Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ


1. Ἡ ἀληθής πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ εἶναι μυστική
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Β΄ Κορ. 11, 32-33 12, 1-10)
Πραγματοποιήθηκε στίς 05-10-1980Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ἡ φυσική καί ὑπερφυσική ἀγάπη πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀδιακρίτως εἰς ποίαν κατάστασιν σχέσεως εὑρίσκονται μέ ἡμᾶς
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Λουκᾶ 6, 31-36)
Πραγματοποιήθηκε στίς 04-10-1981Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Προτροπαί καί ἐπιχειρήματα διά μίαν κλειστήν χριστιανικήν κοινωνίαν
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Β' Λουκᾶ (Β΄Κορ. 6, 14-18 7,1)
Πραγματοποιήθηκε στίς 03-10-1982Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου