Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στὴν Κυριακή Πρό Χριστοῦ Γεννήσως


Πρό Χρ. Γεννήσως
Οἱ Δίκαιοι ὅλων τῶν αἰώνων στρέφονται πρός τόν Ἐμμανουήλ (δ. 22')
Χωρίον (Ἑβρ. 11,9 -10 32- 40) Πραγματοποιήθηκε 21-12-1980


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


Πρό Χριστοῦ Γεννήσεως
Προτύπωσις καί Προαγγελία (δ. 30')
Χωρίον (Ματθ. 1, 1-25) Πραγματοποιήθηκε στὶς 20-12-1981


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


Πρό Χριστοῦ Γεννήσεως
Οἱ Προφῆται διά τόν Χριστόν (δ. 30')
Πραγαματοποιήθηκε στὶς 19-12-1982


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Πηγή ἀρχείων arnion.gr

Για σχετικές ομιλίες πατήστε Κυριακή προ Χριστουγέννων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου