Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Τὶ νὰ κάνω; Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης


Τὶ νὰ κάνω;  «Τὶ ποιήσω;» (Λουκᾶ 12,17)
Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου