Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Ὁ Χαιρετισμός τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους στήν ἡμερίδα "ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."

  Ὁ Χαιρετισμός (κείμενο)
τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Χριστοδούλου
 τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους
στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Παναγιώτατε, ἀγαπητοί φίλοι καί ἀδελφοί,
Δέχθηκα εὐχαρίστως νά ἀπευθύνω χαιρετισμό στή σύναξη αὐτή, γιατί εἶναι καρπός βαθειᾶς ἀγωνίας γιά τήν κοινωνία καί τόν πολιτισμό. Ἐσεῖς πού ἔχετε ἀσχοληθεῖ εἰδικά μέ τό θέμα καί τίς παραμέτρους του γνωρίζετε περισσότερα. Ἐγώ μιά μόνο σκέψη θά καταθέσω στήν κρίση σας.
Δέν ὐπάρχει, καί δέν χωρᾶ ρατσισμός καί φανατισμός στήν Ὀρθοδοξία. Εἴμεθα ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ, καί ἡ φιλόξενη Ὀρθόδοξη καρδιά χωρᾶ μέσα της ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ὅπως, ὅμως, χωρᾶ, ἔτσι καί προστατεύει καί ὑπερασπίζεται τούς ἀνθρώπους, κοινωνίες καί ἱερά.
Γι' αὐτό τόν λόγο ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι ξύπνιος, δηλαδή σέ ἐγρήγορση καί γνώση. Στό προκείμενο λοιπόν, ποῦ τό κακό στήν δημιουργία ἑνός τμήματος ἤ ἀκόμη καί ἑνός κέντρου Ἰσλαμικῶν σπουδῶν; Διερωτᾶται ὅμως κάποιος: Ὁ τόπος αὐτός, ὅσο ἐπιστημονικός κι ἄν φαίνεται, δέν θά εἶναι στρατευμένος στήν ὐπόθεση τοῦ κορανίου; Καί μάλιστα θά εἶναι πιό ἰσχυρός, ὡς ἐπιστημονικός. Καί ὁ Ἱερός Πόλεμος δέν βρίσκεται στό κοράνι; Δέν εἶναι ἱερός σκοπός του ἡ πάταξη τῶν ἀπίστων καί ἡ ἐπιβολή τοῦ θεοκρατικοῦ νόμου;
Δέν εἶναι προδότης ὅποιος δέν στρατεύεται στόν ἱερό αὐτό πόλεμο; Ἕνα τέτοιο Τμῆμα λοιπόν δέν θά παράγει θρησκεία; Δέν θά γίνει ἀργά ἠ γρήγορα ἕνα ἀνεξέλεγκτο φυτώριο ἰσλαμικοῦ φανατισμοῦ; Ἔχει πλεόν διαπιστωθεῖ ὅτι γιά τούς πιστούς τῆς συγκεκριμένης θρησκείας ὁ μή μουσουλμανικός κόσμος εἶναι ἐμπόλεμη ζώνη.
Γιατί νά μή κάνουμε καί ἕνα κέντρο ναζιστικῶν σπουδῶν, ἐάν κάποιος ἔχει τήν εὐφυή ἰδέα νά τό ζητήσει στό πλαίσιο τῶν κοινωνικῶν κάι πολιτικῶν ἐπιστημῶν; Γινόμεθα δέκτες μεγάλης ἀνησυχίας ἀπό πολῖτες Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, πού βλέπουν πλέον ὅτι τό τζιχάντ δέν ἀφορᾶ σέ μιά περιθωριακή μειονότητα μέσα στίς κοινότητες τῶν μουσουλμάνων. Αὐτό βέβαια δέν θά πρέπει νά μᾶς δημουργεῖ μισαλλαδοξία. Ἁπλῶς ὑπαγορεύει τήν ἀνάγκη νά εἴμεθα λιγότερο ἀφελεῖς στά ἀνοίγματα καί στίς σχέσεις μας μέ τήν πνευματική ἡγεσία ἄλλων θρησκειῶν καί ἰδεολογιῶν. Μέ τό δεδομένο μάλιστα ὅτι ζοῦμε σέ καιρούς πού τό κράτος δέν ἐγγυᾶται τίποτα ὡς πρός τήν προστασία τῆς πνευματικῆς ταυτότητας τῆς πατρίδας μας.

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουμουσίου
Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος

kaiomenivatos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου