Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Λόγοι Β΄ Εισαγωγή. Ο Θεός θα δώσει τη λύση.

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εισαγωγή από τους λόγους του Γέροντα.
Ο Θεός θα δώσει τη λύση.

Ό Καλός Θεός όλα θα τα οικονοµήσει µε τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολλή υποµονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές, µε το να βιάζωνται οι άνθρωποι να ξεµπλέξουν τα κουβάρια, τα µπλέκουν περισσότερο. Ό Θεός µε υποµονή τα ξεµπλέκει. ∆εν θα πάει πολύ αυτή ή κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ό Θεός!
Κατά το 1830, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστηµα δεν είχε µείνει στην Μονή Ιβήρων κανένας µοναχός. Είχαν φύγει οι Πατέρες, άλλοι µε τα άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση.
Ερχόταν στο µοναστήρι µόνον ένας µοναχός από µακριά πού άναβε τα κανδήλια και σκούπιζε.
Μέσα και έξω από το µοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός, και αυτός ό καηµένος σκούπιζε και έλεγε: «Παναγία µου, τι θα γίνει µ' αυτήν την κατάσταση;».
Μία φορά πού προσευχόταν µε πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει µία γυναίκα ήταν ή Παναγία   πού έλαµπε και το πρόσωπο της ακτινοβολούσε. Τού παίρνει την σκούπα από το χέρι και τού λέει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά  εγώ θα σκουπίσω».

Και άρχισε να σκουπίζει. Υστέρα εξαφανίσθηκε µέσα στο Ιερό. Σε τρεις µέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι!
Τους έδιωξε ή Παναγία. Ό Θεός ότι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το µάτι πετάει
το σκουπιδάκι. ∆ουλεύει ό διάβολος, άλλα δουλεύει και ό Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε
να πρόκυψη από αυτό καλό.
Σπάζουν λ.χ. τα πλακάκια και ό Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο µωσαϊκό.
Γι' αυτό µή στενοχωρήσθε καθόλου, διότι πάνω από όλα και από όλους είναι ό Θεός, πού
κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθέναν στο σκαµνί, για να απολογηθεί για το τι έπραξε,
οπότε και θα τον ανταµείψει ανάλογα. Θα αµειφθούν αυτοί πού θα βοηθήσουν µία κατάσταση
και θα τιµωρηθεί αυτός πού κάνει το κακό.
Τελικά ό Θεός θα βάλει τα πράγµατα στην θέση τους, αλλά ό καθένας µας θα δώσει λόγο για
το τι έκανε σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια µε την προσευχή, µε την καλωσύνη.
Σήµερα προσπαθούν να γκρεµίσουν την πίστη, γι' αυτό αφαιρούν σιγά- σιγά από καµµιά πέτρα,
για να σωριασθεί το οικοδόµηµα της πίστεως.
Όλοι όµως ευθυνόµαστε για το γκρέµισµα αυτό· όχι µόνον αυτοί πού αφαιρούν τις πέτρες και
το γκρεµίζουν, άλλα και όσοι βλέπουµε να γκρεµίζεται και δεν προσπαθούµε να το υποστυλώ-
σουµε.
Οποίος σπρώχνει στο κακό τον άλλον θα δώσει λόγο στον Θεό γι' αυτό.
Και ό διπλανός όµως θα δώσει λόγο, γιατί έβλεπε εκείνον να κάνη κακό στον συνάνθρωπο του
και δεν αντιδρούσε.
Ό κόσµος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο πού έχει τον τρόπο να πείθει.
- Ό λαός, Γέροντα, είναι σαν θηρίο.
- Εγώ από τα θηρία δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν µπορούν να κάνουν µεγάλο κακό,
γιατί δεν έχουν µυαλό, ενώ ό άνθρωπος πού φεύγει µακριά από τον Θεό γίνεται χειρότερος από
το µεγαλύτερο θηρίο!
Κάνει µεγάλο κακό. Το δυνατό ξίδι γίνεται από το χαλασµένο κρασί. Τα άλλα Τα τεχνητά ξίδια δεν είναι τόσο δυνατά...
Πιο φοβερό είναι, όταν ό διάβολος συµµαχήσει µε έναν άνθρωπο διεστραµµένο· τότε κάνει διπλό
κακό στους άλλους, όπως ό σαρκικός λογισµός, όταν συµµαχήσει µε την σάρκα, τότε κάνει µεγαλύ-
τερο κακό στην σάρκα. Για να συνεργασθεί ό διάβολος µε έναν τέτοιο άνθρωπο, πρέπει αυτός να
είναι υπολογίσιµος, να έχει κακή προαίρεση, κακία.
Στην συνέχεια, Θεός φυλάξοι, αυτοί θα φέρουν δυσκολίες, θα στριµώξουν ανθρώπους, µοναστή-
ρια.
Ή Εκκλησία, ό Μοναχισµός, θα τους κάνη κακό, γιατί θα τους εµπόδιση στα σχέδια τους.
Μόνον πνευµατικά µπορεί να αντιµετωπισθεί ή σηµερινή κατάσταση, όχι κοσµικά. Θα σηκωθεί
ακόµη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα Τα άχρηστα, και µετά
θα ξεκαθαρίσουν Τα πράγµατα.
Σ' αυτήν την κατάσταση θα δείτε, άλλοι θα έχουν καθαρό µισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη.
Θα γίνουν έτσι Τα πράγµατα, πού δεν θα στενοχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία πού θα περνά-
νε   δεν θα λέει φυσικά «δόξα σοι ό Θεός». Πόσο ό Θεός µας αγαπά!
Αυτά πού γίνονται σήµερα  και αυτά πού σκέφτονται να κάνουν, αν γίνονταν πριν από είκοσι χρό-
νια πού είχε περισσότερη πνευµατική άγνοια ό κόσµος, θα ήταν πολύ δύσκολα.
Τώρα ξέρει ό κόσµος· ή Εκκλησία δυνάµωσε.
Ό Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσµα Του, και θα φροντίσει γι' αυτά πού τού χρειάζονται, φθά-
νει ό άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές Του.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου