Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έξι μέρες πριν από το Πάσχα πήρε μαζί Του τους τρεις διακεκριμένους μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκε στο όρος Θαβώρ.  Εκεί, μπροστά στα μάτια των μαθητών, ο Κύριος μεταμορφώθηκε και το μεν πρόσωπό Του έλαμψε σαν τον ήλιο, τα δε ρούχα Του έγινα λευκά σαν το φως.

    Το γεγονός αυτό αποτελεί μία Θεοφάνεια της θείας Φύσης του Κυρίου Ιησού, η οποία φανερώνει την θεϊκή δόξα του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού.  Ο Θεός αυτό-αποκαλύπτεται στους Μαθητές Του και διά μέσον αυτών σ’ όλο τον κόσμο.
    Ο άνθρωπος από μόνος του ήταν ανήμπορος να συμμετάσχει σ’ αυτή την δόξα. Μόνον, εάν ο ίδιος ο Θεός αποκάλυπτε τον Εαυτό Του, ο κόσμος θα γνώριζε την αληθινή θεογνωσία.  Κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ τον Θεό, ούτε εγένετο μέτοχος της θείας δόξας.  Και αυτό αποτελεί το μεγαλείο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, το γεγονός ότι επιθυμεί όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μέτοχοι της θείας δόξης.
ς είδαν ουράνια οράματα και, κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, προφήτευσαν μελλοντικά γεγονότα.  Ο Μωϋσής είδε τον Θεό στην φλεγόμενη αλλά μη καιγόμενη Βάτο (Έξ. 3:2-6), μίλησε στο Θεό επάνω στο όρος Σινά και έλαβε τις Δέκα Εντολές, αλλά ποτέ δεν είδε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο (Έξ. 19:16-20-20:17).  Ο Προφήτης Ησαϊας βλέπει την δόξα του Θεού περικυκλούμενη από τα Σεραφείμ, που έψελναν τον τρισάγιο ύμνο, «Άγιο, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Αυτού» (Ησ. 6:1-5).  Ο Προφήτης Δανιήλ βλέπει την Ημέρα της Κρίσεως, όταν ο Θεός πρόκειται να καθίσει πάνω σ’ ένδοξο Θρόνο για να κρίνει τους ανθρώπους (Δανιήλ 7:9-14).  Όλοι αυτοί οι ιερείς άνδρες μετείχαν της θείας δόξας, που ο Θεός τους αποκάλυψε, όμως κανείς απ’ αυτούς δεν αξιώθηκαν να δουν την θεία δόξα, όπως αποκαλύφθηκε  στους Μαθητές Του πάνω στο όρος Θαβώρ.

    Η φανέρωση της δόξας της θείας φύσης του Χριστού είναι το έργο του Θεού, διότι ο Άγιος Θεός επιθυμεί, ο άνθρωπος γίνει μέτοχος της θείας δόξας.  Ο άνθρωπος πλάσθηκε «κατ’ εικόνα και καθομοίωσιν» Θεού (Γεν. 1:26) και έχει κληθεί να γίνει άγιος, κατά Χάρη, όπως ακριβώς ο Θεός είναι Άγιος από την φύση Του.  Ο μοναδικός σκοπός της ζωής και της ύπαρξης του ανθρώπου είναι να ομοιάσει με τον Θεό διά μέσον της ορθής πίστεως και της ενάρετης ζωής.

    Οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι και οι Όσιοι, άνδρες και γυναίκες, από μόνοι τους ήσαν ανήμποροι να φθάσουν στο ύψος της θέωσης.  Αυτό πραγματοποιείται μέσον του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, ο οποίος αγιάζει τον άνθρωπο.  Η αγιότητα  είναι το αποτέλεσμα της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος μέσα στο κανονικό Σώμα του Χριστού, που είναι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία.  Το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διά μέσον των ιερών Μυστηρίων της Εκκλησίας, αγιάζει όλους εκείνους που μετέχουν σ’ αυτά.  Γι’ αυτό τον λόγον όλοι όσοι δεν ζουν την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας στερούν από τον εαυτό τους αυτή την ευεργετική Χάρη και Δωρεά του Θεού.

    Ο άνθρωπος δεν μπορεί από μόνος του να λάβει την Χάρη του Θεού.  Οι τρεις Απόστολοι δεν θα έβλεπαν την μεταμόρφωση, εάν δεν ήσαν μαζί με τον Κύριο.  Ανέβηκαν μαζί Του και Εκείνος αποκαλύπτεται σ’ αυτούς.  Με παρόμοιο τρόπο, κανείς δεν μπορεί να ανεβεί την κλίμακα των αρετών, παρά μόνον εάν ακολουθεί τον Χριστό.  Διότι, μόνον εν Χριστώ ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την ηθική και πνευματική του ολοκλήρωση, την απελευθέρωσή του από την αμαρτία και να γίνει άγιος.  Μόνον εν Χριστώ ο άνθρωπος μετέχει της θείας ζωής, που προσφέρεται από τον Κύριο.

    Η λάμψη του προσώπου του Ιησού σαν τον ήλιο και η λευκότητα των ρούχων Του φανέρωσαν μία ελάχιστη ακτίνα της θείας Φύσης Του.  Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός, που ενσαρκώθηκε και έγινε τέλειος άνθρωπος, χωρίς να μειώνεται η θεότητά Του, ή να θεοποιείται η ανθρωπότητά Του.  Οι δύο φύσεις και θελήσεις, η θεία και η ανθρώπινη, μένουν ενωμένες στην μίαν Υπόσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, χωρίς σύγχυση ή μίξη και χωρίς να καταργεί η μία την άλλη. 

Στη Μεταμόρφωση ο Θεός Πατέρας δίδει την δική Του μαρτυρία στον κόσμο.  Καλεί τον κόσμο να ακούσει μόνον τον Υιό Του.  Ο άνθρωπος, λοιπόν, δεν πρέπει να ακολουθεί άλλο άνθρωπο, θρήσκευμα ή φιλοσοφικό οργανισμό, όπου δεν υπάρχει η σωτηρία.  Την εξουσία της ζωής ή του θανάτου την έχει μόνον  ο Ιησούς Χριστός.  Γι’ αυτό και καλεί στην μεταμόρφωσή Του τους Προφήτες Μωϋσή και Ηλία, ακριβώς για να δείξει, ότι είναι ο Κύριος των ζώντων και των νεκρών.

Η γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού φανερώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να συμμετάσχει στη θεία δόξα του Θεού μόνον, όταν βρίσκεται ενωμένος με τον Χριστό.  Το Θαβώρειο Φως προσφέρεται σ’ όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, αλλά καρποφορεί μόνον σ’ εκείνους που θα πιστεύσουν, ακούσουν και ακολουθήσουν τον Υιό του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.  Η σημερινή μέρα μας καλεί όλους να ανεβούμε το όρος των αρετών, να απολαύσουμε την ωραιότητα της θείας δόξης και να δώσουμε την δική μας μαρτυρία της Ορθοδόξου μας Πίστεως και ζωής στο κόσμο που μας περιτριγυρίζει.

The Transfiguration of our Lord and God Jesus Christ.
By
His Eminence
Metropolitan Panteleimon of Antinoes

    Our Lord and Saviour Jesus Christ six days before Pascha "took Peter, James and John his brother, led them up on a high mountain by themselves; and He was transfigured before them.  His face shone like the sun, and His clothes became as white as the light" (Matth. l7:l-3). 

    On mount Tabor Christ showed a radiance of His Divinity.  The event which took place is a “theophany”, in other words a manifestation of God's divine glory to the world.  God reveals Himself to His Apostles and through them to the whole world.  His divine glory is beyond any description. 

    Man is unable to partake in this glory, unless God Himself reveals to him to do so.  No man ever saw God, nor can anyone partake of His glory, unless God reveals it to the world.  This is the magnificence of God's love towards mankind that He wishes for all men to partake in this divine glory.

    In the Old Testament many Prophets have seen heavenly things in visions and they, under the inspiration of the Holy Spirit, prophesied for the things to come.  Moses saw God in the flaming but not burning bush (Exodus 3:2-6).  He spoke to God on Mount Sinai and received the Ten Commandments, but he never saw God face to face (Exodus l9:l6-20:l7).  Moses saw only the back of God's glory (Exodus 33:l9-23; 34:5-7).  Isaiah sees the glory of God surrounded by the Seraphim singing the trice holy hymn, "Holy, Holy, Holy, is the Lord of hosts: the whole earth is full of His glory" (Isaiah 6:l-5).  Daniel sees the Judgement Day, when God will sit on a throne of glory to judge the living and the dead (Daniel 7:9-l4).  All of these holy men of old partook in the divine glory which God revealed to them, but none of them were honoured yet or been able to see His divine glory as revealed on Mount Tabor to His Disciples and Apostles.

    The manifestation of Christ's divine nature is the work of God, because He wishes that man becomes a partaker of His glory.  Man being created in the "image and likeness of God" (Gen. l:26) is called to become holy by God's Grace, as God is by nature Holy.  Man's aim in life is to achieve to be in the "likeness of God" through true faith and virtuous life.

    The holy men of old, the Apostles, or any of the Saints were unable on their own account to rise to the level of deification.  It is through Jesus Christ, the Son of God, that man is sanctified.  Sanctification is the result of the act of the Holy Spirit within the Body of Christ, His Holy Orthodox Church. 

    The third person of the Holy Trinity, the Holy Spirit, through the Holy Sacraments of the Church, sanctifies those who partake in them.  For this reason all those who do not live the sacramental life of the Church deprive themselves from the Grace of God.

    Man cannot receive God's Grace when he does not practice His Commandments.  The three Apostles would never have seen the transfiguration of our Lord, if they did not go with Him on the high mountain of Tabor.  They climbed with Him and He revealed Himself to them.  Likewise no man, even an Orthodox Christian, can climb the mountain of virtues unless he follows Christ.  Only in Jesus Christ man is able to achieve his spiritual purification from the stain of sin and thus become holy.  Only in Jesus Christ man partakes of that divine life, which is offered by God.

    The bright cloud, which covered Jesus and the two Prophets, Elijah and Moses, is the presence of the Holy Spirit.  This signifies that only under the Grace of the Holy Spirit can man be saved and partake of the eternal Kingdom. 

    The Holy Spirit in the Old Testament appeared as a bright cloud (Exodus l3:2l-22) leading the Israelites through the wilderness into the promised land.  God spoke to Moses through the cloud of glory (Exodus l9:l9) and gave him the Ten Commandments (Exodus 20:l-l7).  If God sanctified the mountain (Exodus l9:23) on which He gave Moses His divine Commandments, how much more will God sanctify all those who believe in Him? 

    The Holy Spirit is the giver of life, Who proceeds only from the Father, Who together with the Father  and the Son is glorified for all eternity.  He is the person of the Holy Trinity who spoke through the Prophets to the world.

    The shining face of Jesus, like the sun, and whiteness of His garment all demonstrate that He is God.  Jesus Christ is the incarnate Son of God the Father, Who for us and the salvation of all men came into the world, born of the Holy Spirit and of the Virgin Mary and became man.  He is Light of Light, true God of true God, begotten not made, of essence with the Father through whom all things were made. 

    His divine Light shown on mount Tabor is only a simple radiance of His Divinity.  Christ is witnessed to the world by the Father and the Holy Spirit, that it is He that the world should believe in and listen to. This divine glory Jesus Christ has from all eternity.  It was not given to Him at that moment, but was within Him, because He is God incarnated.

    Christ prayed to His Father before His Crucifixion and said:  "Father, the hour has come.  Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, as You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to as many as You have given Him. And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.  I have glorified You on the earth.  I have finished the work which You have given Me to do.  And now, O Father, glorify Me together with Yourself, with the glory which I had with You before the world was" (John l7:l-5).  In these words one can see that Jesus is the Son of God from all eternity past, infinitely before even His Baptism and Transfigurartion, fully sharing in the essence of the Father and the Holy Spirit. The Transfiguration of Jesus Christ not only proclaims His divine sonship, but foreshadows His future glory, when He as the Messiah, will usher in the long-awaited Kingdom. 

    The presence of Moses and Elijah also manifests that Jesus Christ is the ruler of the living and the dead.  He has all authority on both life and death.  He is the King of all, and all things in heaven, on earth and even underneath the world bow before him and worship Him as their King and God.  The presence of the two Prophets of God also manifests the communion of the saints in God's Kingdom.

    My beloved friends, the feast day of Christ's Transfiguration reveals to us that only within God is man able to partake in the divine glory.  The divine Light of mount Tabor is offered to all, but only those who prove themselves to be worthy, through faith and virtuous life in Christ, partake.  Let us strive to climb the mountain of virtues.  Let us remain with Christ in true faith.  Let us admire His divine glory which is shown to us in His Orthodox Church.  The love of Christ for us is so great, that man is unable to find words to express the fullness of its glory.  Let us make good use of what God has given to us, for our benefit and eternal salvation for the glory of the Father and the son and Holy Spirit, for this is the will of God the Father.  Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου