Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Ιερά Αποκάλυψις. (Μέρος 1ο). Ομιλίες π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ἑκατὸν τρεῖς ὁμιλίες οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸ 1980 ἕως καὶ τὸ 1984. Στὸ πρῶτο μέρος θὰ ἀνεβάσουμε 4 ὁμιλίες μαζὶ μὲ τὴν εἰσαγωγή.
Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ ὑπόλοιπες κατὰ τετράδες ἢ πεντάδες.

1. Εἰσαγωγή. 12/10/1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Πατῆστε περισσότερα γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὑπόλοιπες

2. Ἀνάλυσις τῶν: «Ἀποκάλυψις», «δεῖ», «ἐν τάχει». 
Χωρίον 1,1 19/10/1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


3. Ὁ μακαρισμός τῶν ἀναγνωστῶν, ἀκροατῶν καί τηρητῶν τοῦ θείου λόγου. Χαιρετισμός πρός τάς ἑπτά Ἐκκλησίας.
Χωρίον 1, 1, 1–4β 02/11/1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)


4. Ἀνάλυσις τοῦ: «ὁ ὤν καί ὁ ἦν...». Ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Χωρίον 1, 4β–5α 09/11/1980

Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς)
Τα ηχητικά αρχεία είναι από το arnion.gr
Γιὰ νὰ ἀκούσετε τὶς ὁμιλίες περὶ Ἀποκαλύψεως πατῆστε  π.Ἀθανάσιος Μυτιληναίος - Ἀποκάλυψη Ἰωάννου

Γιὰ νὰ ἀκούσετε περισσότερες ὁμιλίες του π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου πατῆστε  π.Αθανάσιος Μυτιληναίος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου