Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

«Η πέτρα της αλήθειας». Β. Χαραλάμπους

Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Όταν ο Ιησούς ήλθεν «εις τα μέρη Καισαρείας της Φιλίππου» και «ηρώτα τους μαθητάς αυτού λέγων· τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον υιόν του ανθρώπου;» (Ματθ. 16,13) απάντησε και ο Απόστολος Πέτρος και είπε «συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16,16).  Μετά από αυτή την  ομολογία του Αποστόλου Πέτρου ο Ιησούς «μακάριος ει, Σίμων Βαριωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς.  καγώ  δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,17-18).

Οι Παπικοί για να στηρίξουν το εξουσιαστικό πρωτείο, σκοπίμως παρερμηνεύουν το χωρίο αυτό από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο.  Η ομολογία της αληθείας του Αποστόλου Πέτρου «συ ει ο Χριστός ο υιός του Θεού του ζώντος» (Ματθ. 16,16), οδήγησε τον Χριστό να πεί για το λεχθέν από Απόστολο Πέτρο «ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 16,17) και να προσθέσει για το λόγο αυτόν της αληθείας ότι «καγώ  δε σοι λέγω ότι συ ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,18).

Αν τον Απόστολο Πέτρο εννοούσε ο Χριστός, θα αναφερόταν απευθείας σ’ αυτόν λέγοντάς του «επί σε οικοδομήσω μου  την Εκκλησίαν».

Η  αυθαίρετη ταύτιση της πέτρας με τον Πέτρο καταρρίπτεται και από τα λόγια του Αγίου Αυγουστίνου στο έργο του (Retractationes) «Διότι η Πέτρα είναι το κύριο όνομα και γι’ αυτό ο Πέτρος παίρνει το όνομα αυτό από την Πέτρα κι όχι η Πέτρα από τον Πέτρο· όπως κι εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί παίρνουμε το όνομα τούτο από τον Χριστός και όχι ο Χριστός από τους χριστιανούς.  ‘’Συ’’, λέει ο Χριστός, ‘’ει Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα’’ την οποίαν ομολόγησες λέγοντας ‘’Συ εί ο Χριστός ο Υιός του Θεού’’ , ‘’οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν’’· δηλαδή πάνω σε εμένα τον ίδιο, τον Υιό του Θεού’’» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία LXXVI, 1).

Στην 5η ομιλία του της Πεντηκοστής λέει ο Άγιος Αυγουστίνος «Πάνω σε αυτήν την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου· όχι πάνω στον Πέτρο, ο οποίος είσαι εσύ, αλλά στην Πέτρα , την οποίαν ομολόγησες» Αγίου Αυγουστίνου, Ομιλία CCLXX, 2).

Στον 124ο Tractatus για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ο  Άγιος Αυγουστίνος αναφέρει «Πάνω σε αυτήν την Πέτραν την οποίαν ομολόγησες θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου· επειδή ο ίδιος ο Χριστός ήταν η Πέτρα» (Αγίου Αυγουστίνου, Tractatus CXXIV In Ioann.).

Ο λόγος του  Αγίου Κυπριανού επίσης, ότι  «όλοι οι Απόστολοι ήταν ότι και ο Πέτρος δηλαδή προικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία» (De Unitate Ecclesiae), υποδεικνύει επακριβώς το λανθασμένο του Παπικού πρωτείου.

Πως είναι δυνατόν να ισχυρίζονται οι  Παπικοί ότι η Εκκλησία του Χριστού θα στηριζόταν σε ένα άνθρωπο;  Εφ’ όσο τοιουτοτρόπως ισχυρίζονται, η Εκκλησία θα έπρεπε να δεχόταν αδιαμφισβήτητα τις απόψεις του Αποστόλου Πέτρου.  Τούτο όμως δεν συνέβη στην περίπτωση της Αποστολικής Συνόδου, όπου η Εκκλησία αποδέχθηκε τη θέση του Αποστόλου Παύλου.  Θα έπρεπε σύμφωνα με τους Παπικούς ισχυρισμούς να προεδρεύσει  ο Απόστολος Πέτρος της Αποστολικής Συνόδου και όχι ο Απόστολος Ιάκωβος. Το «έδοξε γαρ τω Αγίω Πνεύματι και ημίν» Πραξ. 15,28, υποδεικνύει το πρωτοχριστιανικό συνοδικό κάλλος το οποίο η Μία Αγία Εκκλησία ακολουθεί έως σήμερα και όχι την πλάνη του Παπικού εξουσιαστικού πρωτείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου