Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ἀγγελική λαμπαδηφορία. «Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων»

ΣΤΗΝ ὀνομαστή Σκήτη τῆς Θηβαΐδος ἀσκήτεψε καί ἁγίασε ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κολοβός (5ος αἰ.). Ἦταν κοντός στό σῶμα –γι’ αὐτό καί ἐπονομάσθηκε «κολοβός»-, ἀλλά γίγαντας στήν ἀρετή τόσο, ὥστε νά πεῖ κάποιος ἀπό τούς πατέρες ὅτι ὁ Ἰωάννης, μέ τήν ταπείνωσή του, κρέμασε ὅλη τή Σκήτη στό μικρό του δάχτυλο.
Ὅσο ἐκεῖνος ἀπέφευγε τόν ἀνθρώπινο ἔπαινο, τόσο ὁ Θεός τόν δόξαζε.
Τόν παρακάλεσαν κάποτε νά ἐπισκεφθεῖ ἕναν ἀδελφό, πού ἦταν ἑτοιμοθάνατος.  Κι ἐκεῖνος, γιά ν’ ἀπφύγει τή δόξα τῶν ἀνθρώπων, ξεκίνησε ἀπό τό κελλί του νύχτα. Ὁ Κύριος ὅμως ἔστειλε ἀγγέλους μέ ἀναμμένες λαμπάδες καί τοῦ ἔφεγγαν γιά νά περπατάει στό σκοτάδι.  Αὐτό τό θαυμαστό φῶς τό εἶδαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως καί μαζεύτηκαν γύρω του. Ἔτσι δοξάστηκε περισσότερο, παρά ἐάν εἶχε ξεκινήσει τήν ἡμέρα.
Στόν καιρό του ζοῦσε μιά εὐσεβής καί ἐνάρετη κόρη, πού λεγόταν Παϊσία, κι εἶχε ἀφιερώσει τή ζωή της στήν ὑπηρεσία καί φιλοξενία τῶν πατέρων τῆς Σκήτης.
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ξόδεψε ὅλη τήν περιουσία της καί φτώχυνε πολύ.  Τότε, δυστυχῶς, ἔπεσε στήν πορνεία.
Μόλις τό ἔμαθε ὁ ἀββάς Ἰωάννης, ἔσπευσε νά τήν σώσει. Ἐκείνη τόν ὑποδέχθηκε μέ ἁμαρτητική διάθεση, ὅμως αὐτός ἄρχισε νά κλαίει.
-Γιατί κλαῖς; τόν ρώτησε.
-Βλέπω νά σέ τριγυρίζει ὁ σατανάς, καί κλαίω γιά τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς σου.
Ἡ ἁμαρτωλή γυναίκα κατανύχθηκε.
Ὑπάρχει γιά μένα μετάνοια; ρώτησε.
-Ὑπάρχει, παιδί μου.  Μόνο ἀκολούθησέ με γρήγορα.
Τότε ἐκείνη τ’ ἄφησε ὅλα καί τόν ἀκολούθησε ἀμέσως στήν ἔρημο.
Καθώς νύχτωσε, μάζεψε ὁ ὅσιος λίγη ἄμμο γιά προσκεφάλι καί εἶπε στήν Παϊσία νά πέσει νά κοιμηθεῖ. Ὁ ἴδιος ξάπλωσε πιό πέρα.
Τά μεσάνυχτα σηκώθηκε νά προσευχηθεῖ.  Βλέπει τότε στόν τόπο πού κοιμόταν ἡ γυναίκα ἕνα φῶς, πού ἔφτανε μέχρι τόν οὐρανό.  Εἶδε ἀκόμη ἁγίους ἀγγέλους ν’ ἀνεβάζουν τήν ψυχή της στόν παράδεισο.  Θαύμασε ὁ ἀββάς καί παρακάλεσε τό Θεό νά τόν πληροφορήσει ἄν σώθηκε ἡ ψυχή της.
Ἀμέσως φανερώθηκε μπροστά του ἄγγελος Κυρίου καί τοῦ εἶπε:
-Γνώριζε, ἀββά, ὅτι ἡ λίγη ὥρα τῆς μετάνοιά της στάθηκε ἰσοδύναμη μέ πολύχρονη μετάνοια, γιατί ἔγινε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς της καί βγῆκε ἀπό τά βάθη τῆς πληγωμένης της καρδιᾶς.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 
«Ἐμφανίσεις καὶ θαύματα τῶν Ἀγγέλων» (σελ.140-142)
Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς 2007

Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα πατώντας  Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου