Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Κυριακή τοῦ Θωμά. Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ. Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου

1. Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΣΤ΄) (δ. 30')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου τήν Κυριακή τοῦ Θωμά εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν (Μάρκ. 16, 15-20)
Πραγματοποιήθηκε στίς 14-04-1991
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


2. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης διηγεῖται τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ (ΙΒ΄) (δ. 27')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου τήν Κυριακή τοῦ Θωμά
Πραγματοποιήθηκε στίς 04-05-1997
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Περί ἐμπειρίας καί πίστεως (δ. 25')
Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου τήν Κυριακή τοῦ Θωμά (Ἰωάν. 20, 19-31)
Πραγματοποιήθηκε στίς 03-05-1981
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)

Τά ἠχητικά ἀρχεῖα εἶναι ἀπό τό arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου