Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Α' Οικουμενική Σύνοδο (Τριαδολογία)

Ἡ Α' Οικουμενική Σύνοδος (Τριαδολογία) Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἠ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θ. Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή.

Ὁι πλάνες τοῦ Ἀρείου καί οἱ συνέπειες αὐτῶν.
Τί εἶναι Δὀγμα; Λόγοι γέροντος Παϊσίου.Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ἡ κατά Θεόν λοιδορία. Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ

Ἡ κατά Θεόν λοιδορία

Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.

Πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων Λυκίας

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, στήν Ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων Λυκίας.

Ἐσπερινή ὁμιλία ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μονή.Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος.
Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
(Πνεύμα ὁ Θεός -Λόγος π. Ἰουστίνου Πόποβιτς - Το Π.Σ.Ε -Ἡ θεωρία τῶν Κλάδων)
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Κυριακή Παραλύτου τῆς Βηθεσδὰ καὶ ἑρμηνεία ἑωθινῶν Εὐαγγελίων. Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου


Κυριακή Παραλύτου τῆς Βηθεσδὰ καὶ ἑρμηνεία ἑωθινῶν Εὐαγγελίων

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος στὴν Κυριακή τοῦ Παραλύτου.Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Προϋποθέσεις καί ὠφέλεια ἐκ τῆς εὐχῆς. Αρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Προϋποθέσεις καί ὠφέλεια ἐκ τῆς εὐχῆς.

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Νὰ εἶναι τελωνικὴ -χωρίς ἔχθρες-ἀπό ἐλεήμονα καρδιά μὲ κρυφό πνευματικό ἀγῶνα καὶ πλήρη ἐμπιστοσύνη στὴ θεία Πρόνοια.
Οἰ τρεῖς πνευματικοί ἐχθροί μας.  Σὲ τὶ συνίσταται ἡ ταπείνωσις.
Ἐπιβάλλεται ἡ εὐχή καὶ στοὺς λαϊκοὺς.Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Εἰσαγωγική ὁμιλία περί εὐχῆς. Ὁμιλία ἀρχ. Αρσενίου Κατερέλου

Εἰσαγωγική ὁμιλία περί εὐχῆς

Τό ἀληθινό κήρυγμα. Πρώτη συνάντηση μὲ τοὺς γέροντες Παΐσιο καὶ Ἀρσένιο (γεωπόνο) 1979. Μοναχός που ἐξέπεμπε Θεῖο φῶς.  Σχετικές νουθεσίες Γέροντος Παϊσίου καὶ ἄλλα..

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ἱστορικὰ δεδομένα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου


Ἱστορικὰ δεδομένα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, κατά την διάρκεια Θείας Λειτουργίας

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου

Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου
 
Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Ἀναστάσιμοι Ψαλμοί Ἁγιορειτῶν πατέρων
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Οἱ Σταυροί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Οἱ Σταυροί τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

«Ἡ πνευματική κρίση -Αἴτια καί ἀποτελέσματα». Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος

«Ἡ πνευματική κρίση -Αἴτια καί ἀποτελέσματα»

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


Ἀκοῦστε καί  Σύγχρονα θέματα. Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

Σύγχρονα θέματα. Ομιλία Αρχ. Αρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου της Ι.Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος


Ηλεκτρονική Φάκα-Λαθρο-επικοισμός- κρίση -Μεταμοσχεύσεις -Βιοηθική-Μεταπατερική αίρεση, και άλλα "Σύγχρονα Πνευματικά θέματα".

Ομιλία του Αρχιμανδρίτη Αρσενίου Κατερέλου, καθηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Πραγματοποιήθηκε στις 16-3-12 στον Ι.Μητροπολιτικό ναό Λαμίας κατά την αγρυπνία προς τιμήν των Φθιωτών Αγίων.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

«Δουλεύουν Κυριακές και γιορτές και τους βρίσκουν συμφορές». Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου

«Δουλεύουν Κυριακές και γιορτές και τους βρίσκουν συμφορές»

Κανονικά πριν από τον Εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψη κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορή να ρυθμισθή, και να μη δουλέψη μετά τον Εσπερινό της παραμονής. 
Άλλο είναι να κάνη κανείς σε μια γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο. Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του Εσπερινού, έκαναν τον σταυρό τους και σταματούσαν την δουλειά. 
Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθονταν στην γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν τον σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν. Και ο Θεός τους ευλογούσε. 
Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν… Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από τον Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από την δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία… Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο Καλύβι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει». «Να σταματήσης να δουλεύης Κυριακή και όλα θ’ αλλάξουν», του είπα. Πράγματι σταμάτησε, και το παιδάκι του έγινε καλά.

Ἡ Νηστεία μᾶς ἀποδεικνύει ὅλην τήν πανουργίαν, καί τήν μοχθηρίαν τῶν ἀσωμάτων πνευμάτων. Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης

Ἡ Νηστεία μᾶς ἀποδεικνύει ὅλην τήν πανουργίαν, καί τήν μοχθηρίαν τῶν ἀσωμάτων πνευμάτων

 Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἡ Ἐκκλησία μας εἰσέρχεται εἰς τήν Μεγάλην καί Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν διά τό Πάσχα.
Αὐτή πρέπει νά συνδυάζεται μέ: 1ον) Τήν μετάνοιαν, 2ον) Τήν ταπεινότητα καί τήν συντριβήν τῆς σατανικῆς ὑπερηφανείας,
3ον) Τήν ἐξαφάνισιν τῆς μοχθηρίας, ἡ ὁποία εἶναι τό τέκνον τῆς κολάσεως, 4ον) Τήν νέκρωσιν τῶν παθῶν καί ὡς ἐκ τούτου τήν νέκρωσιν τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός,
5ον) Τήν συντριβήν  6ον) Τήν ἐξομολόγησιν, 7ον) Τήν διόρθωσιν τῆς ζωῆς, μισοῦντες πᾶσαν ἁμαρτίαν σκέψεως, λόγου καί πράξεως
καί 8ον) Τήν Νηστείαν, τήν ὁποίαν κάμνομεν οἱ πολλοί, ἀλλά δέν γνωρίζομεν πόσο καλός διδάσκαλος εἶναι αὐτή.
Διά τήν μεγάλην σημασίαν της θά παραθέσωμεν ἀποσπάσματα ἐκ τοῦ βιβλίου: «Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωὴ» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Πρωθιέρεως τῆς Κροστάνδης (Ἐκδόσεις «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»).

Αὐτά ἔχουν ὡς ἀκολούθως: «“Καί νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεός ὑμῶν, ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν, καί ἐν νηστείᾳ καί ἐν κλαυθμῷ καί ἐν κοπετῷ” (Ἰωήλ 2,12).

Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής στην προσευχή και να μη σηκώνεται γρήγορα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης

Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής στην προσευχή και να μη σηκώνεται γρήγορα

Άλλοτε σε σκαμνί, το πιο πολύ, επειδή είναι κουραστικό· άλλοτε πάλι, πιο σπάνια, σε στρωσίδι προσωρινά, για κάποια άνεση. Πρέπει το κάθισμά σου αυτό να γίνεται με υπομονή, όπως λέει ο Απόστολος: «Να επιμένετε καρτερικά στην προσευχή»(Κολ. 4, 2), και να μην αδημονείς και σηκώνεσαι γρήγορα από τον οδυνηρό κόπο και τη νοερή φωνή και το αδιάκοπο σφίξιμο του νου. Γιατί λέει ο Προφήτης: «Με έπιασαν πόνοι σαν τη γυναίκα που γεννάει»(Ησ. 21, 3).
Αλλά σκύβοντας κατω και μαζεύοντας το νου μεσα στην καρδιά, αν βέβαια αυτή έχει ανοιχθεί, να επικαλείσαι τον Κύριο Ιησού να έρθει να σε βοηθήσει. Αν και θα κουραστούν οι ώμοι σου και συχνά θα πονά το κεφάλι σου, εσύ να έχεις καρτερία σ' αυτά με φιλοπονία και έρωτα, ζητώντας μέσα στην καρδιά σου τον Κύριο. «Η βασιλεία του Θεού ανήκει σ' όσους βιάζουν τον εαυτό τους, και αυτοί την αρπάζουν»(Ματθ. 11, 12).
Με αυτά τα λόγια ο Κύριος υπέδειξε αληθινά να επιμένομε σ' αυτά και σ' αυτούς τους κόπους. Γιατί η υπομονή και η καρτερία σε όλα είναι που γεννούν τους κόπους και του σώματος και της ψυχής.

Χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε. Άρχιμ. Ιουστίνος Πόποβιτς 1979

Χωρίς τον Χριστόν δεν θέλω τίποτε

Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς

«Σταθήτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι υπάρχοντες κό­σμοι, και όλα τα όντα! Κάτω όλαι αι καρδίαι, όλοι οι νόες, όλαι αι ζωαί, όλαι αι αθανασίαι, όλαι αι αιωνιότητες! Διότι, όλα αυτά άνευ του Χριστού είναι δι' εμέ κόλασις η μία κόλασις δίπλα εις την άλλην κολασιν όλα είναι ανα­ρίθμητοι και ατελεύτητοι κολάσεις και εις το ύψος και εις το βάθος και εις το πλάτος.
       Η ζωή άνευ του Χριστού, ο θάνατος άνευ του Χρι­στού, η αλήθεια άνευ του Χριστού, ο ήλιος άνευ του Χρι­στού και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν, - όλα είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορον μαρτύριον, σισύφειος βάσανος, κόλασις! Δεν θέλω ούτε την ζωήν, ούτε τον θάνατον άνευ Σού, Γλυκύτατε Κύριε!
       Δεν θέλω ούτε την αλήθευαν, ούτε την δικαιοσύνην, ούτε τον παράδεισον, ούτε την αιωνιότητα. Όχι, όχι! Εσέ­να μόνον θέλω. Εσύ μόνο να είσαι εις όλα, εν πάσι και υ­περάνω όλων!....
       Η αλήθεια, εάν δεν είναι ο Χριστός, δεν μου χρειάζε­ται, είναι μόνο μία κόλασις.

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

«Κρείσσον ολίγον τω δικαίω…». Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου

«Κρείσσον ολίγον τω δικαίω…» 

Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα.
Παλιότερα δούλευαν οι άνθρωποι όλη την εβδομάδα και είχαν την Κυριακή αργία. Τώρα έχουν και το Σάββατο αργία.
Ζουν όμως τώρα περισσότερο πνευματικά ή αμαρτάνουν περισσότερο; Αν αξιοποιούσαν τον χρόνο τους στα πνευματικά, θα ήταν διαφορετικά· θα ήταν συμμαζεμένοι οι άνθρωποι. Πάμε να κλέψουμε από τα πνευματικά, από τον Χριστό, εμείς οι ταλαίπωροι άνθρωποι.
Οι κοσμικοί, ό,τι αγγαρεία έχουν να κάνουν, την Κυριακή θα συμφωνήσουν να την κάνουν. Ψάχνουν καμμιά Κυριακή γι’ αυτό, καμμιά γιορτή για ’κείνο, και παίρνουν οργή Θεού. Τι βοήθεια θα έχουν μετά από τους Αγίους; Μέρα αγγαρείας είναι η Κυριακή; Και κάποια εξυπηρέτηση να θέλουν να μας προσφέρουν οι άλλοι, όχι Κυριακή.
Δεν αφήνουμε τον Θεό να μας κάνη κουμάντο. Και ό,τι δεν γίνεται με πίστη στον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό· είναι κάτι κοσμικό.

Άγιος Νεομάρτυς και Οσιομάρτυς Γεδεών ο Καρακαλληνός. Αγιορείτης Άγιος

Άγιος Νεομάρτυς και Οσιομάρτυς Γεδεών ο Καρακαλληνός. Αγιορείτης Άγιος. Μνήμη 30 Δεκεμβρίου
Μαρτύρησε στον Τύρναβο της Θεσσαλίας στις 30 Δεκεμβρίου 1818

Ο Άγιος καταγόταν από το χωριό Κάπουρνα κοντά στη Μακρυνίτσα του Πηλίου. Προερχόταν από ευσεβείς γονείς και ήταν το πρώτο παιδί από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας. Το κοσμικό του όνομα ήταν Νικόλαος.
Ο πατέρας του λόγω της μεγάλης φορολογίας αναγκάστηκε να μετακομίσει οικογενειακώς σ' ένα άλλο χωριό, όπου θα μπορούσε να εξοικονομεί καλύτερα τα αναγκαία. Ο άγιος ήταν τότε δώδεκα ετών.
Η μητέρα του είχε κάποιο εξάδελφο παντοπώλη στο Βελεστίνο, ο οποίος ζήτησε τον μικρό Νικόλαο να τον βοηθάει στο μαγαζί. Πράγματι το παιδί εργαζόταν με πολλή προθυμία. Κάποιος Τούρκος ονόματι Αλής, ο οποίος σύχναζε στο μπακάλικο, είδε ότι ο μικρός Νικόλαος ήταν έξυπνος, εργατικός και υπάκουος και τον ζήτησε από τον θείο του για ένα χρόνο να υπηρετεί στο χαρέμι του καθώς ήταν ακόμη μικρός στην ηλικία.
Ο θείος αρνήθηκε λέγοντάς του να τον ζητήσει από την μητέρα του. Μετά από μια εβδομάδα επέστρεψε θυμωμένος ο Τούρκος, άρπαξε με τη βία τον μικρό Νικόλαο και τον πήρε σπίτι του, να υπηρετεί στο χαρέμι.
Μετά από τον ένα χρόνο πήγε ο πατέρας και ζητούσε τον Νικόλαο από τον Αλή. Εκείνος του απάντησε, εγώ έχω το παιδί μου στoν πόλεμο, μόλις επιστρέψει ο γιος μου να έρθεις να πάρεις τον γιό σου.

Ὁ καθένας τὴν εὐθύνην του. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ καθένας τὴν εὐθύνην του

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἡ οἰκονομική κρίση, σάν ἕνα παγκόσμιο μαῦρο σύννεφο σκέπασε σχεδόν ὁλόκληρο τόν κόσμο. Καί πάντα τό κακό, ὅταν εἶναι καί αἰφνίδιο, δημιουργεῖ πανικό καί τρέμει σύγκορμα ὁ ἄνθρωπος. Σταματάει κι αὐτή ἡ σκέψη του καί ἡ θέλησή του.Ἡμόνη κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ, εἶναι ἡ σύγχυση καί ἡ ζάλη.
Κι ὅταν εἶσαι ζαλισμένος, δέν ξέρεις τί κάνεις. Τό σκοτάδι τό λές φῶς καί τό φῶς τό λές σκοτάδι.Ἐάν μάλιστα πλἠττεται ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καί ἡ οἰκογένειά του τότε τό κακό παίρνει προεκτάσεις καί πολλαπλασιάζεται.
Καί "ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, ὅλα ἐπιτρέπονται". «Ἀντί νά κατηγοροῦμε τό Θεό καί νά καταριόμαστε Ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἡ κάθε μία ἀνάσα μας, θά ἦταν καλύτερα νά λέμε μαζί μέ τόν πολύαθλο Ἰώβ: "Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο, ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καί ἐγένετο.

Ὅταν ἐξομολογῶ καὶ δὲ βλέπω μετάνοια σὲ ὁρισμένους δὲ διαβάζω συγχωρητικὴ εὐχὴ ἐφ' ὅσον λείπει ἡ μετάνοια. Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης

Ὅταν ἐξομολογῶ καὶ δὲ βλέπω μετάνοια σὲ ὁρισμένους δὲ διαβάζω συγχωρητικὴ εὐχὴ ἐφ' ὅσον λείπει ἡ μετάνοια

Γιὰ τὸ μεγάλο θέμα τῆς ἐξομολογήσεως στὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε πολλὰ χρόνια τῆς ζωῆς του πολλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε. Ἂς ἀναφέρουμε τὰ κυριότερα.
Ἦταν λοιπὸν στὴν ἐξομολόγηση πολὺ ἐπιεικὴς χωρὶς ὅμως καὶ νὰ παραβαίνει τοὺς Κανόνες. Ἔλεγε: «Ἂν σὲ μία κοπέλα ποὺ ἔκανε, ἂς ποῦμε, ἔκτρωση καὶ μόλις ἐξομολογηθεῖ τὴν ἁμαρτία της ἐγὼ ὡς πνευματικὸς τῆς πῶ ὅτι εἶναι φόνισσα, ὅτι δολοφόνησε τὸ παιδί της καὶ ὅτι ἑφτὰ χρόνια δὲ θὰ κοινωνήσει καὶ κατόπιν τὴ βγάλω ἀπὸ τὸ ἐξομολογητήριο, τί συνέπειες θὰ ἔχουν ὅλα αὐτὰ γιὰ τὴν ψυχή της;
Ἐνῶ ἂν τῆς μιλήσω μὲ ἀγάπη καὶ στοργή, λέγοντάς της «Παιδί μου, δὲν εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανες, εἶναι ἁμαρτία» καὶ δὲν τῆς βάλω ἀμέσως κανόνα, ἀλλὰ τὴ συμβουλέψω καὶ τὴν ξαναδῶ σὲ δεκαπέντε ἡμέρες ἢ ἕνα μήνα σιγὰ σιγὰ θὰ τακτοποιηθεῖ ἡ ψυχή της.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ φεύγει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία πληγωμένος ἀλλὰ θεραπευμένος. Ἐγώ, πάτερ μου, δὲ μισῶ τὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτία».

Ἦταν ἐπιεικὴς στοὺς κανόνες ποὺ ἔβαζε. Τὸ πόσο συνέπασχε μὲ τοὺς ἐξομολογούμενους ἀδελφοὺς φαίνεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω λόγους του.

Θέλει τρέλα ρωμαίικη, τρέλα κολοκοτρωναίικη… Δημήτρης Νατσιός

 Θέλει τρέλα ρωμαίικη, τρέλα κολοκοτρωναίικη…

Δημήτρης Νατσιός  Δάσκαλος Κιλκίς -Θεολόγος

«Μην με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο»
Νικ. Καρούζος

«Άης Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία/ βαστάει κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι/ - Βασίλη μ’ πούθε έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;/ Από τη μάνα μ’ έρχουμε και στο σχολειό πηγαίνω/ πάω να μάθω γράμματα, να πω την αλφαβήτα…»
Και «ζωγραφίζει» ο θεσπέσιος Παπαδιαμάντης: «Το άσμα τούτο μας φαίνεται θαυμάσιον εν τη αφελεία αυτού. Η έμφυτος φιλομάθεια του Ελληνικού Εθνους, εν μέσω τοσούτων διωγμών και θλίψεων επιζήσασα, μετεχειρίσθη την επί παιδείαν φήμην του ελληνικωτάτου Αγίου, ως προτροπήν προς τους νέους προς την σπουδήν και μάθησιν ούτω δε και μετά πολλούς αιώνας, ο μέγας της Καισαρείας φωστήρ, παρίσταται οιονεί συγγράφων δευτέραν προς νέους παραίνεσιν». (Απαντα, τομ. Ε’ εκδ. Γιοβάνης, σελ. 330).
0 στον υπερθετικό βαθμό Ελληνας, ελληνικότατος Μέγας Βασίλειος, δίδασκε, εν μέσω διωγμών και θλίψεων, τους νέους του αιχμάλωτου Γένους.

Λόγοι περί τῆς ἀληθείας. Πατερικές διδαχές

Λόγοι περί τῆς ἀληθείας

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος μᾶς λέγει σχετικὰ γιὰ τὴν ἀλήθεια: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι τὸ χαρακτηριστικό τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Τὸ νὰ λέγει κανεὶς τὴν ἀλήθεια εἶναι καθῆκον κάθε ἀνθρώπου ποὺ τὸ ὀφείλει καὶ στὸν ἑαυτό του καὶ στοὺς ἄλλους.
Αὐτὸς ποὺ λέγει τὴν ἀλήθεια τιμᾶ πρῶτα τὸν ἑαυτό του ποὺ τὴν λέγει καὶ ἔπειτα αὐτὸν ποὺ τὴν ἀκούει. Ὅποιος λέγει τὴν ἀλήθεια στὸν πλησίον του, τοῦ ἀποδίδει τὴν ὀφειλόμενη τιμή, διότι αὐτὸς ποὺ τὴν ἀκούει ὡς λογικὸ ὂν δικαιοῦται, ἀφοῦ ἐρωτᾶ, νὰ μαθαίνει τὴν ἀλήθεια.
 Ἡ ἀλήθεια στολίζει σὰν πέπλο ὅποιον τὴν λέγει. Τὸν τελειοποιεῖ στὴν ἀρετή, διότι εἶναι ὁ τελειοποιὸς τῆς ἀρετῆς καὶ αὐτὸν ποὺ τὴν λέγει τὸν ἐξομοιώνει μὲ τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια. Τίποτε δὲν εἶναι πιὸ ἰσχυρότερο τῆς ἀληθείας, ἡ ἀλήθεια παντοῦ καὶ πάντα ἐπικρατεῖ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὡραία ὡς κόρη τοῦ Οὐρανοῦ, ἡ χάρη της θέλγει, ἡ δὲ εἰκόνα της, ὅταν ἐμφανίζεται χαροποιεῖ τὶς ψυχές.
Σὲ αὐτὴν λάμπει ἡ ἀθωότητα, ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀγαθότητα καὶ ἡ εὐγένεια. Ἡ ἀρετὴ τὴν ἐστόλισε, ἡ δὲ ἁγιότητα ἐπεχύθηκε πάνω της καὶ ὅλη ἀποπνέει μύρο εὐωδίας»1.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης μᾶς λέγει ὅτι: « Ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ θεμέλιο ὅλων ὅσων δημιουργήθηκαν. Ἂς γίνη ἡ ἀλήθεια θεμέλιο καὶ ὅλων τῶν ἔργων μας. Ἂς θεμελιώσουμε μὲ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου ὅλες μας τὶς πράξεις, ὅλους μας τοὺς λογισμούς…

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Δέν εἶσαι μόνος. Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Μ.Βασιλείου (Βίντεο)

Ἀπό τίς ἐξαιρετικά σπάνιες καλές στιγμές τῆς κρατικῆς τηλεόρασης.Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή, τις ιδέες και το κοινωνικό έργο του Μ. Βασιλείου, τα γυρίσματα του οποίου έγιναν στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Συρία.
Ο Βασίλειος γεννήθηκε το 330μ.Χ στην Καισάρεια της Καππαδοκίας. Σπούδασε φιλοσοφία, ιατρική, μαθηματικά και ρητορική στην Αθήνα. Πολέμησε τις αιρέσεις και αντιτάχθηκε στις αυθαιρεσίες της εξουσίας. Το 367-368 έπληξε την περιοχή της Καισάρειας λιμός. Ο Βασίλειος πούλησε την τεράστια οικογενειακή του περιουσία, στηλίτευε τους μαυραγορίτες, οργάνωνε λαϊκά συσσίτια και μερίμνησε για τα παιδιά όχι μόνο των χριστιανών αλλά και των εβραίων και των ειδωλολατρών, χωρίς καμία διάκριση.

Μή φοβᾶσαι τόν καρκίνο. Ὁ Θεός δίνει τίς ἀρρώστειες τοῦ σώματος γιά τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς! Ἅγιος Πορφύριος

Μή φοβᾶσαι τόν καρκίνο. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, λένε ὅτι ὁ Θεός δίνει τίς ἀρρώστειες τοῦ σώματος γιά τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς! 

Γι’ αὐτό χωρίς γογγυσμό, ἀλλά μέ εὐχαριστία καί δοξολογία, πρέπει νά τίς ἀντιμετωπίζουμε ὡς φάρμακα τῆς αἰωνίου ψυχῆς μας.
«Παιδεία Κυρίου ἀνοίγει μου τά ὦτα, ἐγώ δέ οὐκ ἀπειθῶ οὐδέ ἀντιλέγω.» (Ἡσ. 50,5)

Ὁ μακαριστός Γέροντας Πορφύριος ἔλεγε: «Αἰσθάνομαι τήν ἀσθένεια ὠς ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ». ( Βίος καί Λόγοι, σελ. 471 Περί ἀσθενείας ).
«Εὐχαριστῶ τόν Θεό, πού μοῦ ἔδωσε πολλές ἀρρώστειες. Πολλές φορές τοῦ λέω: Χριστέ μου, ἡ ἀγάπη Σου δέν ἔχει ὅρια! Τό πῶς ζῶ εἶναι ἕνα θαῦμα. Μέσα στίς ἄλλες μου ἀρρώστειες ἔχω καί καρκίνο στήν ὑπόφυση. Δημιμουργήθηκε ἐκεῖ ὄγκος πού μεγαλώνει καί πιέζει τό ὀπτικό νεῦρο. Γι’ αὐτό τώρα πιά δέν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι, ὅμως, σηκώνοντας τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μέ ὑπομονή».
Ἐπίσης ἔλεγε: «Τό τέλειο εἶναι νά μήν προσευχόμαστε γιά τήν ὑγεία μας. Νά μήν εὐχόμαστε νά γίνομαι καλά, ἀλλά νά γίνομε καλοί». ( σελ. 483 ).

Ἡ ἄρσις τῆς Χάριτος. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ἡ ἄρσις τῆς Χάριτος

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου ΚατερέλουἩγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακὴ μετὰ τοῦ Σταυροῦ, στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος 16- 09- 2012).
Ἐνδεικτικά: 
Ἡ Θεοεγκατάλειψη εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μὲ τὸ μέγεθος τῆς ἀρχικῆς χάρης.
Πειρασμοί «πάνω» ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δύναμη.
Σχετικὴ Ἁγιορείτικη παροιμία.
Λόγοι σχετικοί π. Παϊσίου
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Ἀνθρωποσοφία. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Ἀνθρωποσοφία. Συνοπτική παρουσίασις ἑνός ἀποκρυφιστικοῦ συστήματος

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Πρόκειται γιά ἀποκρυφιστικό σύστημα καί διδασκαλία πού δημιουργήθηκε ἀπό τόν Αὐστριακό (Rudolf Steiner), πού ὡς σκοπό εἶχε τήν προσπάθεια νά συνδυαστεῖ ὁ ἀποκρυφισμός μέ τή νεότερη ἐπιστημονική καί φιλοσοφική σκέψη1. [Στήν εὐρύτερη ἐνασχόληση τοῦ Στάϊνερ μέ τόν ἀποκρυφισμό πρέ- πει νά συνεκτιμηθεῖ καί ἡ σχέση του μέ τό ἀποκρυφιστικό Τάγμα Ordo Templi Orientis (OTO)].
Ὁ ἱδρυτής τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικοῦ συστήματος γεννήθηκε στίς 27-2-1861 στό Κράλιεβιτς (Kraljevic) τῆς τότε Αὐστροουγγαρίας. Σπούδασε στή Βιέννη θετικές ἐπιστῆμες καί φιλοσοφία. Ἀργότερα ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μέ τό ἔργο τοῦ Γκαῖτε καί ἐργάστηκε τόσο γιά τήν ἔκδοση τῶν ἐπιστημονικῶν ἔργων ὅσο καί τῶν ἁπάντων του. Ἀρχικά εἶχε ὑπάρξει ὀπαδός τοῦ ὑλιστικοῦ μονισμοῦ τοῦ Χαῖκελ.

Τό Εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς. Κυριακή B΄ Ματθαίου. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

 Κυριακή Β΄Ματθαίου. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
 Τό Εὐαγγέλιο τῆς  Κυριακῆς. καί ἡ ἀπόδοσή του  στήν νεοελληνική.
Κατά Ματθαίον Εὐαγγέλιο χωρίο 13 ἕως 23

13 Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 
15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 
16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.
17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος·
18 Φωνὴ ἐν Ραμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσί.
19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
20 λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

Ὁ Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς. Ἐπιστολή πρός Γαλάτας α΄ 11-19

 Ἐπιστολή πρός Γαλάτας α΄ 11-19
καί ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.
13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,
14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. 15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

2000 χρόνια με τον Χριστό! Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος


 2000 χρόνια με τον Χριστό!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

Συμπληρώθηκαν ἤδη δύο χιλιετηρίδες ἀπ’ τὴν ἐν χρόνῳ κάθοδο τοῦ Χριστοῦ στὴ Γῆ. Μία πραγματικὰ πολὺ μεγάλη χρονικὴ περίοδος, μὲ τὸν Χριστὸ ν’ ἀποτελεῖ τή Μοναδικὴ Προσωπικότητα μέσα στὴν ἱστορία.
Ὅλα σ’ Αὐτὸν ἀναφέρονται καὶ τίποτα τὸ ἀληθινὰ μεγάλο δὲν ἔγινε μακριά Του! Οἱ πρὸ Χριστοῦ ἄνθρωποι ζοῦσαν μὲ τὴν ἔντονη νοσταλγία τοῦ ἐρχομοῦ Του καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν ζοῦν ἢ μὲ τὴν εὐτυχία τῆς παρουσίας Του ἢ μὲ τὸ δρᾶμα τῆς ἀπουσίας Του! Ἀποδείχθηκε 20 αἰῶνες τώρα πώς… Ἐκεῖνος εἶναι τὸ κέντρο πέριξ τοῦ ὁποίου στρέφεται ἡ ἀνθρωπότητα!
Ἐκεῖνος εἶναι τὸ φῶς, ποὺ μπορεῖ νὰ διαλύει μέσα μας καὶ γύρω μας ὅλα τὰ σκοτάδια! Ἐκεῖνος εἶναι ἡ πυξίδα, ποὺ δείχνει μονίμως στὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ στὸν καθένα μας προσωπικά, τὸν δρόμο ποὺ πρέπει ν’ ἀκολουθεῖ πάντα!

Τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς. Η βασιλόπιτα


«Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά κι αρχή καλός μας χρόνος...»

Η Πρωτοχρονιά αντιπροσωπεύει το ξεκίνημα του νέου έτους και μαζί με αυτό την αρχή για μία νέα ζωή. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι φεύγοντας ο παλιός χρόνος παίρνει μαζί του κι ό,τι κακό είχε και περιμένουν να έρθει ο νέος με τα δώρα του. «Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει η δική σου η σειρά, ήρθε ο νέος με τα δώρα, με τραγούδια, με χαρά».
Ο καινούργιος χρόνος φορτωμένος με όνειρα, ελπίδες και υποσχέσεις για τη ζωή, κάνει την εμφάνισή του χαμογελαστός, χαρούμενος γεμάτος αισιοδοξία και οι άνθρωποι τον υποδέχονται με πυροτεχνήματα, γιορτάζοντας και ελπίζοντας σε κάποια αλλαγή, σε μία καλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή.
Ο εορτασμός του νέου έτους είναι μία από τις αρχαιότερες γιορτές. Πολλοί πιστεύουν ότι ξεκίνησε στην αρχαία Βαβυλώνα περίπου 4.000 χρόνια πριν, την Άνοιξη, κατά το πρώτο νέο φεγγάρι μετά την εαρινή ισημερία.

«Πάλι θα γυρίσουν στα παλιά». Η ορθόδοξη παράδοση. Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου Λόγοι Α΄.


Λόγοι Α΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
«Πάλι θα γυρίσουν στα παλιά» 

Αργότερα οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν που κρατούν οι Χριστιανοί σήμερα την τιμή, την πίστη και όλο το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και να δήτε, θα γυρίσουν πάλι στα παλιά. Όπως έγινε και με την αγιογραφία· μια εποχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν την βυζαντινή τέχνη και χτυπούσαν τις τοιχογραφίες με το σκεπάρνι, για να ρίξουν τον παλιό σοβά και να τον ξαναφτιάξουν, για να αγιογραφήσουν άλλες εικόνες, της Αναγεννήσεως. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνώρισαν την αξία της βυζαντινής τέχνης. Μάλιστα πολλοί που δεν έχουν και ευλάβεια, ακόμη και άθεοι, πάνε σιγά-σιγά και ξεσκεπάζουν τις παλιές τοιχογραφίες που έχουν σκεπαρνιές. Έτσι και όλα αυτά που πετούν τώρα για άχρηστα σιγά-σιγά θα τα αναζητήσουν.

Βλέπεις και με την βυζαντινή μουσική πώς τα πράγματα έρχονται στην θέση τους; Μικρά παιδιά έχουν μάθει βυζαντινή μουσική. Παλιότερα δύσκολα εύρισκες έναν που να ήξερε βυζαντινή μουσική. Τώρα μικρά παιδιά ξέρουν, και οι άλλοι προβληματίζονται μετά. Και τι γλυκά «γυρίσματα» (3) έχει η βυζαντινή μουσική! Ιδίως τα καθαρά βυζαντινά έχουν διάφορα όμορφα, γλυκά γυρίσματα. Άλλα λεπτά σαν το αηδόνι, άλλα σαν απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσης αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλνουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα. Αφήνουν κενά, τρύπες! Και το κυριώτερο, τα λένε χωρίς τόνο.

Οι καθημερινές προφάσεις και δικαιολογίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


  Οι καθημερινές προφάσεις και δικαιολογίες
  
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Αν έλθει κάποιος φτωχός, που έχει ανάγκη από λίγο ψωμί, ακούγονται πολλές κακολογίες, διαβολές, κατηγορίες για οκνηρία, λοιδορίες, βρισιές και πειράγματα. Και δε σκέπτεσαι ότι και συ είσαι άνθρωπος, που δεν εργάζεσαι, ο Θεός, όμως, σου δίνει τα αγαθά του.
Μη μου πεις, βέβαια, ότι ασχολείσαι και συ με κάτι, αλλά να μου αποδείξεις αυτό, εάν, δηλαδή, κάνεις και χρησιμοποιείς κάτι από τα απαραίτητα.
Εάν, όμως, μου αναφέρεις την απόκτηση των χρημάτων και κέρδη με απάτη και τη φροντίδα και την αύξηση του πλούτου σου, θα σου απαντήσω ότι όλα αυτά δεν μπορούν να ονομασθούν εργασίες· εργασίες είναι η ελεημοσύνη, οι προσευχές, οι φροντίδες για την προστασία εκείνων που αδικούνται και τα παρόμοια, Από αυτά βρισκόμαστε σε αργία για όλη μας τη ζωή.
Αλλ’ όμως, ο Θεός ποτέ δεν μας είπε, επειδή είσαι οκνηρός, δε σου ανάβω τον ήλιο, σου σβήνω τη σελήνη, ξηραίνω τη γη για να μη σου δίνει καρπούς, ξηραίνω τις λίμνες, τις πηγές και τα ποτάμια, εξαφανίζω τον αέρα, σταματώ τις ετήσιες βροχές. Αντίθετα, όλα μας τα δίνει άφθονα. Σε μερικούς, μάλιστα, που όχι μόνον είναι άνεργοι, αλλά κάνουν και πονηρά έργα, πάλι τους επιτρέπει να απολαμβάνουν τα αγαθά του.

Περιστατικά μέ τόν Γ. Παΐσιο. Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου


Περιστατικά μέ τόν Γ. Παΐσιο

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, μετά τήν Θεία Λειτουργία στό ἐξωκκλήσι τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Κονίτσης στίς 13 Ἰουλίου 2013.
Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)

Νέα Ἐποχή - Θεοῦ ἀποχή. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος


"Νέα Ἐποχή" - Θεοῦ ἀποχή

Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Ἑσπερινή ὁμιλία στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης (1-12-2013).


Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού τά τελευταῖα ἔτη νά μήν ἔχη ἀκούσει περί τῆς «ΝέαςἘποχῆς», δηλ.  γιά  μία  νέα ἐποχή («Ν.Ε.»), τήν ὁποία, ὅσοι τήν προβάλλουν, ἐπαγγέλλονται ὡς τήν λύσι ὅλων δῆθεν τῶν προβλημάτων, πού ἔχουν συσσωρευθῆ στόν κόσμο. 
Πρόκειται δηλ. γιά μία νέα κατάστασι πού οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς θέλουν νά ἐπιβάλλουν, πού γιά νά ἐπικρατήση καί γιά νά ἐπιφέρη τίς λύσεις καί τά νέα δεδομένα πού ἐπιθυμοῦν, καί μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, θά πρέπη ὁ,τιδήποτε παλαιό, ἀλλά καί ὁ,τιδήποτε ἀναδεικνύει τίς τοπικές παραδόσεις  τῶν λαῶν καί πηγάζει ἀπό αὐτές, νά καταργηθῆ.  Καί εἰδικά τήν Ἑλληνική Παράδοσι (γλῶσσα, ἱστορία, πολιτισμό κλπ.) καί κυρίως τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Παράδοσι.

Φωτογραφίες της Παλαίστρας (Σπηλαίου) του Οσίου Σίμωνος του Μυροβλύτου.


 Φωτογραφίες της Παλαίστρας (Σπηλαίου) του Οσίου Σίμωνος του Μυροβλύτου. Κτίτορα της Ι. Μονής Σίμωνος Πέτρας, την Μνήμη του οποίου τιμήσαμε σήμερα

 

Βρίσκεται  στην περιφέρεια της  Ιεράς μονής Σίμωνος Πέτρας  Αγίου Όρους σε απόσταση  4 λεπτών (με τα πόδια) από την  Ιερά μονή  προς τα ανατολικά.«Θέλω νά γίνω ἅγιος». Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου


«Θέλω νά γίνω ἅγιος»

Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Τόν τελευταῖο καιρό ἔχει κυκλοφορήσει ἕνας ὡραῖος δίσκος (C.D.) μέ τραγούδια τῶν ὁμάδων τῶν "χελιδονιῶν" – μαθητῶν τῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ, καί μέ τίτλο "Ἀγγέλων Συντροφιά". Ἕνα, λοιπόν, ἀπ᾽ τά τραγούδια αὐτά – ἴσως καί τό πιό ἀγαπητό, ἄν κρίνω ἀπ᾽ τίς δυναμικές φωνές τῶν παιδιῶν τῆς χορωδίας – εἶναι αὐτό: «Θέλω νά γίνω ἅγιος, Χριστέ μου, γιατί σ᾽ ἀγαπῶ… Θέλω νά γίνω ἅγιος, κοντά Σου μιά μέρα νά ᾽ρθῶ... Θέλω νά γίνω ἅγιος, μαζί Σου αἰώνια νά ζῶ"…
Ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι κάτι τό ἄπιαστο καί ἀκατόρθωτο, οὔτε μόνο γιά νά τό τραγουδοῦν τά παιδιά. Εἶν᾽ ἀλήθεια πώς τά παιδιά διακρίνονται γιά τήν ἁγνότητα καί τήν ἀθωότητά τους. Καί καλά κάνουν, πού μᾶς τό ὑπενθυμίζουν μέ τό τραγούδι τους.
Ἡ ἁγιότητα εἶναι τό κλειδί τοῦ παραδείσου. Μόνο μέ τήν ἁγιότητα θά ἰδοῦμε πρόσωπο Θεοῦ, διότι, "μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται" (Ματθ. Ε´ 8). Σ᾽ ἐποχές δύσκολες, κρίσιμες, αἰσχρές καί διεστραμμένες, ἔχει πάντοτε ὁ Θεός τούς δικούς Του ἀνθρώπους. Ψυχές ἁγνές, καθαρές, φλογερές καί ἡρωϊκές. Ψυχές, πού πολεμοῦν καί νικοῦν.

Λόγοι περί ἀδικίας. Πατερικά διδάγματα


Λόγοι περί ἀδικίας

Ὁ π. Ἐπιφάνιος καθοδηγώντας τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἔλεγε γιὰ τὴν ἀδικία: «Δὲν ὑπάρχει μόνο σήμερα ἡ ἀδικία στὴν κοινωνία. Ἀφ᾽ ὅτου ὑπάρχει κόσμος, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Κάϊν σκότωσε τὸν Ἄβελ, μέχρι σήμερα, ἡ κοινωνία εἶναι γεμάτη ἀδικία.
Ἀλλ᾽ ὅσοι ζοῦμε κατὰ Χριστόν, προσπαθοῦμε νὰ τὰ ξεπερνᾶμε αὐτά, ἔχοντας τὸ βλέμμα στραμμένο στὴν Ἄνω Πόλι, “ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός”. “Ἡμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει”. Καὶ νὰ μᾶς ἀδικήσουν οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ μᾶς στραπατσάρουν, ἔχουμε τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς»1.  

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τῆς ἀδικίας ἔγραφε ὅτι: «Ἡ ἀδικία εἶναι ἕξη ποὺ εἶναι ὑπεροπτικὴ ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στὸ νόμο. Ἡ ἀδικία εἶναι περιφρόνηση τοῦ νόμου, τοῦ δικαίου καταπάτηση, ἐναντιότητα πρὸς τὸ θεῖο θέλημα.