Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Ὁμιλίες π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου


Εἰς τήν Παραμονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.
1. Κοίμησις – Ταφή – Ἀνάστασις – Ἀνάληψις – Θεοτόκου. (δ. 21') (14-08-1980)

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.
Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν κατά ἰδανικόν τρόπον εἰς τό Πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 29') (14-08-1980)


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.
Προτυπώσεις καί ἀπεικονίσεις εἰς τήν Π. Δ. (δ. 23') (15-08-1980)Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Πηγή ἀρχείων arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου