Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος

1. Ὁ χαρακτήρ τοῦ Διαλόγου
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. 4, 1-42)
Πραγματοποιήθηκε στίς 24-05-1981. (Διάρκεια 25')
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἡ ἀποκάλυψις τοῦ Μεσσίου
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος (Ἰωάν. 4, 25 –26, 42 β)
Πραγματοποιήθηκε στίς 16-05-1982. (Διάρκεια 26')
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Τό ὄνομα Χριστιανός
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τόν Ἀπόστολον* τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος (Πράξ. 11, 19-30)
Πραγματοποιήθηκε στίς 20-05-1984. (Διάρκεια 26')
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου