Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Στην Αγία Πεντηκοστή, Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Άγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή

Εἰς τήν Πεντηκοστήν, κατά τήν ὁποίαν ἐνήργησε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰς τούς Ἀποστόλους.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου
 
Ἡ Πεντηκοστή. Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος

Ἡ πηγή. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Ὁμιλίαι (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς ΠεντηκοστῆςΚυριακή της Πεντηκοστής 28-5-1961 (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Ομιλία Δημήτριου Παναγόπουλου στην Κυριακή της Πεντηκοστής

«Ἡ Χάρις τοῦ Πνεύματος Πῦρ καὶ Ὕδωρ». Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

Λόγος εις την Πεντηκοστήν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ερμηνεία εις τους κανόνας της Πεντηκοστής.

Κυριακή της Πεντηκοστής. Π. Θεόδωρος Ζήσης

Ὁ Μέγας Σύμμαχος. Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον τῆς Κυριακής τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας

Κήρυγμα Δευτ. Αγ. Πνεύματος 2005. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος (Κείμενο -Ομιλία)

Ἔχουμε Πνεῦμα ἅγιο; Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου