Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Τὸ κίνημα τοῦ Ἱεροῦ Ὀνόματος. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Μία ἀντιτριαδική Ἰουδαΐζουσα αἵρεση
Μέ τήν ὀνομασία «Τό κίνημα τοῦ Ἱεροῦ Ὀνόματος» εἶναι γνωστή μία ἀντιτριαδική Ἰουδαΐζουσα αἵρεση, πού συστεγάζει ἐπί μέρους κινήσεις μέ τίς ἴδιες πεποιθήσεις, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε στίς ΗΠΑ τή δεκαετία τοῦ 1930 ὅταν τά μέλη της ἀποχώρησαν ἀπό τήν «Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας» στό Ἀρκάνσας.
Βασικό χαρακτηριστικό τῆς αἵρεσης ἀπό τό ὁποῖο προκύπτει ἡ ὀνομασία της εἶναι ἡ ἐμμονή της καί ἡ ἐπιμονή της στή χρήση καί στή σημασίαπού ἔχουν,κατ’ αὐτήν,τά ἀρχικά ἑβραϊκά ὀνόματα πού ἔχουν γιά τόν Θεό (Yahweh) καί τόν Ἰησοῦ (Yahshua).
«Τό κίνημα τοῦ Ἱεροῦ Ὀνόματος» κατά παράδοξο τρόπο καί σέ ἀντίθεση μέ ὅλη τή χριστιανική ἱστορία καί παράδοση ἀντιστρέφει τό ρόλο γιά τήν σχέση τῶν δύο Διαθηκῶν καί ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει ἡ Καινή Διαθήκη νά ἑρμηνεύεται ὑπό τό φῶς τῆς Παλαιᾶς, καθώς ἡ Παλαιά Διαθήκη ἀποτελεῖ ἑρμηνευτικό κλειδί γιά νά εἰσέλθει κάποιος στό χῶρο τῆς πίστης.
Ἀπορρίπτοντας τό Μυστήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἔχουν υἱοθετήσει καί ἀποδεχτεῖ πολλές ἰουδαϊκές ἀντιλήψεις καί πρακτικές σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Λευιτικοῦ. Γιορτάζουν τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα καί τῆς Πεντηκοστῆς στήν ἰουδαϊκή τους ἐκδοχή, τηροῦν τό Σάββατο καί ἔχουν τό θεσμό τῆς δεκάτης.
Ταυτοχρόνως ἀπορρίπτουν τίς χριστιανικές ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, διατυπώνοντας τό ἀνιστόρητο καί ἐσφαλμένο ἰσχυρισμό ὅτι ἔχουν δῆθεν εἰδωλολατρική προέλευση. Μετά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τό «Κίνημα» συγκροτήθηκε ἀπό ἐπί μέρους παρακλάδια του μέ κοινά χαρακτηριστικά, ἀναπτύσσοντας ἐκδοτικές πρωτοβουλίες καί κάνοντας χρήση τῶν νέων τεχνολο- γικῶν δεδομένων (ραδιόφωνο, τηλεόραση), ἀναπτύχθηκε περαιτέρω.
Σήμερα τό μεγαλύτερο παρακλάδι του εἶναι τό Assemblies of Yahweh, πού ἱδρύθηκε τό 1969 ἀπό τόν Jacob O.Meyer. Καί ἀπό τόν ἐν λόγῳ αἱρετικό χῶρο ὅμως δέν ἀπουσίασε τό φαινόμενο τῆς διάσπασης.
Τό 1949 ἕνας ἱεροκήρυκας τοῦ χώρου καί ἀπό τούς πρωτοπόρους τῆς αἵρεσης ὁ Lorenzo Dow Snow μαζί μέ τή σύζυγό του διαφώνησαν σχετικά μέ τή γρα- φή τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Λόγῳ τῆς ἔντονης διαφωνίας τους ἀποχώρησαν μαζί μέ τόν συνεργάτη τους Ε. B. Adamκαί συγκρότησαν μία ἀντίθετη ὀργάνωση στό Τέξας μέ τήν ὀνομασία «Assembly ofYahvah».
Τή δεκαετία τοῦ 1980 οἱ ἀντιλήψεις περί τοῦ Ἱεροῦ Ὀνόματος τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐν λόγῳΚινήματος υἱοθετήθηκαν καί ἀπό μικρές κοινότητες ἀπό τό χῶρο τῶν Ἀντιτριαδικῶν Πεντηκοστιανῶν. Σήμερα μέ «Τό κίνημα τοῦ Ἱεροῦ Ὀνόματος» συνδέονται οἱ παρακάτω ὀργανώσεις πού εἶναι καί τά παρακλάδια του: i. Assemblies of Yahweh. ii. Scripture Research Association. iii.Bible Study Association. iv.Assembly of Yhwhhoshua v.Assemblies of the Called Out Ones of Yah. vi. House of Yahweh

  Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2031 18 Ἰουλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου