Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Πάσχα 2015. Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή τοῦ Πάσχα 2015
 Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἰερεμίας

Ἀδελφοί μου χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὅ,τι καί νά συμβεῖ στόν κόσμο, τά ἄνω νά γίνουν κάτω καί τά κάτω ἄνω, ὁ χάρτης τῆς Εὐρώπης καί ἄν ἀλλάξει, τίποτε, μά τίποτε δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει νά ἀκούγεται τό μήνυμα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ τό μήνυμα! Κάποτε ἕνας μεγάλος ἄθεος, ἀρνητής τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, ἔχοντας ἐξουσία στά χέρια του, κάλεσε τόν χριστιανικό λαό τῆς χώρας του καί γιά μία ὁλόκληρη ὥρα ἔλεγε καί ὅλο ἔλεγε μωρολογίες καί φληναφήματα, ὅτι τάχα δέν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός.
Μά ὅταν τελείωσε ἡ ὁμιλία, ἕνα γεροντάκι σήκωσε τό χέρι του καί ζήτησε νά πεῖ δυό λέξεις. «Μόνο δυό λέξεις», εἶπε στόν ὁμιλητή, «θά πῶ». Ἀνέβηκε στό βῆμα καί εἶπε δυνατά: «Χριστός ἀνέστη»! Καί ὅλος ὁ λαός ἀπό κάτω φώναξε βροντερά: «Ἀληθῶς ἀνέστη»!!!
Πάει, σωριάστηκε ἡ ὁμιλία τοῦ ἀνόητου ἀθέου.
Μέ τήν ἀνάστασή Του ὁ Χριστός, ἀδελφοί μου, ὅπως τό εἶπε καί ὁ Ἴδιος στούς μαθητές Του, «τοῦ δόθηκε πᾶσα ἐξουσία στόν οὐρανό καί τήν γῆ» (Ματθ. 28,18). Εἶχε βέβαια ἐξουσία καί ἀπό πρῶτα ὁ Χριστός, σάν δημιουργός καί ποιητής τοῦ κόσμου.
Ἀλλά αὐτή ἡ ἐξουσία ἦταν ἀναγκαστική σέ πολλούς. Τώρα ὅμως μέ τήν ἀνάστασή Του ἔχει ὁ Χριστός ἐξουσία ἐπί πάντων ὡς λυτρωτής. Καί ὅλοι, ὄχι πλέον ἀναγκαστικά, ἀλλά προαιρετικά καί ἐλεύθερα γίνονται ὑπήκοοι σ᾽ Αὐτόν καί τοῦ λέγουν μέ εὐγνωμοσύνη: «Λυτρωτά, ὁ Θεός εὐλογητός εἶ»! Ἀλλά, ἀπό ποιόν «δόθηκε» ἡ ἐξουσία αὐτή στόν ἀναστάντα Χριστό μας; Τοῦ δόθηκε ἀπό τό ἴδιο τό λυτρωτικό ἔργο πού ἔκανε γιά μᾶς. Ἀπό τήν σάρκωσή Του, τήν σταύρωσή Του, μά ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἀνάστασή Του, πού γιορτάζουμε σήμερα. Ἀλλά ὄχι μόνο σήμερα τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα γιορτάζουμε τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί κάθε Κυριακή ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουμε Πάσχα καί στήν Ἐκκλησία μας λοιπόν ὑμνοῦμε ἀδιάκοπα τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Χριστιανοί μου, ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δηλώνει πρῶτα ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι Ζῶν Θεός, ἀλλά, σάν Ζῶν Θεός Αὐτός δίδει καί σέ μᾶς ζωή, σέ μᾶς πού Τόν πιστεύουμε καί τόν ἀγαπᾶμε. Ἔτσι, δέν βουλιάζουμε ἀπό τά προβλήματά μας καί τίς δυσκολίες μας, ἔστω καί ἄν εἶναι πολλές καί μεγάλες ἀλλά προχωρᾶμε θαρρετά στήν ζωή, γιατί ἀτενίζουμε τήν εἰκόνα τοῦ ἀναστημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ μας καί παίρνουμε δύναμη καί γινόμαστε καί ἐμεῖς ἀναστημένοι καί νικητές. Ἀρκεῖ μόνο νά πιστεύουμε ὀρθά σ᾽ Αὐτόν, νά προσευχόμαστε σ᾽ Αὐτόν καί νά τηροῦμε τό ἅγιο θέλημά Του.
Σᾶς χαιρετίζω, ἀγαπητοί μου, γεμᾶτος ἀπό θρησκευτικό καί πατριωτικό ἐνθουσιασμό, ὅλους τούς Γορτυνίους καί Μεγαλοπολῖτες ἀδελφούς μου χριστιανούς, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν εὑρισκομένους, σᾶς χαιρετίζω, λέγω, μέ τό ἀναστάσιμο μήνυμα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, εὐχόμενος ἐγκαρδίως νά ἔλθουν στήν δοξασμένη ἐπαρχία μας καί στήν εὐλογημένη μας γλυκειά πατρίδα Ἑλλάδα, μά καί σέ ὅλο τόν κόσμο, πλούσια τά ἀγαθά τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ΑΜΗΝ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, Χρόνια σας πολλά!

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου