Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Βαΐων

1. Ἀνάλυσις «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ Βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ» (δ. 24')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Βαΐων. (Ἰωάν. 12, 1-18)
Πραγματοποιήθηκε στίς 19-04-1981
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Οἱ τρεῖς θριαμβευτικές εἴσοδοι τοῦ Χριστοῦ (δ. 18')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Βαΐων. (Ἰωάν. 12, 1-18)
Πραγματοποιήθηκε στίς 11-04-1982
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ἡ ρίζα τῆς εὐσεβείας: «Ὁ Κύριος ἐγγύς» (δ. 27')

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Βαΐων. (Φιλιπ. 4, 4-9)
Πραγματοποιήθηκε στίς 01-05-1983
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου