Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ευχές Μητροπολίτου Αντινόης Παντελεήμονος


Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

«Eυλόγησον, Δέσποτα, τον Νέον Ενιαυτόν της χρηστότητος Σου»
Με την ευκαιρίαν της εισόδου ημών εις τον Νέον Ενιαυτόν της χρηστότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δεχθήτε, παρακαλώ τας ταπεινάς μου εορτίους προσρήσεις, ευχόμενος εκ βάθους ψυχής, όπως ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, χαρίζη εις την αγάπην σας έτη πολλά, υγιείαν κατ’ άμφω, ψυχής τε και σώματος, δια να αγιάζητε το Νέον Έτος, 2015, και να δοξάζητε με την χριστιανική ζωή σας τον σαρκωθέντα Υιόν του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν.
Επί δε τούτοις, ασπάζομαι υμάς με την εν Κυρίω αγάπην.
Χρόνια πολλά και ευτυχές το Νέον Έτος 2015.

Μετά εορτίων ευχών.

+Ο Αντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
(Εφησυχάζων Μητροπολίτης Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου