Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Ἡ Ἀνάληψις. Ὁμιλίες (2) Αρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου

1. Ἡ Ἀνάληψις. Ἡ θεολογία τῆς ἐορτῆς. Ἡ διαχρονική εὐλογία τοῦ ἀναληφθέντος Χριστοῦ.
Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος.
Πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία στην Μονή
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

2. Ἠ Ἀνάληψις. Ὑμνογραφική ἀναφορά.
Ἀνάλυσις ὕμνων τῆς ἑορτῆς. Γιατί ἔπρεπε νά ἀπέλθη ὁ Υἱός; Ποιός Θρόνος ἠτοιμάσθη; Ἀνέβηκε ἡ ἀνθρώπινη φύσις στό ὕψος τῆς Ἁγίας Τριάδος.
Ὁμιλία Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κατερέλου  καθηγουμένου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος. Πραγματοποιήθηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία στην ΜονήΓιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου