Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμία στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμία
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἀγαπητοί συνάδελφοι φοιτητές
 τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαίρετε καί εὐφραίνεσθε καί ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ.

Λυπᾶμαι, γιατί οἱ ποιμαντικές μου ἀνάγκες δέν μοῦ τό ἐπέτρεψαν, ἀφοῦ πρῶτα ἔπαιρνα τήν ἄδεια τοῦ πολυσεβάστου μου Παναγιωτάτου Ποιμενάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, νά εὐρεθῶ κοντά σας γιά νά χαρῶ τήν πάλλουσα ἀπό ὀρθόδοξο ἐνθουσιασμό θεολογική σας καρδιά, καί νά ἑνώσω καί ἐγώ τήν διαμαρτυρία μου μαζί σας, γιά νά φωνάξω καί νά πῶ: Ὄχι στήν ἔνδοξη καί φημισμένη ἀπό παλαιά ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Θεσσαλονίκης, πού μοσχοβολοῦσε ἀπό τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὄχι, ποτέ τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν σ' αὐτήν.
Ὁ χῶρος τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν εἶναι ἅγιος ναός, εἶναι ἱερό βῆμα καί λειτουργοῦνται σ' αὐτές τό μυστήριο τῆς παναρέτου Θεολογίας.
Τό ἀκούσαμε ὡς περίεργο καί ὡς ἀλλόκοτο ἄκουσμα αὐτό. Τό θεωρήσαμε ὡς ἀπίστευτο στήυν ἀρχή, ὡς μία κωμική σκέψη καί δέν περιμέναμε ποτέ ὅτι σοφοί καί σεβαστοί μας Καθηγηταί θά δώσουν τήν ψήφο τους γιά νά γίνει αὐτό πραγματικότητα, τό νά διδάσκεται δηλαδή ἡ Ἰσλαμική ἰδεολογία στόν ἱερό χῶρο τῶν θεολογικῶν ἀκουσμάτων. Δέν εἶναι ἡ ὥρα αὐτή γιά μένα νά πῶ ἐπιχειρήματα ὅτι δέν πρέπει αὐτό νά γίνει. Ἀπό ἰσχυρούς θεολόγους καί ἀγωνιστές τῆς πίστης μας, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀκούσαμε τοιαῦτα δυναμικά ἐπιχειρήματα καί δοξάσαμε τόν Θεό γι' αὐτούς, γιατί δέν ἐξέλιπαν οἱ ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλά ἴσως, εἰδικά γιά τό θέμα αὐτό δέν χρειάζονται ἐπιχειρήματα, γιατί καί μόνο ἡ σκέψη καί μόνο τό ἄκουσμα διδασκαλίας τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν ἁγιασμένη Θεολογική Σχολή τῆς πρωτεύουσας τοῦ βορρᾶ, ἀπό τήν ὁποία ἐξῆλθαν παλαιότεροι καί σύγχρονοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοί καί λαϊκοί, καί μόνο τό ἄκουσμα, λέγω, τῆς φοιτήσεως σ' αὐτήν Ισλαμιστῶν, γιά νά διδάσκονται σ' αὐτούς μαθήματα τῆς δικῆς τους πίστης, εἶναι τῷ ὄντι περίεργο καί ἀποτροπιαστικό. Ἡ μόνη ἀληθινή πίστη εἶναι ἡ Πίστη τῶν Ὀρθοδόξων, ὅλες οἱ ἄλλες πίστεις καί τά θρησκεύματα εἶναι ψεύτικα. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε, ὅταν ἀκόμη εἴμαστε σκλάβοι στήν Τουρκιά, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πού ὄργωσε τήν Ἑλληνική μας Μακεδονία. Δέν θέλουμε λοιπόν καί φωνάζουμε δυνατά ὅτι, ὄχι! δέν θέλουμε, στόν χῶρο τῆς παρθένου μας Θεολογίας, νά ἀκούγεται διδασκαλία γιά ἄλλη πίστη καί γιά ἄλλο θρήσκευμα, πέρα ἀπό τήν ὀρθόδοξο πίστη.
Ἀπό τήν ἡρωϊκή Δημητσάνα, τή πατρίδα τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, πού ἀπαγχονίστηκε γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, σᾶς ἀπευθύνω, ὦ ἀγαπητοί φερέλπιδες φοιτητές τῆ Θεολογίας, ἀπό ὅλο τόν κλῆρο, τούς μοναχούς καί τόν εὐσεβῆ λαό, θερμό καί ἐγκάρδιο ἀγωνιστικό χαιρετισμό. Θεωρήσατέ με Ὑμέτερον.
Τά βαθύτερα προσκυνηματά μου στόν Παναγιώτατο ἀγωνιστή Ποιμενάρχη σας κ. κ. Ἄνθιμον.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου