Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2014

Ὁμιλίες (3) Ἀρχ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν

1. Εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν. Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων. (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28')
Πραγματοποιήθηκε στίς 25-12-2000

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Εἰς τήν Β΄ ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων. Οἱ πρῶτοι μάρτυρες θεαταί τῆς ἐνανθρωπήσεως Τοῦ Λόγου (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29')
Πραγματοποιήθηκε στίς 26-12-2000

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Εἰς τήν Γ΄ ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων. Οἱ δυό θρόνοι (δ. 27')
Πραγματοποιήθηκε στίς 27-12-2000

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή ἀρχείων arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου