Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Κυριακὴ τῆς Τυρινής

Ἡρωισμός. Κυριακή τῆς Τυρινῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας
 
«Ὥρα ἠμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, ἡ νῦξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα ἤγγικεν». Κυριακή τῆς Τυροφάγου. Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Τυρινῆς

Ἡ ἀληθὴς συγχωρητικότης καὶ νηστεία. Κυριακὴ τῆς Τυρινής. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Κατήχησις εἰς τὴν Κυριακὴν τῆς Τυροφάγου Ἅγιος Θεοδώρος ὁ Στουδίτης


Κυριακή Τυροφάγου. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Περί νηστείας. Κυριακή Τυρινής π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Ὑπνοβάτες Ἀδελφοί, «ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι». Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

«Χαρὰ» διαβόλου καὶ χαρὰ τῶν ἀγγέλων. Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Οι Τέσσερες προϋποθέσεις της Μ. Σαρακοστής α) Η διπλή νηστεια β) η μετάνοια γ) η πνευματική προσευχή δ) η αγάπη πρός τον πλησίον. Κυριακή Τυρινής, π. Στεφάνου Αναγνωστόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου