Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τοῦ παραλύτου

1. Δύο θαύματα μέ κοινόν σκοπόν: Τήν ἀνάδειξιν τοῦ θεανθρωπίνου Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τοῦ παραλύτου (Πράξ. 9, 32-42) (δ. 22')
Πραγματοποιήθηκε στίς 17-05-1981
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ Παραλύτου ἀποκαλύπτει τό πνεῦμα τῶν δύο Διαθηκῶν καί τήν ὑπεροχήν τῆς Καινῆς Διαθήκης
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τοῦ παραλύτου (Ἰωάν. 5, 1-15) (δ. 23')
Πραγματοποιήθηκε στίς 09-05-1982
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
3. Σχέσις ἁμαρτίας καί ἀσθενείας
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τοῦ παραλύτου (Ἰωάν. 5, 1-15) (δ. 26')
Πραγματοποιήθηκε στίς 29-05-1983
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Διαβάστε περισσότερα πατώντας Κυριακή τοῦ παραλύτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου