είναι η ελπίδα μας... τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν πιστεύεις στο Θεό»! Σε ποιόν θεό;;

Μετά από τις γνωστές και από το παρελθόν θέσεις του προέδρου της Κύπρου Ανα(ν)στασιάδη, και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με ήπιους τόνους οδεύει τον ορθόδοξο κυπριακό λαό προς την διχοτόμηση, και την διαθρησκειακή επικοινωνία των θρησκευτικών "κοινοτήτων" της Κύπρου.
Με κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Μουφτής των Τουρκοκυπρίων, και οι υπόλοιποι "θρησκευτικοί ηγέτες" της Κύπρου, δείχνουν να συμπλέουν σε θέσεις και θρησκευτικές, -κοινός θεός!- αλλά και πολιτικές αφού σε κάποιο σημείο ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αναφέρει αινιγματικά: «ο ρόλος της Αγκυρας στις συνομιλίες είναι ζωτικής σημασίας».
Διαβάστε το κοινό ανακοινωθέν όπως δημοσιεύτηκε από την Εκκλησία Κύπρου.

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου - «Περί θλίψεων, πόνων και κόπων» Επιστολή 2α-4η

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (του εν Αριζόνα, U.S.A )
ΙΔΡΥΤΟΥ 20 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
2η ) Επιστολή
Πολλά μας θλίβουν, παιδί μου, πλήν μακάριος όστις μεθ’ υπομονής και ευχαριστίας διέρχεται τα θλιβερά της παρούσης ζωής. Ναι, οφείλομεν να ευχαριστώμεν τον Θεόν, όστις δια των τοιούτων θλιβερών, μας προπαρασκευάζει την αθάνατον ψυχήν μας, να γίνη των αιωνίων αγαθών της βασιλείας των ουρανών κληρονόμος!
«Παιδεύει ο Κύριος επί το συμφέρον, εις το μεταλαβείν της αγιότητος Αυτού» ( Εβρ. 12,10 ). Δια των ποικίλων θλίψεων κατεργάζεται εν ημίν αιώνιον βάρος δόξης!
Δια τούτο δεν χρειάζεται ούτε συμφέρει να αγανακτώμεν εν καιρώ παιδείας Κυρίου, αλλ’ εκάστου το ψυχικόν συμφέρον είναι τελεία υπακοή εις τον Ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών, όστις εν καιρώ των ποικίλων θλιβερών εγχειρίζει εκάστου την αφανή ψυχικήν πληγήν με το άγιον σκοπόν, να του χαρίση την υγείαν, ήτοι την καρδιακήν κάθαρσιν εκ των ατίμων παθών.
Εις τον τοιούτον πάνσοφον πνευματικόν Ιατρόν έχομεν απαραίτητον χρέος να προσφέρωμεν αδιαλείπτους ευχαριστίας εμπράκτως, κατά τρόπον ώστε να μη Τον λυπώμεν εν ουδενί πταίσματι.
Όλοι οι άγιοι διήλθον την ζωήν των με θλίψεις και πολλαπλά βάσανα, παρ’ ότι η αμαρτία δεν είχε κανένα δικαίωμα να τους θλίψη, και όμως η ζωή αυτών υπήρξε πολλάκις ένα σωστόν μαρτύριον.

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 2ον.1)«Ό μοναχός είναι φάρος πάνω στα βράχια»2)«Τό αθόρυβο κήρυγμα τον μοναχού »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τα μοναστήρια είναι τα οχυρά της Εκκλησίας[1]
«Ό μοναχός είναι φάρος πάνω στα βράχια»

- Γέροντα, ποιο είναι το έργο του μονάχου;
- Έργο του μονάχου είναι να γίνη δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Νά κάνη την καρδιά του ευαίσθητη σάν το φύλλο του χρυσού των αγιογράφων. Όλο τό έργο τού μοναχού είναι αγάπη, όπως καί τό ξεκίνημα του γίνεται από αγάπη προς τόν Θεό, ή οποία έχει καί την αγάπη προς τόν πλησίον.
Ό μοναχός μελετάει την δυστυχία της κοινωνίας, πονάει ή καρδιά του καί προσεύχεται συνεχώς καρδιακά για τόν κόσμο.
Έτσι ελεεί τόν κόσμο με την προσευχή. Υπάρχουν μοναχοί πού βοηθούν τους ανθρώπους περισσότερο από όσο θά τους βοηθούσε όλος ό κόσμος μαζί.
Ένας κοσμικός λ.χ. προσφέρει δύο πορτοκάλλια ή ένα κιλό ρύζι σε κάποιον φτωχό, πολλές φορές μόνο για νά τόν δουν οί άλλοι, καί κατακρίνει μάλιστα, γιατί οι άλλοι δέν έδωσαν. Ό μοναχός όμως βοηθάει με τόννους σιωπηλά μέ την προσευχή του.

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

«Ὄπισθεν ὁλοταχῶς». Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη

 Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ Νεώτερος ἑλληνισμός ἔχει πολλές ὁμοιότητες μέ τόν ἀρχαῖο ἑβραϊκό λαό, στίς σχέσεις του μέ τό Θεό καί τό Νόμο Του. Ὁ λαός τοῦ ἰσραήλ εἶναι ὁ ἐκλεκτός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, ἀλλά συχνά – συχνότατα, ἀποστατεῖ καί παρασύρεται στήν εἰδωλολατρία, ὅπως κάποτε πίστεψε καί λάτρεψε τό χρυσό μοσχάρι.
Ὁ Θεός στέλλει τούς προφῆτες, πού μέ τήν πύρινη γλῶσσα τους ἐλέγχουν καί τούς καλοῦν σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή στό Θεό. Σημειώνω λίγα μόνο λόγια τοῦ προφήτη Ὠσηέ: «Οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδέ ἔλεος οὐδέ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς»... «Πορευθῶμεν καί ἐπιστρέψωμεν πρός Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν»... «Ἐγώ ἐταπείνωσα αὐτόν, καί ἐγώ κατισχύσω αὐτόν» (Δ´1, ΣΤ´1, ΙΔ´9).
Στά κατοπινά χρόνια, σταυρώνουν τόν ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τοῦ κόσμου τόν Σωτῆρα.

Εκλάπησαν προσωπικά δεδομένα 360 εκατομμυρίων λογαριασμών τα οποία πωλούνται στην μαύρη αγορά!

Μία εταιρεία που ασχολείται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ανακάλυψε κλεμμένα στοιχεία από 360 εκατομμύρια λογαριασμούς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι προς πώληση στις μαύρες αγορές, παρόλο που δεν είναι σίγουρο από πού προέρχονται ή πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο κίνδυνο τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, εξαιτίας της πιθανότητας τα ονόματα χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης να ανοίξουν τις πόρτες σε online τραπεζικούς λογαριασμού, εταιρικά δίκτυα, αρχεία υγείας και σχεδόν κάθε είδος ηλεκτρονικού συστήματος.

Επίγειοι Άγγελοι και ουράνιοι Άνθρωποι: Πνευματική όασις μέσα στην έρημο της ζωής. Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Αριζόνα


Θεωρούμε ευλογία από τον Θεό που μας αξίωσε, για ακόμη μια φορά, να συναντηθούμε  και να συνομιλήσουμε με την μεγάλη αυτή ασκητική και πνευματική φυσιογνωμία, τον π. Εφραίμ της Μονής του Αγίου Αντωνίου στην έρημο της Αριζόνας.  Συναντήσαμε το Γέροντα την 16 Φεβρουαρίου, 2014.  Η συνάντησή μας διήρκησε δύο σχεδόν ώρες, που ήταν για μας μια αποκάλυψη. ‘Ηταν γεμάτος χαρά που μας είδε. Στο πρόσωπό του αποτυπωνόταν η χάρη του Θεού, η γαλήνη, η ηρεμία η πνευματική του πείρα και η αγιοσύνη του. Τα γλυκύτατα λόγια που εξερχόταν από το στόμα του είχαν μια οσμή Χάριτος, ένα άρωμα πνευματική ζωής ενός πεπειραμένου αγίου Πατέρα της ορθοδοξίας. 

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου - «Περί θλίψεων, πόνων και κόπων» Επιστολή 1η.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (του εν Αριζόνα, U.S.A )
ΙΔΡΥΤΟΥ 20 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ Η.Π.Α ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Περί θλίψεων, πόνων και κόπων.

1) Επιστολή

Η αγάπη του ουρανίου Πατρός ημών είη μετά των υμετέρων ψυχών, ίνα δια ταύτης ζωογονούμενοι ποιήσητε καρπόν υπακοής εις τας ζωοπαρόχους Αυτού εντολάς. «Οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται» ( Τιμ. 3,12 ).
Εφ’ όσον δι’ αφοσιώσεώς σας εις το αγγελικόν πολίτευμα ακολουθήσατε τον Σωτήρα Χριστόν, καθήκον μέγιστόν εστιν το υπομείναι τας θλίψεις είτε εκ φύσεως προέρχονται είτε εκ ραθυμίας είτε εξ αμαρτημάτων είτε εξ ανθρώπων. Εφ’ όσον θέλομεν ζήσαι την κατά Χριστόν ζωήν, οφείλομεν υποταγήναι τω θείω θελήματι, διότι τα πάντα εκ Θεού έρχονται, και εφ’ όσον εκ Θεού, άρα θείον θέλημα, ο Πατήρ ο ουράνιος διατάζει, ουχ υπακούσωμεν;

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ τεχνολογία ὑπονομεύει τὴν ἰδιωτικήν μας ζωήν! (2ον) Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση ἄλλαξε ὅλα τὰ δεδομένα! Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση τῆς τεχνολογίας ἄλλαξε ὅλο τὸ τοπίο. Πρὶν ἀπ’ αὐτὴν ἐπικοινωνούσαμε μὲ τὰ ἑξῆς τρία δεδομένα: Τὸ κείμενο, τὸν ἦχο καὶ τὴν εἰκόνα. Ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση ἕνωσε τὰ τρία αὐτὰ σὲ ἕνα.
Πλέον τὸ κείμενο, ὁ ἦχος καὶ εἰκόνα ἐκφράζονται μὲ τὰ λεγόμενα «bits», τὰ ὁποῖα διακινοῦν ἐξ ἴσου καὶ τὰ τρία καὶ μάλιστα μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός! Αὐτὸ ἄλλαξε τελείως τὸν κόσμο τῶν μέσων ἐνημέρωσης καὶ ψυχαγωγίας.
Στὴ συνέχεια εὐνόησε τὴ συγχώνευση καὶ τὴ συγκέντρωση τῶν ἐπιχειρήσεων, ποὺ δραστηριοποιοῦνταν σ’ αὐτοὺς τοὺς τομεῖς. Ἑταιρεῖες ἠλεκτρονικῶν συγχωνεύονται μὲ τηλεφωνικές, ἐκδοτικὲς καὶ τηλεοπτικὲς (τηλεόρασης) ἑταιρεῖες.

Θαυμαστὰ γεγονότα ἀπὸ τὰς πράξεις τῶν Ἀποστόλων (5ον)

Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση 

 Σίμων ὁ Μάγος (η´ 9–24) Ὁ διάκονος Φίλιππος, “ἀφοῦ κατέβηκε ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα σὲ κάποια πόλη τῆς Σαμάρειας, κήρυττε στοὺς κατοίκους της ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Μεσσίας. Ὁ κόσμος ὅλος μὲ μία καρδιὰ πρόσεχε αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ Φίλιππος, ἀκούγοντάς τον καὶ βλέποντας τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε.
Γιατί ἀπὸ πολλούς, ποὺ εἶχαν πνεύματα δαιμονικά, αὐτὰ ἔβγαιναν φωνάζοντας μὲ δυνατὴ φωνὴ καὶ πολλοὶ παραλυτικοὶ καὶ κουτσοὶ θεραπεύτηκαν. Ἔτσι, στὴν πόλη ἐκείνη ἔγινε μεγάλη χαρά» (η΄5-8). Σὲ αὐτὴ τὴν πόλη ὑπῆρχε ἀπὸ καιρὸ ὁ Σίμων, ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἐπεδίωκε τὴν προβολή του στὸ λαό, κάνοντας διάφορα μαγικὰ τεχνάσματα, ποὺ ἐντυπωσίαζαν καὶ ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, τὸν ἀκο- λουθοῦσαν καὶ ἔλεγαν ὅτι «αὐτὸς εἶναι ἡ μεγάλη δύναμη τοῦ Θεοῦ» (η΄10).

Εικόνες Συρίας στο Κίεβο. Παραστρατιωτικοί εισβάλλουν σε μοναστήρια και απαιτούν εκκένωση από τους ιερείς και μοναχούς!

Οπλισμένοι παραστρατιωτικοί περικύκλωσαν την Ι.Μονή Λαύρας του Κιέβου και απαίτησαν την εκκένωση της ώστε να καταληφθεί από το ψευδοπατριαρχείο του Κιέβου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του επικεφαλής της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας, Βασίλη Ασίμοφ.
“Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,  70 οπλισμένοι παραστρατιωτικοί αφού είχαν αποκλείσει την Λαύρα με περιπολίες, εισέβαλλαν εντός και απέκλεισαν κάθε πρόσβαση λέγοντας ότι σύντομα θα αποφασιστεί η… παράδοση της μονής στο αυτοαποκαλούμενο “Πατριαρχείο του Κιέβου”

Σύμφωνα με τον Ασίμοφ, γύρω από την μονή βρίσκονται αυτή την στιγμή περί τους 300 παραστρατιωτικούς.

Πηγή

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Περὶ Ὀρθοδόξου παραδόσεως. Πατερικές διδαχές

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σέ λόγο του Περί τῶν εἰκόνων, μᾶς λέγει «Δέν παρέδωσαν ὅμως μόνο γραπτῶς τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς οἱ αὐτόπτες μάρτυρες καί λειτουργοί τοῦ θείου λόγου, ἀλλά καί μέ ἄγραφες παραδόσεις.
Γιατί ἀπό ποῦ γνωρίζουμε τόν ἅγιο τόπο τοῦ κρανίου; Ἀπό ποῦ τόν τάφο τῆς ζωῆς; Δέν τόν παρέλαβαν ἀγράφως τά παιδιά ἀπό τούς πατέρες; Βέβαια τό ὅτι ὁ Κύριος σταυρώθηκε στόν τόπο τοῦ κρανίου εἶναι γραμμένο καί τό ὅτι τάφηκε σέ μνῆμα, πού σκάλισε ὁ Ἰωσήφ στό βράχο ὅτι ὅμως εἶναι αὐτά πού προσκυνοῦμε τώρα, τό γνωρίζουμε ἀπό τήν ἄγραφη παράδοση, καί πολλά ἄλλα παρόμοια μέ αὐτά. Ἀπό ποῦ γνωρίζουμε τό τριπλό βάπτισμα, δηλαδή μέ τρεῖς καταδύσεις;

Α´ & Β´ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου

Όταν αποκεφαλίσθηκε από τον Ηρώδη ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η τιμία κεφαλή αυτού τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο από όστρακο και κρύφθηκε στην κατοικία του Ηρώδη. Μετά από πολλά χρόνια, ο Αγιος Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν το τάφο του Κυρίου, αγγέλλοντας σε αυτούς που βρίσκεται η τιμία κεφαλή του. Κι εκείνοι, αφού την βρήκαν, την είχαν με τιμές. Από αυτούς την παρέλαβε κάποιος κεραμεύς και την μετέφερε στην πόλη των Εμεσηνών. Όταν όμως πέθανε την κληροδότησε στην αδελφή του. Και από τότε διαδοχικά περιήλθε σε πολλούς, για να καταλήξει στα χέρια κάποιου ιερομονάχου αρειανού που ονομαζόταν Ευστάθιος και εφύλαξε την τιμία κάρα σε σπήλαιο. Από εκεί, μεταφέρθηκε επί Ουάλεντος (364 - 378 μ.Χ.), στο Παντείχιον της Βιθυνίας μέχρι που ο Θεοδόσιος ο Μέγας (379 - 395 μ.Χ.) ανεκόμισε αυτή στο Έβδομο της Κωνσταντινουπόλεως, όπου ανέγειρε μέγα και περικαλλέστατο ναό.

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΒÔ – ΥΙΝ – RÂ Μία Ἀποκρυφιστικὴ κίνησις. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

 Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

Μεταξύ τῶν ἀποκρυφιστι κῶν κινήσεων πού ἱδρύθηκαν τό πρῶτο τέταρτο τοῦ 20οῦ αἰώνα ἀνήκει καί ἡ κίνηση ΒÔ –ΥΙΝ- RÂ.
 Ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικῆς κίνησης ὑπῆρξε ὁ Joseph Anton Scheiderfranken (1876- 1943), ὁ ὁποῖος ἦταν Γερμανός μηχανικός, ζωγράφος καί συγγραφέας 32 ἐσωτεριστικῶν βιβλίων, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐν λόγῳ κίνηση δημιουργήθηκε ὕστερα ἀπό μιά μακρά περιπλάνηση τοῦ ἱδρυτῆ της σέ διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους καί θεωρίες, ἐνῶ εἶχε θητεύσει καί ἀσχοληθεῖ ἐπισταμένως μέ τή Θεοσοφία.

Σταθεροὶ εἰς τὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας. Πρωτοπρ. Διονυσίου Τάτση

  Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ κοσμικοὶ ἄνθρωποι εὔκολα ἐπαινοῦν τοὺς κληρικούς, ποὺ βάζουν νερὸ στὸ κρασί τους, ἔχουν τὶς ἴδιες μὲ ἐκείνους ἐπιλογὲς καὶ ἀδυναμίες καὶ δὲν κάνουν πνευματικὸ ἀγώνα. Αὐτούς, ποὺ κουβεντιάζουν γιὰ διάφορα θέματα, ἄσχετα μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν Ἐκκλησία, ποὺ ἔχουν συνήθεια νὰ καπνίζουν, νὰ πίνουν, νὰ σαχλαμαρίζουν, νὰ λένε ἀνέκδοτα, νὰ ξεφαντώνουν σὰν τοὺς λαϊκούς, νὰ σέρνουν πρῶτοι τὸ χορὸ στὰ πανηγύρια καὶ ποτὲ νὰ μὴ διαφωνοῦν μὲ τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν, «γιατὶ καὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι εἶναι» καὶ ἄρα ἐπιτρέπεται νὰ ζοῦν κατὰ τρόπο κοσμικό.

Κυριακή των Απόκρεων. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Η της Δευτέρας Παρουσίας (Ματθ. 25:31-46)

Μία από τις πιο βασικές διδασκαλίες της Ορθοδόξου Χριστιανικής μας Πίστης είναι η περί της ενδόξου και φοβεράς Δευτέρας Παρουσίας του Υιού του Θεού και της υπ’ Αυτού Κρίσεως όλων των ανθρώπων. 

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήρθε στον κόσμο την πρώτη φορά ως ταπεινός άνθρωπος.  Τότε, γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενηνθρώπησε για να κηρύξει μετάνοια στο λαό και να προσφέρει τον Εαυτό του θυσία υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. 
Κατά την Δευτέρα Παρουσία Του θα έρθει όχι ταπεινά, αλλά ως Θεός Παντοδύναμος, ένδοξος και συνοδευόμενος με όλα τα αγγελικά τάγματα και τις στρατιές του ουρανού για να κρίνει τα έργα των ανθρώπων. 

Κυριακή της Απόκρεω. Η δίκαιη κρίση. Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος

«Τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού, και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη»

Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος 

Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, της Απόκρεω, όπως ονομάζεται και η Εκκλησία ξεδιπλώνει το γεγονός της μέλλουσας κρίσης. Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας προσφέρει τα απαραίτητα ερεθίσματα για να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι κανένας εφησυχασμός δεν χωρεί στη ζωή του, αλλά αντίθετα επιβάλλεται εγρήγορση και αγώνας. Αποκαλύπτει εξάλλου ότι  στην προσφορά της αγάπης του Χριστού καθορίζεται η ποιότητα της ζωής και η κατάσταση που μπορεί να βιώνει ο άνθρωπος, είτε ως παράδεισο είτε ως κόλαση, ανάλογα με τη στάση που διαμορφώνει και ακολουθεί.

Με την αποφυγή από την κρεοφαγία, η Κυριακή της Απόκρεω μάς παρακινεί ταυτόχρονα να εγκαταλείψουμε τα ψυχοκτόνα πάθη που εμφωλεύουν μέσα μας για να εισέλθουμε στο χώρο της αγάπης του Χριστού μέσα στο γόνιμο έδαφος του οποίου καρποφορεί η αληθινή ελευθερία που τόσο εναγωνίως ψάχνει στη ζωή του ο άνθρωπος.

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Ἡ Κόνιτσα ἑορτάζει τὰ ἐλευθέρια της

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Καὶ φέτος θὰ ἑορτάσουμε στὴν Κόνιτσα τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὸν  τουρκικὸ ζυγό, ἀφοῦ συμπληρώνονται, τὴν Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, 101 χρόνια ἀπὸ τὴν λυτρωτικὴ ἐκείνη ἡμέρα (1913-2014).
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, θὰ πραγματοποιηθεῖ Ἑσπερινὸς στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Κονίτσης, καὶ τὴν ἄλλη ἡμέρα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014, θὰ τελεσθῇ Θεία Λειτουργία καὶ Δοξολογία (στὶς 10.30), στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἐν μονοεκκλησίᾳ.

Στῶμεν καλῶς. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεῳ
(Ματθ. κε΄31-46)
Στῶμεν καλῶς
«Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔν τῇ δόξῃ αὐτοῦ...»

(†) ἐπισκόπου Γεωργίου Παυλίδου Μητροπολίτου Νικαίας

Ρῖγος διαπερνᾷ τὸ σῶμα μας καὶ φόβος καταλαμβάνει τὴν ψυχὴν μας, ἀγαπητὲ ἀναγνῶστα, εἰς τὸ ἄκουσμα τοῦ σημερινοῦ Ἱ. Εὐαγγελίου τῆς Κρίσεως
«Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦς ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ»!....
Τὴν πρώτην φορὰν ἦλθε ταπεινός καὶ ἄσημος. Τώρα θὰ ἔλθῃ μὲ ὅλη του τὴν θείαν μεγαλοπρέπειαν. Τότε ἐγεννήθη μέσα εἰς ἕνας σπήλαιον.
Τώρα θὰ ἐμφανισθῇ μέσα στὶς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ. Τότε ἦτο μόνος. Τώρα θά ἀκολουθῆται ὡς Μονάρχης ἀπὸ στρατιὰν ἀγγέλων. Τότε τὸν ἐγνώρισεν ὁ κόσμος ὡς ἀγαθὸν διδάσκαλον. Τώρα θὰ τὸν ἴδῃ ὡς Κριτὴν καὶ αἰώνιον Κυρίαρχον.
Εἰς τὰς τρυπημένας Του χεῖρας θὰ εὑρίσκεται τὸ αἰώνιον μέλλον μας. Καὶ ἐμπρὸς εἰς τὰ αἱματωμένα Του πόδια θὰ γονατίσῃ τρέμουσα ὅλη ἡ ἀνθρωπότης. Δικαστὴς Ἐκεῖνος δικαζόμενοι ἡμεῖς. «Ποία ὥρα τότε καὶ ἡμέρα φοβερά»! Καὶ ἡ ἡμέρα αὐτὴ θὰ ἔλθῃ. Διότι τὸ ζητεῖ:

1. Ἡ  ἀ ν θ ρ ώ π ι ν η   ψ υ χ ή.

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

1. Ἡ κυκλική καί εὐθύγραμμος δομή τοῦ σύμπαντος καί τῆς ἱστορίας καί τά ἔσχατα αὐτῶν (δ. 18')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω(Ματθ. 25, 31-46)
Πραγματοποιήθηκε στἰς 01-03-1981

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἡ εὐθύγραμμη θεώρησις τῆς ἱστορίας (δ. 24')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω(Ματθ. 25, 31-46)
Πραγματοποιήθηκε στἰς 13-03-1983

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Κυριακή της Απόκρεω - Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων

Αγίου Κυρίλλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
Ομιλία εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου

2nd-comingΔιακηρύττουμε παρουσίαν Χριστού, όχι μόνον μίαν, αλλά και δευτέραν πολύ καλλιτέραν της προηγουμένης· διότι η πρώτη αποτελούσε επίδειξιν υπομονής, ενώ η ερχομένη φέρει το στέμμα της θείας Βασιλείας. Πράγματι στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν τα πάντα, ως επί το πλείστον, είναι διπλά· διπλή γέννησις, μία από τον Θεόν προαιωνίως και μία από την Παρθένον στους εσχάτους καιρούς· δύο κάθοδοι· μία η αφανής «ως επί πόκον» και Δευτέρα η ένδοξος και επιφανής, η μέλλουσα.
Κατά την πρώτην παρουσίαν εσπαργανώθη στην φάτνην, στην Δευτέρα «αναβάλλεται(ενδύεται) φως ως ιμάτιον». Στην πρώτην «υπέμεινε σταυρόν αισχύνης καταφρονήσας», στην δευτέραν θα έλθη δοξαζόμενος, δορυφορούμενος από στρατιές αγγέλων.
Δεν μένουμε λοιπόν στην πρώτην μόνον παρουσίαν, αλλά προσδοκούμε και την δευτέραν.

Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέση με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού. Κυρ. Απόκρεω π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος


Μία από τις μεγάλες ημέρες της Χριστιανοσύνης είναι και η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Απόκρεων.
Η Εκκλησία μας υπενθυμίζει σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά και σε κείνους οι οποίοι είναι μακράν της πίστεως, ότι θα έλθει η ημέρα της Κρίσεως για να ανταποδώσει ο Θεός την δικαιοσύνην εις τους ανθρώπους.
Τους αγαθούς να τους αμείψει. Και τους αμετανοήτους αμαρτωλούς να τιμωρήσει.
Και η τιμωρία θα είναι η Κόλασις αιώνιος, που σημαίνει στέρησις της αγάπης του Αγίου Θεού. Όχι στέρησις της πανταχού παρουσίας, ο Θεός θα είναι πανταχού παρών, ακόμα και σ’ αυτό το οποίον ονομάζεται «Κόλασις αιώνιος».
Αλλά η παρουσία του Αγίου εκεί Θεού θα προκαλεί φρίκη και μίσος, του διαβόλου, των δαιμόνων και των ανθρώπων που αγάπησαν τη ζωή της αμαρτίας, ενώ από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι, οι ψυχές των χριστιανών, θα ευφραίνονται από την Δόξαν Αυτού.

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

 Ἡ Δευτέρα Παρουσία

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Ἀρχείο aktiston.blogspot.gr

«Ας ξαναγαπήσουμε την...ΑΓΑΠΗ». Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος

 Κυριακὴ των Απόκρεω. (Ματθ. ΚΕ' 31-46)

Αρχ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Ιεροκήρυξ Ι. Μ. Δρ. Πωγ. & Κονίτσης

Με το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, η αποκάλυψις του Θεού μας μεταφέρει στην έσχατη πνοή της παγκόσμιας Ιστορίας. Μας αποκαλύπτει το συγκλονιστικό εκείνο γεγονός, της δευτέρας το Κυρίου Παρουσίας, όπου μας διαπερνά στον χώρο της ατελεύτητης αιωνιότητας.
Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, καταγράφει με απλότητα αλλά και ρεαλιστικά την εικόνα της εσχάτης κρίσεως και η Αγία μας Εκκλησία, λαμβάνει την θεόπνευστη αυτή παρουσίαση και την τοποθετεί την συγκεκριμένη Κυριακή των Απόκρεω, για να συνειδητοποιήσουμε αλήθειες μεγάλες που αναπόδραστα θα αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος.
Και το μεν γεγονός της Εσχάτης Κρίσεως, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί παρά να αγγίζει και να συγκινεί τον κάθε άνθρωπο “έχοντα νουν”. Όμως, ας εμβαθύνουμε έστω και ελάχιστα στον ωκεανό των θείων λόγων, ώστε να δρομολογήσουμε τελικώς την ζωή μας στην οδό της χάριτος και της τελικής ευτυχίας.
Να βρεθούμε δηλ. με την μερίδα των σωζέμενων, οι οποίοι και θα ακούσουν το
“δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλεία από καταβολής κόσμου” (Ματθ. ΚΕ΄ 34).

Θεὶα Λειτουργία γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Σχολείων

Κυριακή Ἀποκρέω. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Κυριακή Ἀποκρέω
(Ματθ. κε΄31-46)

Ὑπόμνημα εἰς τόν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖο, ὁμιλία ΟΘ΄Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω

Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη
 Εἰς τὸ Ὡρολόγιον τῆς Ἐκκλησίας μας γράφονται περὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀποκρέω τὰ ἑξῆς: «Αἱ προηγούμεναι δύο παραβολαὶ καὶ μάλιστα ἡ τοῦ Ἀσώτου παρέστησαν εἰς ἡμᾶς τὴν ἄκραν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν καὶ ἀγαθότητα.
Ἀλλὰ διὰ νὰ μὴ μερικοί, ἔχοντες θάρρος εἰς αὐτὴν μόνην, περνοῦν τὴν ζωήν τους μὲ ἀμέλειαν καὶ ἐπιμένουν εἰς τὴν ἁμαρτίαν καὶ ἔτσι τοὺς ἁρπάση αἰφνιδίως ὁ θάνατος, διὰ τοῦτο οἱ θειότατοι Πατέρες ἔταξαν σήμερον τὴν ἑορτὴν καὶ ἀνάμνησιν τῆς ἀδεκάστου Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἐνθυμίζοντες μὲ αὐτὴν εἰς τοὺς τοιούτους ὅτι ὄχι μόνον εἶναι φιλάνθρωπος ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ κριτὴς δικαιότατος καὶ ἀποδίδει εἰς τὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ.

Σκοπὸς λοιπὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι, διὰ νὰ ξυπνήσουν ἡμᾶς, διὰ τῆς ἐνθυμήσεως τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἡμέρας, ἐκ τοῦ ὕπνου τῆς ἀμελείας πρὸς ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς καὶ νὰ μᾶς προτρέψουν εἰς φιλαδελφίαν καὶ συμπάθειαν πρὸς τὸν πλησίον.

Τὸ θεῖο δικαστήριο. Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Τὸ θεῖο δικαστήριο
Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
 «Τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ…» (Ματθ. 25,31)

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ποὺ ἀστράφτει καὶ βροντᾷ, μᾶς λέει, ὅτι θὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός. Θὰ ἔρθῃ μὲ κάθε δόξα καὶ μεγαλοπρέπεια. Θὰ τὸν συνοδεύουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι.
 Ὅπως οἱ βασιλεῖς στὶς κοσμικὲς ἐμφανίσεις τους παρουσιάζονται μὲ στρατεύματα καὶ μὲ δόξα ἐπίγειο, ἔτσι καὶ ὁ Βασιλεὺς τῶν ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων θὰ ἔρθῃ μὲ ὅλη τὴ δόξα τῆς μεγαλοπρεπείας του.

Σάλπιγξ ἀρχαγγελικὴ θὰ σαλπίσῃ, θ᾿ ἀκουστῇ σὲ κάθε γωνία τῆς γῆς, καὶ οἱ τάφοι τῶν κεκοιμημένων θὰ ἀνοιχθοῦν. Ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἄνθρωποι θὰ παρουσιαστοῦν ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματός του, γιὰ νὰ κριθοῦν.
Εἶνε παραμύθι αὐτά; Ἂν τὰ θεωρῆτε παραμύθι, διαγράψτε τὸν ἑαυτό σας ἀπὸ τὸν χριστιανισμό.

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ
Ματθαίου κε' 31-46.
ΑΓΑΠΗ ΝΑΙ· ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΑΓΑΠΗ;

«ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε' 40).

1. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή έρχεται να μας υπενθυμίσει μια μεγάλη αλήθεια. Την περασμένη Κυριακή μίλησε το ιερό Ευαγγέλιο για την αγαθότη­τα του Θεού- Πατέρα, που περιμένει το πλάσμα του να επιστρέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάμει να ξεχάσουμε και την δικαιοσύνη Του. Ο Θεός δεν είναι μονάχα στοργικός Πατέρας. Είναι και δίκαιος Κριτής. «Οὔτε ὁ ἔλεος αὐτοῦ ἄκριτος, οὔτε ἡ κρίσης ἀνελεήμων» λέγει ο Μ. Βασίλειος.

Δύο θαυμαστές ιστορίες που έχουν άμεση σχέσι με τον θάνατο και την κρίση του Αγίου Θεού

Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Στεφάνου Αναγνωστοπούλου(Πατήστε το «διαβάστε περισσότερα» για να εμφανιστεί η ομιλία, και αν δεν δουλεύει καλά με mozilla χρεισημοποιήστε τον internet explorer για να ακούσετε την ομιλία.)

Κυριακή Απόκρεω

Μία από τις μεγάλες ημέρες της Χριστιανοσύνης είναι και η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Απόκρεων.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 1ον.1)«Κατάσταση συναγερμού »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή προσευχή, όπλο ισχυρό
«Κατάσταση συναγερμού »

Μήν ξεχνάτε ότι περνούμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολλή προσευχή. Νά θυμάστε την μεγάλη ανάγκη πού έχει ό κόσμος σήμερα και τήν μεγάλη απαίτηση πού έχει ό Θεός από μας γιά προσευχή.
Νά εύχεσθε γιά τήν γενική εξωφρενική κατάσταση όλου τού κόσμου, νά λυπηθή ό Χριστός τά πλάσματα Του, γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Νά επέμβη θεϊκά στην εξωφρενική εποχή πού ζούμε, γιατί ό κόσμος οδηγείται στην σύγχυση, στην τρέλλα και στο αδιέξοδο.
Μας κάλεσε ό Θεός νά κάνουμε προσευχή γιά τον κόσμο, πού έχει τόσα προβλήματα! Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν έναν σταυρό νά κάνουν. Εάν εμείς οι μοναχοί δεν κάνουμε προσευχή, ποιοι θά κάνουν;
Ό στρατιώτης σέ καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού, έτοιμος με τά παπούτσια. Στήν ίδια κατάσταση πρέπει νά είναι και ό μοναχός. Αχ, Μακκαβαΐος[1] θά έβγαινα! Στά βουνά θά έφευγα, γιά νά προσεύχωμαι συνέχεια γιά τον κόσμο.

Ψυχοσάββατο. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Μνημόσυνο: Γενικά μνημόσυνο ονομάζεται η τελετή εκείνη που γίνεται σε μνήμη νεκρών. Συνήθως είναι θρησκευτική και συνοδεύεται με σχετικές δεήσεις προς ανάπαυση της ψυχής των.
Θρησκευτικά μνημόσυνα: Το θρησκευτικό μνημόσυνο έχει δύο μορφές. Είτε ψάλλεται τρισάγιο στον τάφο του νεκρού είτε ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία μετά τη λειτουργία (συνήθως αμέσως πριν την απόλυση). Τρισάγιο γίνεται στο τριήμερο ("τριήμερα") και στις εννιά ημέρες ("εννιάμερα") από τον θάνατο του νεκρού, ενώ επιμνημόσυνη δέηση ψάλλεται στο "σαρανταήμερο" ή "στα σαράντα" (δηλαδή στις σαράντα ημέρες), στους τρεις μήνες ("τρίμηνα"), στους έξι μήνες ("εξάμηνα") και στο χρόνο (ετήσιο) από τον θάνατο καθώς και στα τρία χρόνια από την κηδεία όπου γίνεται και η εκταφή.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ περιφρόνηση τῶν κολλύβων. Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη

Ἡ περιφρόνηση τῶν κολλύβων

Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη
Προϊστάμενος του Ιερού Βυζαντινού Ναού Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης

Τό Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι Ψυχοσάββατο, δηλαδή “μνεία πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς Χριστιανῶν”. Τό ἐσπέρας τῆς Παρασκευῆς καί τό πρωί τοῦ Σαββάτου, πλῆθος λαοῦ, προσέρχεται εἰς τούς κοιμητηριακούς ἢ ἐνοριακούς Ναούς.
 Ἐκεῖ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας καί τό μνημόσυνο “ὃ οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν” ὑπέρ πάντων τῶν “ἐπ’ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν”. Πρός τιμήν τους προσκομίζουν οἱ πιστοί κόλλυβα.
Τό ἒθιμο τῶν κολλύβων εἶναι πάρα πολύ παλαιό. Οἱ ρίζες του χάνονται στίς πρό Χριστοῦ ἐποχές.
Τά κόλλυβα εἶναι σιτάρι βρασμένο. Ἒχουν τή μορφή στολισμένου δίσκου ἢ πιάτου μέ ξηρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδα, ρόδι καί κυρίως ζάχαρη.

Τὰ Ψυχοσάββατα. Ποιὰ εἶναι, πότε καὶ γιατί τελοῦνται

Μέσα στὴν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιὰ τοὺς κεκοιμημένους, ἡ ἁγία Ὀρθόδoξη Ἐκκλησία μας ἔχει καθορίσει ξεχωριστὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος γι᾿ αὐτούς. Κάθε Σάββατο δηλαδή.

Ὅπως ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἔτσι καὶ τὸ Σάββατο εἶναι ἡ ἡμέρα τῶν κεκοιμημένων, γιὰ νὰ τοὺς μνημονεύουμε καὶ νὰ ἔχουμε (ἐπι)κοινωνία μαζί τους. Σὲ κάθε προσευχὴ καὶ ἰδιαίτερα στὶς προσευχὲς τοῦ Σαββάτου ὁ πιστὸς μνημονεύει τοὺς οἰκείους, συγγενεῖς καὶ προσφιλεῖς, ἀλλὰ ζητᾶ καὶ τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας γι᾿ αὐτούς.

Στὸ δίπτυχο (χαρτάκι), ποὺ φέρνουμε μαζὶ μὲ τὸ προσφορο γιὰ τὴ θεία Λειτουργία, ἀναγράφονται τὰ ὀνόματα τῶν ζώντων καὶ τῶν κεκοιμημένων, τὰ ὁποῖα μνημονεύονται.

Το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Ομιλία Αρχ. Γεωργίου Καψάνη Καθηγουμένου Ι.Μ. Γρηγορίου Αγ. Όρους

Ομιλία του π. Γεωργίου Καψάνη πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 12/3/1987.

Α' Μέρος Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 30:38, Μέγεθος 12,2 ΜΒ

Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)


Β' Μέρος Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 41:57, Μέγεθος 16,8 ΜΒ

Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Γ' Μέρος Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 6:06, Μέγεθος 2,44 ΜΒ

Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

alopsis.gr

Καρναβάλια. Ειδωλολατρικές γιορτές. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος, ὅπως εἴπαμε σέ ἄλλη ὁμιλία, πρέπει νά ἐργάζεται. Ἀλλ’ ὅσο δυνατός κι ἄν εἶναι, δέν μπορεῖ νά δουλεύει συνέχεια χωρίς διακοπή κι ἀνάπαυση. Ἡ ἐργασία πρέπει νά διακόπτεται κι ὁ ἄνθρωπος ν’ ἀναπαύεται, ὥστε νά παίρνει καινούργιες δυνάμεις γιά νά ξαναρχίζει τή δουλειά μέ νέα δύναμη καί ὄρεξη. Καί σ’ αὐτό βοηθάει ἡ Κυριακή καί οἱ μεγάλες γιορτές πού θέσπισε ἡ Ἐκκλησία μας.
Ζωή χωρίς γιορτή μοιάζει μέ δρόμο πού ἀναγκάζεται κανείς νά τόν βαδίσει χωρίς πουθενά νά σταματήσει. Στούς μεγάλους δρόμους ὑπάρχουν μέρη ὅπου σταματοῦν τ’ αὐτοκίνητα, κατεβαίνουν οἱ ἐπιβάτες, ξεκουράζονται λίγο, κι ὕστερα συνεχίζουν τό ταξίδι.

Ο Βάκχος ζει και βασιλεύει εις το πρόσωπον του Εωσφόρου

Μία διαφορετικὴ προσέγγισις τῶν καρναβαλικῶν ἀθλιοτήτων

Εισήλθαμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ ἅγιο Τριώδιο, στὴν ἱερότερη ἑορτολογικὴ περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν πνευματική μας ὑστέρηση, νὰ βιώσουμε τὴν σωτήρια κλήση μας γιὰ μετάνοια καὶ νίψη καὶ νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας ἀγώνα γιὰ τὴν πνευματική μας ἀναγέννηση. 
κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου εἶναι ἕνα νοητὸ στάδιο πνευματικοῦ ἀγώνα, στὸ ὁποῖο καλεῖται κάθε πιστὸς νὰ τρέξει τὸν καλὸ ἀγώνα τῶν ἀρετῶν, νὰ ἀποβάλλει κάθε παρείσακτο ἁμαρτωλὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, τὸ ὁποῖο ὑπάρχει ὡς θανατηφόρος ἰός, ποὺ δηλητηριάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὁδηγεῖ ἀργά, ἀλλὰ σταθερά, στὸν πνευματικὸ θάνατο. Μόνο ἔτσι θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε πνευματικὰ καθαροί τὸ θεῖο Πάθος τοῦ Λυτρωτῆ μας Χριστοῦ καὶ νὰ ἑορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴ λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 1ον.1)«Ή θεία παρηγοριά» 2)«Ό κίνδυνος της αναισθησίας»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή προσευχή, όπλο ισχυρό
«Ή θεία παρηγοριά» 

- Γέροντα, όταν πονώ γιά τους άλλους, μέ πιάνει άγχος καί δέν μπορώ νά προσευχηθώ.
- Τό ότι έχεις άγχος είναι δείγμα ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου. Έγώ, όσο πιό πολύ πονώ τον κόσμο, τόσο περισσότερο προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά, γιατί τά λέω όλα στον Χριστό και Εκείνος τα τακτοποιεί.
Και βλέπω ότι όσο περνάει ό καιρός, ενώ τό σωματικό κουράγιο ελαττώνεται, τό ψυχικό αυξάνει, γιατί ή αγάπη, ή θυσία, ό πόνος για τόν άλλο δίνουν πολλή ψυχική δύναμη.
Και να δής, απόψε πού είχατε αγρυπνία είχα λιγοστό κουράγιο· όμως από τόν πόνο τών άλλων πήρα δύναμη. Και ήμουν όρθιος όλη τήν νύχτα μέχρι τήν Θεία Λειτουργία πού έβλεπα τόν κόσμο[1].
Μετά και μέσα στην Εκκλησία πάλι όρθιος, αλλά δεν ένιωθα κούραση, γιατί πονούσα τόν κόσμο και αυτό μέ δυνάμωνε.
Και εσύ νά προσεύχεσαι και να χαίρεσαι, γιατί ό Χριστός θά τά οίκονομήση όλα.
Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Μέ τόν κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα! Δεν τά περνούσα έτσι τά θέματα τους.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 1ον.1)«Και παρεβιάσαντο αυτόν»2)«Προσευχή μέ πόνο»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή προσευχή, όπλο ισχυρό
«Και παρεβιάσαντο αυτόν»[1]

- Γέροντα, μένει ψυχρή ή καρδιά μου στην προσευχή.
- Είναι γιατί ό νους δέν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά. Ύστερα στην προσευχή χρειάζεται νά έργασθή κανείς· δέν μπορεί άπό τήν μιά στιγμή στην άλλη νά φθάση σε κατάσταση, ώστε νά μή φεύγη καθόλου ό νους του.
Θέλει υπομονή. Βλέπεις, ό άλλος χτυπάει τήν πόρτα, ξαναχτυπάει, περιμένει, καί μετά ανοίγει ή πόρτα. Έσύ θες νά χτυπήσης μιά καί νά μπής μέσα. Δέν γίνεται έτσι.
Οταν ξεκινάς νά πής τήν ευχή, δέν έχεις επιθυμία γι' αυτό;
- Αισθάνομαι τήν ανάγκη γιά βοήθεια, γιατί νιώθω αδύναμη.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 1ον.1)«Βοήθεια με την προσευχή»2)«Ή ποιότητα της προσευχής μετράει »

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ή προσευχή, όπλο ισχυρό 
«Βοήθεια με την προσευχή»

- Γέροντα, ό Άγιος Ιάκωβος λέει: «Πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργούμενη»[1]. Πώς εννοείται τό «ενεργούμενη»;
- Νά θέλη καί αυτός πού ζητά τήν προσευχή νά βοηθηθή, νά σωθή, και να αγωνίζεται. Γιά νά βοηθηθή δηλαδή κανείς άπό την προσευχή «δικαίου» ανθρώπου, χρειάζεται νά εχη καλή διάθεση.
Ή ευχή πού γίνεται μέ τήν καρδιά εισακούεται· πρέπει όμως και δ άλλος νά είναι δεκτικός. Αλλιώς, εκείνος πού προσεύχεται πρέπει νά εχη τήν αγιότητα τού Μεγάλου Παϊσίου, γιά νά μπόρεση νά τον βγάλη άπό τήν κόλαση[2].
Γι' αυτό κάνετε προσευχή πρώτα γι' αυτούς πού έχουν διάθεση νά σωθούν.
Έγώ, όταν παρακαλώ τον Θεό γιά διάφορες περιπτώσεις, λέω: «Θεέ μου, νά είναι αισθητή ή βοήθεια Σου, γιά νά βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά· άν δεν είναι αισθητή, μή μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν άπό τί μπόρες μας γλυτώνει ό Θεός και ούτε καν το σκέφτονται, γιά νά δοξολογήσουν τον Θεό.
Γι' αυτό νά ζητάμε νά βοηθάνε ό Χριστός, ή Παναγία, οι Άγιοι τον κόσμο, άλλα νά είναι και αισθητή ή βοήθεια Τους, γιά νά ωφελούνται οι άνθρωποι.
Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος νά πέση άπό τήν σκαλωσιά και οικονομάει ό Θεός νά σκαλώση κάπου, πού δεν ήταν νά σκαλώση, καί γλυτώνει.

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος 5ον Κεφάλαιο 1ον.1)«Χρειάζεται πολλή προσευχή» 2)«Αιτήματα στην προσευχή»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ
«Όταν πονάη κάνεις για την σημερινή κατάσταση πού επικρατεί στον κόσμο
και προσεύχεται, τότε βοηθιούνται οί άνθρωποι, χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο». 
Ή προσευχή, όπλο ισχυρό 
«Χρειάζεται πολλή προσευχή»

Παλιά, για νά κάνη κάτι κανείς, αν ήταν κοσμικός άνθρωπος, θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος, θά σκεφτόταν και θά προσευχόταν.
Στην εποχή μας ακόμη και «πνευματικοί» άνθρωποι όχι μόνο δέν προσεύχονται, αλλά οΰτε σκέφτονται. Καί μάλιστα, συχνά πρόκειται γιά σοβαρά θέματα, καί αυτοί κάνουν πρόβες μέ τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ενεργήσουμε, νά λέμε: «Σκέφθηκα γι’ αυτό; Προσευχήθηκα γι' αυτό;». Όταν κανείς ενεργή, χωρίς νά σκεφθή καί χωρίς νά προσευχηθη, ενεργεί σατανικά. Καί βλέπεις, συχνά πολλοί Χριστιανοί μέ τον τρόπο πού ενεργούν, δέν αφήνουν τον θεό νά έπέμβη.
Νομίζουν ότι αυτοί θά τά καταφέρουν όλα μόνοι τους. Ένω ακόμη καί ό άπιστος λέει «έχει ό Θεός», αυτοί δέν το λένε.
Τά βάζει λ.χ. κάποιος μέ τον καρνάβαλο, ενώ μπορεί νά κάνη προσευχή καί νά ρίξη ό Θεός τέτοιο χαλάζι, πού νά σκορπίσουν όλοι καί νά ματαιωθη κάθε εκδήλωση. Ή, ας υποθέσουμε, μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη καί οι άλλοι καταφεύγουν στό Συμβούλιο Επικρατείας.
Άλλα ούτε εκεί σταματούν. Διαδηλώσεις, φασαρίες, άρθρα στις εφημερίδες... Συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες και δέν αφήνουν τόν Θεό νά ένεργήση.