Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁμιλίες (3) π.Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή μετά τήν Ὑψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ


1. «Χριστῷ συνεσταύρωμαι» ἤτοι περί ἐσταυρωμένου βίου
Ὁμιλία π. Άθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή μετά τήν Ὑψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Γαλ. 2, 16-20)
Πραγματοποιήθηκε στίς 21-09-1980


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. «Περί ψυχῆς» καί ὅτι ψυχή εἶναι ἡ ζωή ἤτοι ὁλόκληρος ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξις -Ἡ ψυχή ὡς ὑπαρξιακή ἔννοια
Ὁμιλία π. Άθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή μετά τήν Ὑψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Μαρκ. 8, 34 –9, 1)
Πραγματοποιήθηκε στίς 20-09-1981


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ἡ ὁμολογία τοῦ Θεανθρωπίνου Προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Λόγων Του
Ὁμιλία π. Άθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή μετά τήν Ὑψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ((Μάρκ. 8, 34-38 9,1)
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-09-1982


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου