Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

«Οι άνθρωποι σήμερα υπερηφανεύονται για τα πάθη τους» - Άγιος Παΐσιος. Του Β. Χαραλάμπους

Δικαίως εκάλεσαν το φεστιβάλ ομοφυλοφίλων «Φεστιβάλ Υπερηφανείας», γιατί με αυτό υπερηφανεύονται για "πάθη ατιμίας"
«Οι άνθρωποι σήμερα υπερηφανεύονται για τα πάθη τους»  Άγιος Παΐσιος

Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Το ‘’Φεστιβάλ παθών ατιμίας’’ ή όπως τούτο εκάλεσαν ‘’Φεστιβάλ υπερηφάνειας’’ (Cyprus Pride), πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Κύπρο, με αποκορύφωμα την ‘’παρέλαση’’ που   θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2015.
Καλείται ίσως εύστοχα Φεστιβάλ υπερηφάνειας (Cyprus Pride), καθότι πρόκειται για υπερηφάνεια και δη απέναντι στις Θείες εντολές. 
Με αυτά τα απαράδεκτα «φεστιβάλ υπερηφάνειας» «Pride Festivals»,  με αναίσχυντο τρόπο διαφημίζεται η ομοφυλοφιλία και τα λοιπά πάθη απωλείας.    Γιατί δεν ερυθριούν για τα ‘’πάθη ατιμίας’’; 
Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, στην Προς Τιμόθεον Επιστολή «αρσενοκοίταις…και ει τι έτερον τη υγιαινούση διδασκαλία αντίκειται» (Α΄Τιμ. 1,10), ξεκάθαρα αναφέρονται στο γεγονός, ότι τα «πάθη ατιμίας» εν τέλει αντιστρατεύονται την αληθινή διδασκαλία του Χριστού.
Στην  Προς Ρωμαίους Επιστολή Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι «Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας.  Αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν » Ρωμ. 1,26.
Προς τι λοιπόν το «υπερφρονείν», από μέρους των ομοφυλοφίλων, για τούτα τα κολάσιμα πάθη;  Προς τι η τόση υπερηφάνεια;  Γιατί δεν αισχύνονται για το κολάσιμο αυτό πάθος; 

Ο Απόστολος Παύλος λέγει «ότι εν ταις εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί· έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι,…αλάζονες , υπερήφανοι,…ανόσιοι» Β΄ Τιμ. 3,1-2
«Οι άνθρωποι σήμερα υπερηφανεύονται για τα πάθη τους», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος
Λόγος αγωνίας του μεγάλου αυτού Αγίου, για όσους με απαράδεκτο τρόπο επιδεικνύουν την «επηρμένην οφρύν» των, εμμένοντας στην αμετανόητη υπερηφάνεια για το ομοφυλοφιλικό πάθος.   Είναι πολύ μεγάλη  κατάντια, να «υπερφρονούν» για τούτα τα «πάθη ατιμίας».
Γιατί λοιπόν υπερηφανεύονται για τα ‘’πάθη ατιμίας’’;  Γιατί «υπερφρονούν» για τούτα τα κολάσιμα πάθη;  Γιατί δεν αισχύνονται για πράξεις που ‘’αντίκεινται τη υγιαινούση διδασκαλία’’;

«Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται» Παροιμ. 3,34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου