Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή. Κυριακή Ε΄Λουκᾶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή
Κυριακή Ε΄Λουκᾶ

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου