Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ἀνάγκη μετανοίας. Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ἀνάγκη μετανοίας
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10)
«Ἰδού τά ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καί εἴ τινός τί ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν»

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος ΚαντιώτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου