Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά Ομιλία επί του Ευαγγελίου του Χριστού περί της Σαμαρείτιδος

Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

 Κυριακή της Σαμαρείτιδας. Χριστάκης Ευσταθίου Θεολόγος

Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου. Της Σαμαρείτιδος

Δώδεκα παρὰ ἕν λεπτόν! Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Η στάμνα της Σαμαρείτιδος. (†) Αρχ. Χριστοδούλου Φάσσου


Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος. Ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Κοντάκιον εἰς τήν Σαμαρείτιδα

Η ζωή και το έργον της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος και οι δικές μας βαθύτερες υποχρεώσεις. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ὁμιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

Ὁ διάδοχός του Ἁγίου Φιλουμένου π. Ἰουστίνος στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ μιλᾶ γιά τήν συνάντηση τοῦ Χριστοῦ μέ τή Σαμαρείτιδα

Πῶς θὰ παρηγορηθοῦμε στὶς θλίψεις. Κυριακὴ Σαμαρείτιδος. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ομιλία εις την τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα – Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Τό Τ ι μ η μ έ ν ο Ὄ ν ο μ α. Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον τῆς Κυριακής τῆς Σαμαρείτιδος. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου